IsraPost - 1362

ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים 2 בס"ד FREE www. IsraPost.com Since 1997 Tel: 954.592.5151 שבועון הקהילה הישראלית יהודית 1362 מהדורה Friday 5/19/2023 4 הדלקת נרות שבת 7:43 מיאמי יציאת שבת 8:40 מיאמי משפטי חוכמה פרשת השבוע - במדבר שעורי תורה בערב 8:45 בימי רביעי משעה עם הרב דניאל שהינו בס"ד 3000 Sterling Road, Hollywood, FL 33314 15 9 תאונות דרכים 20704 West Dixie Highway, Miami, Florida 33180 Tel: 305.652.1113, 305.936.2300 Fax: 305.949.4490 שנות נסיון בטיפול בכל נושאי 34 מעל תאונות אישיות עבירות תנועה מקרה מוות או פגיעות בגוף עקב רשלנות LAW OFFICE OF ITZHAK BACHAR, P.A 5 «לפעמים אתה מוצא את עצמך באמצע שום מקום ולפעמים באמצע שום מקום אתה מוצא את עצמך GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com פציעות, סיכסוכים, עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St. suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 22 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! 5 שיבולת בשדה שיבולת בשדה כורעה ברוח מעומס גרעינים כי רב. ובמרחב הרים יום כבר יפוח השמש כתם וזהב. עורו הוי עורו שורו בני כפרים קמה בשלה כבר על פני הכרים קיצרו שילחו מגל עת ראשית הקציר שדה שעורים תמה זר חג עוטרת, שפע יבול וברכה.לקראת בוא הקוצרים בזוהר מזהרת,חרש לעומר מחכה. הבו הניפו נירו לכם ניר חג לקמה, עת ראשית קציר. קיצרו, שילחו מגל עת ראשית הקציר ושמחת בחגיך ושמחת בחגיך והיית אך שמח חג שבועות וחג שבועות תעשה לך, בכורי קציר חטים. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. ארץ נתנה יבולה, ארץ זבת חלב ודבש. מלאו אסמינו בר מלאו אסמינו בר ויקבינו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות ובהמתנו פורה - מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין, ואין עדיין? מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין, ואין עדיין? בכורים פרי גני הנה הבאתי, מלוא הטנא רב פאר. ביכורים פה העליתי, וראשי עטרתי זר. ל, ל, ל... מן הכפר מוביל העירה בן רועים טלה וגדי, ושיריו בקול ישירה: דידל, דידל, דידל די! לי, לי, לי... בן איכר מפרי גנהו - תאנים ורימונים, ובסל לו על שיכמהו תהמינה זוג יונים. לו, לו, לו... ארץ זבת חלב ארץ זבת חלב, חלב ודבש ארץ זבת חלב, חלב ודבש וחג שבועות תעשה לך חג שבועות תעשה לך בכורי קציר חטים הזורעים בדמעה ברינה יקצרו ארץ נתנה יבולה ארץ זבת חלב ודבש מי ברכב? מי ברגל? מי ברכב? מי ברגל? מי יצעד בסך מי בראש ישא הדגל ובתוף מי יך הך בתוף, במצילתים בשליש, בצלצל נעלה נא לירושלים סלינו על כתפינו סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ באנו, הבאנו ביכורים. מיהודה ומשומרון מן העמק והגליל פנו דרך לנו, ביכורים איתנו, הך בתוף חלל בחליל! שדינו וגנינו הבשילו יבולים, כרמינו, מיקשותנו ביכרו פרי הילולים. תאנים תפוחים ענבים ושקדים. פנו דרך לנו, ביכורים איתנו, הך בתוף חלל בחליל! מה טובו מעגלינו, מה יפו הטורים! זימרת הארץ לנו, הבאנו ביכורים, מגולן מבשן מן הנגב והירדן! פנו דרך לנו, ביכורים איתנו, הך בתוף חלל בחליל! שבועות שמח

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 2

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc.מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • המהדורה מופצת בימי שישי. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: disrapost7@gmail.com לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב 305.219.3353 מנדי חרותי - בית חב”ד לישראלים במיאמי בס”ד פרשת השבוע: במדבר פעם אמר הבעל שם טוב: נאמר בדברי חז"ל תפילין של הקב"ה מה כתוב בהם "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" – עם ישראל הם הת ־ פילין של ה'. כשם שבתפילין , מניחים קודם תפילין של יד ורק אח"כ תפילין של ראש, כך בעם ישראל קו ־ דמים אנשי המעשה, יד, לאנשי התורה, ראש! אימרה זו , עוררה אצל הרבה יהודים אהבת ישראל גם לאנשים הפשוטים. סיפר ר' אלימלך מליז'נסק: סח לי המגיד ממעזריטש: "שומע אתה אלימלך, מה אומרים במתיבתא דרקיעא? שאהבת ישראל פירושה: לאהוב רשע גמור כמו צדיק גמור". באמירה זו, החדיר המגיד לתלמידיו עד היכן מגיעה אהבת ישראל, גם לזה שמוגדר כ"רשע גמור". הוסיף בזה אדמו"ר הזקן מיסד חסידות חב"ד ואמר : "אהבת ישראל היא למגדול ועד קטן כמו אחים ממש – שזוהי אהבה עצמית" . כל אחד מהצדיקים בדורו, היפנה את תשומת הלב לאהבת ישראל כפי שהוא דרש מעצמו ומתלמידיו. אדמו"ר הזקן שדרש עבודת ה' על ידי התבוננות. תבע מכל אחד להתבונן בנקודה האמיתית שכל עם ישראל הם גוף אחד ממש, כיון שבנים אתם לה' אלוקיכם. כשם שאדם אוהב את עצמו בטבע, עד ש"על כל פשעים תכסה אהבה" אדם תמיד מוצא תירוצים מדוע הוא צודק במעשיו, גם אם זה לא נכון. הסיבה לכך היא אהבת עצמו! כך דורש אדמו"ר הזקן מתלמידיו, אהבת ישראל צריכה להיות לכל יהודי מבלי להיכנס לחילוקים, אלא מעצם היותו יהודי הינו אחיך ממש, והאהבה צריכה להיות כמו שאתה אוהב את עצמך עד כדי כך שלא תראה בו כל חיסרון. מכאן נוכל להבין מדוע אהבה זו היא ההכנה הדרושה לקבלת התורה. התורה, היא כביכול "עצמו" של הקדוש ברוך הוא. כדברי חכמינו ז"ל על המילה "אנכי" הפותחת את עשרת הדיברות, שהיא אני את עצמי כתבתי = ראשי תיבות אנא נפשי כתבית יהבית, ובעברית ונתתי. כדי לזכות לקבל תורה שעצמו של הקב"ה נמצא שם, צריך שההכנה לזה תהיה שיהודים יגלו את עצמם – עצם נפשם וזו על ידי אהבת ישראל אמי ־ תית ביניהם כהכנה למתן תורה. בתפילת השחר מברכים אנו "נותן התורה" - לא נתן בעבר אלא נותן בהווה. מתן תורה זה לא סיפור היסטוריה, גם עכשיו בשבת זו אנו עומדים בימי ההכנה למתן תורה. ה' ייתן אותה בחג השבועות, אך כדי שהתורה תתקבל בתוכנו, אנו זקוקים להכנה. ההכנה מתבטאת בגילוי נקודת היהדות שבתוכנו – לאהוב כל יהודי כפי שאני אוהב את עצמי. הכנה המבטאת את גילוי עצם הנשמה, ואז נהיה אכן ראויים לקבלת התורה, בשמחה והיא תחדור בנו בפנימיות. בל נשכח!!! להביא את הערבים - הילדים לבית הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות בחג השבועות.

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 4 שבועות - חג מתן התורה בט''ו בניסן יצאו עם של עבדים ממצרים מוכים וחבולים פיזית ונפשית, כעת פניהם מועדות אל ארץ לא זרועה, אל מדבר יבש ושומם. אך ליבם פועם בקרבם ועיניהם נשואות אל המעמד הנשגב אשר יתרחש לאחר חמישים ימי הספירה, בשבועות – בו יקבלו את התורה למרגלותיו של הר סיני. מאותו יום ואילך, באשר ילכו ובכל הקורות אותם, משך הגלויות, מסעי הצלב, אינקוזיציות ותקופות רצופות שנאה תהומית מאומות העולם. ובקשיי יום יום נושאים בקרבם את רוח התורה. מהו הסוד הגלום בה ומהו הכח אשר היא טומנת בקרב עמנו? שאלה זאת שאל שלמה המלך, החכם מכל אדם, בשיר השירים (ג,ד) ''מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו'' וביאר רש''י ''מה דודך'' – ''כך היו שואלין האומות את ישראל: מה אלוקיכם מכל האלקים שכך אתם נשרפים ונצלבים עליו?'' מהי סוד דבקות זו, ומאין היא נובעת? שנו חז''ל במסכת אבות (פרק ו, משנה ב) ''והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרי חָרות אלא חֵרות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה''. וכי עם ישראל - עם התורה בן חורין הוא? הרי כמעט לאורך כל ההיסטוריה היה עם ישראל נרדף ונדכא ורחוק מאד מלהיות בן חורין. נפרש קמעה את דברי חז''ל: המילה עולם גזורה מלשון הֶעַלם, הוא מעלים מעינינו את תכליתנו האמיתית, וכן הגוף החומרי גורם לערפול רב בהרגשיו של האדם לסביבתו ולתפיסת המציאות. ''תשת חושך ויהי לילה'' - זה עולם הזה הדומה ללילה (תלמוד בבא מציעא) כי הרי המציאות בלילה מחמת החושך לא ברורה, דברים נראים בחלקם, כך בעולם הזה. הגוף החומרי שאנו חיים בו כובל אותנו ברעבון תאוותני אל תשוקות והרגשים אשר מקורם בנבכי החומר והחושך, אלה העוצרים את האדם ולא נותנים לו לפרוח, מונעים ממנו מלגלות את האושר הטמון בו. עניין התורה הוא רוחני, מאירה היא את האדם, את חייו ואת ראיית עולמו מהחשכה בה הוא מצוי בכוחה לשחרר אותו מכבלי החומר אל חופש הרוח. מרוממת היא את היבטיו מכל קטנוניות ואפרוריות החיים ומכניסה בהם טעם. ע''י עסק התורה האדם כמה אל הנשגב והטהור (בז להבלי העולם הזה). ''תשוקה'' היא בנפש, ומי לא יחוש ולו לרגעים את טעמה של התשוקה המכלה בשר ונפש??? אמנם ירודות הן תשוקותינו, קטנים ונמוכים מאוויינו, עושר וקנין, הנאות גוף, כבוד – ודי לנו בזה. המר המרנו את התשוקה הגדולה, הקדושה הפנימית לאלקים חיים בתשוקות קטנות, רבות ונאבדות. פרטנו את החיות האמיתית הנצחית בפרוטות נלעגות של שמחת רגע. אמנם תשוקת הלב- בוערת ומכלה ללא הרף. האדם לעולם המשתוקק החולף מכלה גופו, ממונו, וימיו. התורה מכוונת את תשוקות האדם לבורא – וע''י השתוקקות זו מכלה האדם את קטנותו מגבלותיו והבליו. ע''י התורה האדם נהפך לזך ומטוהר נאצל וקדוש, חופשי מרעבון תאוותני. אמרו חז''ל – ''ישראל אורייתא וקב''ה חד הוא''. שפירושו, עם ישראל ע''י התורה (אורייתא) מתקרבים לבורא ומתאחדים איתו. מורמים הם מכל שאר הבריאה, כי התורה איננה חכמה כשאר החכמות, אלא חכמת חיים היא, יוצרת ומהווה היא את החיים, מֶלַבָה בקרבנו את התשוקה להדבקות, להתאחדות עם הרוח. עתה יובן כיצד דור אחרי דור עמדו היהודים מול אומות גדולות ומאימות כאשר הם נשרפים ומעונים, כאשר הם שורדים את מאורעות ההיסטוריה ולמעשה הם היחידים שנשארים מבין אותן אומות. ואם ישאל השואל מדוע אינו חש כמיהה זו (לרוחניות), נענה לו במשל לאדם העומד מול השמש כשעינו האחת סגורה ומול עינו השניה ממש בקירוב מחזיק הוא מטבע, למרות גודלה של השמש וקוטנה של המטבע הוא לא יראה את אור השמש, וזאת מכיוון שהמטבע קרובה לעינו, ככל שירחיק את המטבע כך יבחין ביותר אור. הנמשל הוא אורו של הבורא אשר לא ניתן לראותו בעודנו סבוכים בכבלי החומר, בהנאות הגוף וממון, רק כשנרחיק את המטבע ואף בקמעה נוכל ליהנות מהאור הגדול. תפקיד התורה הוא לסייע בידינו במלאכה זאת בעבור נבחין ונדבק בשלמות ועי''כ נתמלא כח אשר ינחה אותנו להתרומם מכל מאורעות חיינו. שבועות חג מתן התורה הידברות אתר :מאת מדור בריאות השנים האחרונות קיימת 20 ניתן לומר כי בעלייה משמעותית בכמות הפניות לרפואה סביב תופעות שנגרמות כתוצאה מתגובות אלרגיות לחומרים שונים ומגוונים. אחד ההסברים לשינוי הזה נעוץ בהתערבויות טכנולוגיות, הנובעות מהרצון לשפר טעמים ומראה של חומרי מזון (פירות, ירקות, בשר, חיטה, חלב וכן הלאה) ובכלל של הסביבה (דשא, עצים, שיחים, חומרי הדברה, חומרי ניקוי וכדומה). כך יוצא שהסביבה הקרובה אלינו, שאותה אנו נושמים וממנה אנו ניזונים, משופעת בהתערבויות לא טבעיות. תשובה לשאלות אלו היא מעניינן של גישות רפואיות הוליסטיות. לפיהן, יש להתבונן אל מעבר לסביבה, ובאופן ספציפי יותר למקד את המבט אל עבר נקודות החיבור בין האינדיבידואל לבין סביבתו. גישות אלה גורסות כי אדם יפתח יותר ויותר אלרגיות לגורמים חיצוניים, ככל שהוא חווה את עצמו ואת העולם כשני דברים נפרדים. ככל שנפרדות זו גדולה יותר, כך תלך ותתעצם בו תחושת מלחמה של ממש. כלומר, לפי תפיסה זו האדם אינו מצליח לחיות בשלום עם גורמים שונים בסביבתו ואין לו את המנגנונים שיאפשרו לו לפתח את ההרמוניה המתבקשת. אנשים שמצליחים לאורך חייהם לייצר תשובות ופתרונות לגורמים החיצוניים סביבם, יפתחו פחות סימפטומים, בין אם לגורמים אלרגניים סביבתיים שונים, ובין אם למוצרי מזון. אותם אנשים לא חווים את העולם החיצוני כאויב שיש לברוח ממנו, אלא חלק בלתי נפרד מהקיום שלהם. - ישנם אנשים אלרגיה מקורה בנפש רבים שאינם יודעים למה הם אלרגים. הם מתעטשים, דומעים, מתגרדים, עייפים, מותשים, עצבניים, ונדמה כי הם אלרגים לכל העולם מסביב, ולכן לא פעם יאשימו את האבק שנמצא בכל מקום או כל גורם נפוץ אחר כמו אבקנים של פרחים. במצבים קיצוניים האלרגיה אף מתבטאת מהרגע בו הם פוקחים עיניהם בבוקר ועד לרגע בו הם הולכים לישון. ניכר שאנשים אלה אינם מצליחים להסתגל למעבר משנת הלילה למצב של ערות ופעילות בעולם החיצוני. מקורם של הסימפטומים הוא למעשה בעולמם הנפשי והרגשי של אותם אנשים, ומצביעים באופן בולט על כך שהם מסרבים להכיר בקיומה של אחדות בינם לבין העולם החיצון. דוגמא קלאסית לכך היא חילופי העונות, המביאים את “האלרגיה העונתית”. אלו מצבים בהם מזג האוויר משתנה, ויחד איתו כל הסביבה משתנה. ניתן לראות שקבוצת האנשים הסובלים מ”אלרגיה עונתית” מתאפיינים בשמרנות, וקושי בהכלת שינויים בחייהם. הם מתייחסים אל השינוי כאל אויב חיצוני וגופם כמו פותח במתקפה, כאשר למעשה מיותר לומר שזהו קרב חסר סיכוי. אצל כולנו הבסיס הנפשי והרגשי משפיע על הכלת שינוי, ולכן טבעי שאצל רובנו יתבטא באפצ’י פה ושם, אולם אנשים שחשים כי העולם פועל נגדם באופן תמידי, הם אלה שיסבלו מהאלרגיות בצורה החמורה והמטרידה ביותר. - התפיסה הומאופתיה כטיפול באלרגיה המתוארת כאן איננה תמיד ברורה לנו ברמה הלוגית. מבחינה אמפירית, ניתן לראות כי כאשר אנו פועלים להפחתת רמת האנטגוניזם כלפי העולם, ולהגברת חוויית העולם כחלק בלתי נפרד מאיתנו וכשייך אלינו, אזי סימפטומי האלרגיות הפיזיים משתפרים ודועכים. הומאופתיה יכולה לעזור בדיוק בכך, בעצם היותה מתחברת לנפש האדם ולמצבו הרגשי בשתי רמות: האחת, רמה פשוטה יותר ואף נגישה יותר, באמצעות שימוש בתכשירים סימפטומטיים כמו ארסניקום אלבום, היסטמינום או מוצרי מדף שניתן להשיג במרבית בתי המרקחת כמו ריניטל, המקלים על הסימפטומים במערכת הנשימה העליונה ומאפשרים לגוף לחזק את עצמו מבפנים בכדי להתמודד עם המצב בצורה טובה יותר. הרמה השנייה עמוקה יותר, ומשלבת גם היבט רוחני שמסייע לאדם לשנות את גישתו כלפי העולם ולא להתנגד לו, לקבל אותו כפי שהוא ובכך להזדקק לפחות סימפטומים על מנת לשרוד. לכל אדם ישנם חוסרים שמובילים לתפיסת עולם מעוותת, והטיפול ההומאופתי מסייע לאדם לשנות חשיבה, ולקבל את האינפורמציה החסרה לו על מנת לחיות בשלום עם העולם החיצון. כך האדם מבין דברים שלפני כן לא הצליח להבין, ולפיכך מציע תשובות טובות יותר, שעוזרות לו בהתמודדות. אלרגיה - אולי המקור הוא בכלל נפשי? מקור: צוות ישראפוסט

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 5 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com פציעות, סיכסוכים, עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St. suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 22 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! תאונות דרכים 20704 West Dixie Highway, Miami, Florida 33180 Tel: 305.652.1113, 305.936.2300 Fax: 305.949.4490 שנות נסיון בטיפול בכל נושאי 34 מעל תאונות אישיות עבירות תנועה מקרה מוות או פגיעות בגוף עקב רשלנות LAW OFFICE OF ITZHAK BACHAR, P.A "ראינו הרבה בפעילות שלנו, אבל דבר כזה הוא באמת חסר תקדים" בארגון להב”ה (למניעת התבוללות בארץ הקודש), טיפלנו עד היום באלפי מקרים של קשרים בין זוגות מעורבים. במרבית המקרים מדובר בצעירות יהודיות משכבות חלשות שנוצלו בידי ערבים ישראלים או מיהודה ושומרון. אולם המקרה האחרון (נכון ליום שני בבוקר, יום כתיבת הטור) בו טיפלנו בארגון נחשב לחריג ביותר. אין ספק שראינו הרבה בפעילות שלנו, אבל דבר כזה – הוא באמת חסר תקדים, ר’, בחורה יהודייה תושבת דרום הארץ, שחולצה בעצמה על ידי להב”ה מכפר ערבי, לפני שנה וחצי ועברה שיקום במשך שנה בדירת החירום של הארגון בקרית ארבע, וכעת מתגוררת בדירה משלה, פנתה בבהילות בסוף השבוע שעבר לבאשי דרשן, מנהלת דירת החירום בקרית ארבע. “אני מגיעה לקרית ארבע עם בחורה, אני חייבת את העזרה שלכם”, אמרה לבאשי. עד כאן מקרה שבשגרה, שקורה מספר פעמים בשבוע. אבל שום דבר לא הכין אותה למקרה הזה… ר’ הגיעה לקרית ארבע, אבל לא עם בחורה אלא עם ילדה! ילדה ! כאשר הילדה הבינה כי היא נמצאת בקרית 13 בת ארבע – היא סירבה בתוקף לרדת מהרכב. היא סיפרה בבכי כי שהתה במשך שנה תמימה בכפר באיזור , שניצל אותה, פגע בה 31 חברון עם ערבי פלשתיני בן מינית, פעל נגדה באלימות קשה, ואף סיפק לה סמים קשים. במשך פרק הזמן הזה היא לא שמרה על קשר עם המשפחה. לעיתים רחוקות היא שוחחה עם אימה, לה סיפרה שהיא נמצאת אצל חברה, בזמן שבפועל, כאמור, שהתה בשטחי הרשות הפלשתינית. שבמשך שנה שלמה נמצאת בכפר 13 כן, ילדה בת . מרגע שבאשי הבינה את 31 עויין, עם ערבי בן התמונה, היא הפעילה באופן מיידי את הצוות המקצועי של הארגון. הצוות יצר קשר עם שרותי הרווחה בעיר בה התגוררה הילדה בישראל, שם אמרו לאנשי להב”ה כי כלל לא היו מודעים לסיפורה של הילדה. לנו כארגון אין סמכות ואפשרות לפעול בגילאים האלה. אין לנו מסגרת טיפולית מתאימה. זו אחריות של מדינת ישראל, של הרווחה נטו. יש לציין שברגע שהבאנו לידי הרווחה את הפרטים על הילדה, הם החלו מיד את הטיפול בה. הרבה פעמים אני מקבל תגובות של אנשים: “מה אתה עוזר לנערות כאלה? הם הלכו עם ערבים? בעיה שלהן!” התשובה הקבועה שלי היא: “מה היית אומר אם היה מדובר בבת שלך?” אבל כאן, במקרה הזה, האם אפשר להאשים ילדה ? כל אחד מאיתנו חייב לבדוק ולפקוח עיניים. 13 בת לראות אם רואים ברחוב ילדה שהולכת לאיבוד, לשאול להתעניין. כמובן גם ההורים, וגם שירותי הרווחה. וכמובן – משטרת ישראל ושאר גופי האכיפה. חובה לפקוח עיניים כדי שלא נתעורר לאסון הבא. אנחנו בלהב”ה נמשיך בכל מקרה לפעול, בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כדי להגן על בנות ישראל. מאת: אתר להבה

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 6 Hollywood, Florida 33012 954.584.5171 Mozart Kafe Kashrut: O R B 7300 W. Camino Rd. Boca Raton, Florida 33433 561.367.3412 Dunkin Donuts Kashrut: O R B 3951 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33314 954.842.3719 Yum Berry Kashrut: O R B 4009 Oakwood Blvd Hollywood, Florida 33020 954.922.7876 rand Cafe Espresso Bar Kashrut: O R B 2905 Stirling Rd Hollywood, Florida 33312 954.986.6860 Dairy Bites Kashrut: K M 660 W. Hallandale Beach Blvd Hallandale, Florida 33009 954.457.2700 Yogurt Cafe Kashrut: No Info. 3951 Stirling Road, Dania Beach, Florida 33312 954.305.2946 Pita Pockets Kashrut: No Info. 2727 Hollywood Blvd. Hollywood, Florida 33020 954.239.8609 Hbk Bueger Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33021 954.404.7369 Hummus Factory Kashrut: O R B 2790 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33020 954.927.3225 Chinese L'chiam Kashrut: O R B 4000 North 46th Avenue Hollywood, Florida 33021 954.362.0777 Sho - Sen Kashrut: O R B 660 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.248.3111 China Bistro Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. #8 Hollywood, Florida 33012 954.505.4729 Deli KugelDogs Kashrut: O R B 4051 Stirling Rd @ 56 Ave. Hollywood, Florida 33314 954.258.2450 Bakeries Pita Pan Bakery - Sunrise Kashrut: O R B 8602 N.W. 44th St Sunrise, Florida 33351 954.741.0171 Chefness Bakery Kashrut: O R B 470 Ansin Blvd, Ste M, Hallandale, Florida 33009 954.374.5013 Gil At Maryl's Dessert Kashrut: No Info. 5436 N. University Dr. Fort Lauderdale, Florida 33315 954.326.7159 The Family Bakery Kosher 7772 N.W 44th St. Sunrise, Florida 33351 954.748.3522 Bake Delight Kashrut: M K 2633 S park lane Hallandale, Florida 33009 954.589.0360 Catering Kashrut: ORB 908 N. 30 road Hollywood, Florida 33021 954.589.1417 Markets Discount Kosher Kashrut: S K 4400 W Sample Rd. Coconut Creek, Florida 33073 954.978.4567 West Hollywood Kosher Kashrut: O R B 142nd S. state Rd 7 Hollywood, Florida 33023 954.962.5018 OK Gourmet Kashrut: No Info. 3515 Galt Ocean Drive Fort Lauderdale, Florida 33308 954.701.4503 Barry's Grocery Warehouse Kosher 7798 N.W 44th Street Sunrise, Florida 33351 954.572.6833 Aroma Kosher Market Kashrut: O R B 8819 Stirling Road Cooper City, Florida 33328 954.252.2600 Sylvia's Kosher Place Kashrut: O R B 3294 Stirling Rd Hollywood, Florida 33021 954.986.7949 Kosher Central Kashrut: O R B 5650 Stirling Road Hollywood, Florida 33021 954.963.1313 Fran's Chicken Haven Kashrut: O R B 1925 N. Federal Hwy. Boca Raton, Florida 33432 561.395.0781 Eighteen Sauces Kashrut: No Info. 4251 N State RD 7 Hollywood, Florida 33021 954.256.6000 Sunrise Pita Kashrut: No Info. 2680 N. University drive Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Falafel Pita & Grill Kashrut: No Info. 2662 N University Dr Sunrise, Florida 33322 954.909.5075 L'chaim Restaurant Kashrut: No Info. 826 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 305.404.9102 Grove Kosher Market Kashrut: No Info. 2889 Stirling Rd. Fort Lauderdale, Florida 33312 954.544.5210 Aroma Market Kashrut: O R B 9200 Glades Rd. Boca Raton, Florida 33434 561.931.3300 Winn Dixie Kashrut: O R B 20417 Biscacayne Blvd. Aventura, Florida 33480 305.935.2969 Red Hook Bakers Kashrut: O R B 3000 Stirling Rd. Holliswood, Florida 021 754.400.7257 Palm Beach County Dairy Sweet City Kashrut: No Info. 20423 State Rd 7 Boca Raton, Florida 33498 561.482.2121 Mozart Caf'e Boca Kashrut: O R B 7300 W Camino Real Boca Raton, Florida 33433 954.531.1263 Glatt Grocer Kashrut: No Info. 15200 Jog Rd Delray Beach, Florida 33446 561.637.2791 Corks Kosher Wine Emporium Kashrut: O R B 22191 powerline road suite14a Boca Raton, Florida 33433 561.750.5405 The Kosher Marketplace Kashrut: O R B 22191 Powerline Rd. Suite 1B Boca Raton, Florida 33433 561.391.3318 Glick's Kosher Market Kashrut: Rabbi Charles Freundlich 7351 W. Atlantic Avenue Delray Beach, Florida 33446 561.637.1717 Bakeries Pita Pan Bakery - Boca Kashrut: O R B 23269 441 Boca Raton, Florida 33428 561.451.9477 GET YOUR GUIDE by IsraPost 954.592.5151 Kosher Certification Agencys Orthodox Rabbinical Board of Broward & Palm Beach 5840 Sterling Road #256 Hollywood, FL 33021 Rabbi Edward Davis & Rabbi Kenneth Brander 954.720.8842, 954.797.7888 Kosher Miami (The Vaad Hakashrus of Miami-Dade) PO Box 403225 Miami, FL 33140 Rabbi Yehuda Kravitz & Rabbi Manish Spitz 786.390.6620 www.koshermiami.org/main OK Kosher Certification 391 Troy Avenue Brooklyn, NY 11213 718.756.7500, 305.534.3444 www.ok.org National Kashrut 101 Route 306 Monsey, NY 10952 914.352.4448, 305.534.1461 Orthodox Rabbinate of North Dade 1870 NE 187 St North Miami Beach, FL 33179 Rabbi A. Groner 305.931.6204 Star-K Kosher Certification 122 Slade Avenue, Suite 300 Baltimore, MD 21208 410.484.4110 www.star-k.org The Union of Orthodox Jewish Congregations 333 Seventh Avenue New York, NY 10001 212.563.4000, 212.613.8241 www.oukosher.org ORC Orthodox Rabbinical Council of South Florida 305.861.0191 Diamond K Kosher Supervisory Service 1425 SW 85th Ave Miami, FL 33144 Rabbi Zevulun Glixman 305.264.6488 KOSHER GUIDE

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 7 KOSHER GUIDE Dade County Meat Shawarma Elbaz Kashrut: ORB 17010 W. Dixie HWY. N.M.B FL 33160 305.705.4236 Grill House Miami Kashrut: K M 976 Arthur Godfrey Rd. 41st street M. B, Florida 33140 305.674.9005 Pita Plus Aventura Kashrut: KM 18833 Biscayne Blvd Aventura, Florida 33180 305.935.0761 Pita Hut N.M.B. Kashrut: K M 18450 w. Dixie Hwy N. M. B, Florida 33160 305.682.7879 Pita Grill Cafe Kashrut: O R B 658 hallandale beach blvd Hallandale, Florida 33009 954.455.2119 Falafel Achla Kashrut: Okl 658 Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.455.2118 Mozart Grill Kashrut: O K 1820 Collins Ave. Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0098 Dairy Sweet Tooth Kashrut: K M 18435 NE 19th Ave. N . M, Florida 33179 305.682.1400 Mozart Cafe Sunny Isles Kashrut: O R B 18100 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0103 Bagel Time Kashrut: S K 3915 Alton Rd M. B, Florida 33140 305.538.0300 Cravings Frozen Yogurt Kashrut: No Info. 16850 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.354.4727 J.P. Bistro Kashrut: N K 761 N.E 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.653.6662 Bakeries Sonny’s Kosher Bakery Kashrut: K M 18445 NE. 19th Ave. N. M. B, Florida 33179 305.682.8770 Le Chocolatier Kashrut: N K 1840 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.944.3020 French Bakery Kashrut: S K 1018 North Miami Beach Blvd. N. M. B, Florida 305.627.3055 Markets Royal Kosher Vegetable Kashrut: K M 200 178th Street Sunny Isles, Florida 33160 305.305.8095 Goldstein & Son Kashrut: K S F 7419 Collins Ave M. B, Florida 33141 305.865.4981 New Deal Kosher Kashrut: No Info. 1362 N.E 163rd ST N . M, Florida 33162 305.945.2512 Kosher Magic Kashrut: K M 1839 N.E Miami Gardens Dr (plaza) N . M, Florida 33179 305.932.6687 Kosher World Kashrut: No Info. 514 41 st M. B, Florida 33140 305.532.2210 Abraham`s Bakery Kosher 7423 Collins Ave. M. B, Florida 33141 305.861.0291 Sarah's Tent Supermarket Kashrut: O R B 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 Kastner's Kashrut: D & P 728 41st Street M. B, Florida 33140 305.535.2255 Premier Glatt Kashrut: No Info. 7902 Carlyle Ave M. B, Florida 33141 305.867.3119 South Florida Kosher Meats Kashrut: K M 1324 N.E 163rd Street N. M. B, Florida 33162 305.949.6068 Payless Food Store Kosher 18505 West Dixie Hwy Aventura, Florida 33180 305.692.7770 Sarahs Tent Kashrut: K M 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 305.933.2888 Lev Miami Kashrut: No Info. 2900 NW 75th st Miami, Florida 33147 305.836.2308 Kosher Kingdom Kashrut: K M 3017 Aventura Blvd Aventura, Florida 33180 305.792.7988 Jerusalem Pizza Shop Nmb Kashrut: No Info. 761 NE 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.409.7774 Subres Grill Kashrut: No Info. 2218 ne 123st Miami, Florida 33181 305.899.0095 Holy Bagels Kashrut: K M 15903 Biscayne Boulevard Aventura, Florida 33160 305.944.4002 Yosef The Roaster Kashrut: K M 19098 w. Dixie hwy Miami, Florida 33160 786.916.5141 Amazing Savings - N.M.B Kashrut: K M 1850 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.945.2626 Pizzas Mama Pizza Kashrut: K M 19200 W. Dixie HWY N. M. B, Florida 33180 305.974.5549 Lenny's Pizza Kashrut: K M 544 Arthur Godfrey Rd. M. B, Florida 33140 305.397.8395 41 Pizza & Baker Kashrut: K M 451 W 41st St M. B, Florida 33140 786.686.0144 Holy Bagels And Pizzeria Kashrut: K M 91 NW 1st Street Miami, Florida 33128 305.961.7878 Chinese Soho Asian Bar & Grill Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Wing Wan Kashrut: S K 1640 NE 164th St Miami, Florida 33162 305.945.3585 Kikar Tel-Aviv Kashrut: S K 5005 Collins Ave M. B, Florida 33140 305.866.3316 Deli Soho Deli Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Broward County Meat Navas Kosher Kitchen Kashrut: O R B 5021 State Rd. 7 Davie, Florida 33314 954.588.3701 Chill & Grill Pita Kashrut: O R B 7158 N Beracas Way Boca Raton, Florida 33433 561.717.6968 Px grill Mediterranean cuisine Kashrut: O R B 3558 N. ocean Blvd. Fort Lauderdale 954.280.0050 Pita Star Kashrut: O R B 5800 Stirling road Hollywood, Florida 33021 954.981.7710 Alma Grill & Bar Kashrut: O R B 501 Silks Run Suit 1130 Hallandale, Florida 33009 954.367.2461 Pita Xpress Kashrut: O R B ‏ ‎2445 Stirling Road Suite 116 Hollywood, Florida 33312 954.251.1799 Pita Plus Stirling Kashrut: O U 2145 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33312 954.241.2011 Eden Catering Kashrut: O R B 1400 N 46 Ave Hollywood, Florida 33021 954.922.3344 Sunrise Pita Kashrut: O R B 2680 Univeristy Dr Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Dairy Cafe Noir Inc. Kashrut: O R B 3300 Stirling Rd.

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים 954.592.5151 טלפון: l office@israpost.com לוח ישראפוסט לוח ישראפוסט 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 954.592.5151 טלפון: l office@israpost.com תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד הלוח המרובע פרסם מודעת לוח והיא תופיע ארבע פעמים בכל שבוע . במהדורה המודפסת באנגלית 2 . במהדורה המודפסת בעברית 1 . באתר ישראפוסט באנגלית 4 . באתר ישראפוסט בעברית 3 Since 1997 Since 1997 Fair and Square - IsraPost Classifieds Fair and Square - IsraPost Classifieds Tel: 954.592.5151 l office@IsraPost.com Tel: 954.592.5151 l office@IsraPost.com Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 8 העובדות המרתקות האלה 11 יזכירו לכם מחדש את קסם ההריון וניסי הלידה אדם יולד אדם - אילולא היינו רגילים כל כך לפלא הזה, לא היינו מאמינים שהוא ייתכן. מיליוני תהליכים מורכבים ביותר צריכים להתרחש בהתאמה, בלי שום ליקוי, כדי שהתינוק ייוולד באופן מושלם. ליקטנו עבורכם מעט מן המעט, להתפעם מנפלאותיו של הבורא: 1.5- . בשבוע החמישי להריון אורכו של העובר 1 מילימטרים. הגוף שלו מורכב כרגע משלוש 2.5 שכבות, ומכל אחת מהן תתפתח מערכת אחרת. מהשכבה החיצונית יתפתחו מערכת העצבים המרכזית וחלק מהעור. מהשכבה האמצעית יתפתחו שרירים, עצמות, תאי דם ואיברי הרבייה. מהשכבה הפנימית יתפתחו מערכת העיכול והריאות. . רוב האיברים הפנימיים נוצרים כבר במהלך 2 השליש הראשון של ההריון, בשלושת החודשים הראשונים. מערכת העצבים היא המערכת להריון הלב 4 הראשונה המתפתחת. בשבוע מתחיל לפעום, ומאז לא מפסיק לרגע ולא מחסיר אף פעימה עד סוף חייו של האדם. בהמשך מתפתחות שאר המערכות - עיכול, נשימה, הפרשה, שרירים ואיברי הרבייה. . האורך הממוצע של העובר בתום השליש 3 סנטימטרים (כאורך האצבע 7 הראשון הוא כ־ גרם, כמשקל ענב 14 המורה שלך), ומשקלו כ־ גדול. . השליה היא איבר מיוחד במינו, שמשמש 4 מקור החמצן והמזון של העובר. כלי הדם של האם מעבירים חמצן ומזון לשליה, בתוכה מתרחש חילוף חומרים בין הדם של האם לדם של העובר, העובר מקבל את החומרים דרך חבל הטבור, והפסולת שנאספת בדם שלו עוברת דרך חבל הטבור והשליה – אל כלי הדם של האם – ומופרשת משם החוצה. אך למרות זאת, ישנם חומרים מסוכנים לעובר שאותה השליה אינה יכולה לסנן. אם לא הצלחת להיגמל מסיגריות ואלכוהול – זה בדיוק הזמן לעשות את הצעד המבורך והאמיץ הזה. . בנוסף, השליה מייצרת ומפרישה הורמונים 5 ומגינה על העובר, בין היתר, מפני חבלות. השליה, שעיצובה מזכיר מטריה המסוככת על העובר, מתפקדת כמספר איברים באחד – ריאות (אספקת חמצן), כליות (סינון פסולת) ומערכת החיסון. כמו כן היא מפרידה בין זרם הדם של האם והעובר ומאפשרת לעובר לגדול לגודל תקין לפני הלידה. השליה היא גם האיבר היחיד בגוף האדם שנפלט החוצה ממנו, באופן טבעי. . חבל הטבור מחבר בין הטבור של העובר לבין 6 שטח הפנים של השליה, והוא הצינור דרכו עובר החמצן והמזון. עד הלידה מגיע חבל הטבור לאורך סנטימטר. בחבל הטבור יש שני עורקים 55 של כשמעבירים דם מהעובר אל האם, בעוד הדם המחומצן עובר מהאם אל העובר דרך וריד אחד. . אם בזמן ההיריון האם סובלת מפגיעה באיבר 7 כלשהו, התינוק ברחם שולח תאי גזע כדי לתקן את הנזק. . במהלך השליש השני להריון, מתפתחים 8 האיברים ומקבלים את צורתם הסופית. לדוגמה, אצבעות נוצרו כבר קודם לכן, ועכשיו נוצרות הציפורניים בקצותיהן. פלומה רכה מתחילה לכסות את גוף העובר. היא תנשור בסוף ההריון. העובר מתחיל לנוע: לקפוץ, לבעוט ואפילו לעשות גלגולים. 32 אורכו של העובר מגיע ל- 24 . בשבוע ה- 9 ס”מ. אם הוא ייוולד בשלב זה, יהיו סיכוייו לשרוד בלבד, משום שהתפתחות המוח עדיין לא 50% הושלמה, והוא אינו מסוגל להפעיל בקרה על פעולות חשובות כמו, למשל, נשימה ושמירה על חום הגוף. . השליש האחרון של ההתפתחות מוקדש 10 בעיקר לגדילה ולהכנה לקראת חיים עצמאיים. הריאות מבשילות, העצמות מתחילות להתקשות והעור הופך משקוף לאטום. העובר צובר מתחת לעור מאגר של שומן מסוג מיוחד - שומן חום. שומן זה יעזור לו לשמור על חום גופו מחוץ לרחם. . בלידתו שוקל הוולד כשלושה ק”ג ואורכו 11 ס”מ. במהלך הלידה מתמלא גוף התינוק 52 כ- באדרנלין, פי שניים או יותר מהכמות שזורמת בגופו של אדם במהלך התקף לב. המטרה: להפעיל את הריאות שמלאות במי שפיר. הצלם שלכם לכל אירוע דרושים נדל"ן לחברת נדל”ן מובילה בתחומה הפועלת בדרום פלורידה, דרוש מנהל חשבונות אמריקאי דובר עברית לניהול ובקרה אחר הפעילות וניהול ספרים lesli: 954.695.0549 52371 # דרושים סוכני מכירות “אריות” לשב עון ישראפוסט דוברי אנגלית ועברית על אחוזים מהמכירות 954.592.5151 לפרטים: 43259 # מסעדות/מועדונים לגרנד קפה בהוליווד דרושים מלצרים מלצריות עם או בלי ניסיון Grand Cafe Hollywood is now hiring servers with or without experience info@grandcafe.us 954.986.6860 49740 # נדל"ן השכרת חדרים להשכרה חדר בסטרלינג לכניסה מיידית כולל שירותים ומקלחת מכונת כביסה ומייבש 954.592.5151 דורון: 52369 # נותני שירותים רפואיים ד”ר גדי אברמסון - כירופרקט תאונות דרכים, פציעות ספורט, כאבי גב, צוואר וגפיים כאבי ראש, מיגרנות, עייפות יתר ומתח 954.986.4559 44909 # אף פעם לא מאוחר לברית מילה אם אתה גבר יהודי שמעולם לא נימולת יש לך הזדמנות לעשות זאת ע”י מוהל מומחה - רופא 305.861.2748 1.877BRIT MILAH )274.8645( 45389 # משרדי נסיעות Carmel Cruise & Tours סוכנות נסיעות מחירים אטרקטיביים שירות מעולה 954.792.4866 52363 # נגריה לנגריה עובדת דרוש נגר בעל ניסיון וללא ניסיון בעבודות נגרות 786.916.9131 51756 # הכרויות שידוכים רווקים ורווקות, התקשרו לרב רונן Singles, call Rabbi Ronen 305.896.2261 44274 # בשעה טובה שידוכים ועזרה במציאת החצי השני, לכל הגילאים בכל הסגנונות, ליווי והדרכת חתנים וכלות עד החופה. 718.213.1811 הרב יוסף: 51604 # עובדות 11 העובר, השליה, ההריון, הלידה - ליקטנו עבורכם מרתקות, שיזכירו לנו מחדש את נפלאות הבורא שהעניק לאדם את היכולת המופלאה - לייצר חיים חדשים מאת: הידברות

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ"ח אייר ה'תשפ"ג 5/19/2023 9 האלף-בית של חג השבועות השני החג הוא השבועות חגעל החג - החגים הרגלים” – שלושת מ”שלושת הם: האחרים החגים הגדולים (שני היהודים לאחר יום חמישים חל וסוכות), והוא פסח הר על היהודי לעם ניתנה התורה .הפסח חג שנה, בכל .שנה 3,300 מ למעלה לפני סיני .מחדש התורה את מקבלים אנו תפילות ידי-על מציינים תנכ”י, אותו חג זהו חגיגית ה”קידוש”, סעודה מיוחדות, אמירת .מלאכה עשיית ואיסור שהוא בשם “שבועות” מכיון מכונה החג שבעה הנמשכת העומר ספירת לאחר מגיע היהודי העם התכונן שבועות, במהלכם היהודים הכינו זו בתקופה .התורה לקבלת קדוש לעם והפכו רוחנית מבחינה עצמם את העולם, בורא עם נצח בברית לבוא הראוי .התורה נתינת בעת מלשון גם הוא שבועות המילה פירוש שהחליפו השבועות שם “שבועה”, על את זה לנטוש היהודי, שלא ה’ והעם ביניהם .זה חלקים: משני מורכבת התורההתורה - התורה .פה-שבעל והתורה שבכתב התורה שניתנו תורה חומשי חמשה כוללת שבכתב והכתובים סיני, הנביאים בהר רבינו למשה עם בשם “התנ”ך”). יחד מכנים שאנו (מה התורה את גם משה שבכתב, קיבל התורה התורה את ומבארת המסבירה פה-שבעל במהלך לפה מפה נמסרה זו תורה .שבכתב .ובמדרש בתלמוד נכתבה הדורות, ולבסוף .המילה “תורה” משמעותה “הוראה” ומדריך .חיבור וגם ציווי המילה “מצוה” משמעותה ה’עשה’, הם מצוות 248 . מצוות 613 ישנם תעשה’ ה’לא מצוות 365 . האדם אברי כנגד .האדם בגוף לגידים שוות אנו המצוות וקיום התורה לימוד ידי-על לה’. הסביבה ואת עצמנו את מקשרים האלוקים ידי-על העולם בריאת מטרת אותו העולם, למלאות את לקדש כדי היתה .וברוחניות בקדושה אנו ושנה שנה בכל תפקיד הילדים - לפיכך, בדיוק .מחדש התורה את מקבלים נכחו סיני הר על תורה מתן שבזמן כשם כל על וטף, כך נשים ישראל, אנשים כל בחג הכנסת-לבית להגיע להשתדל אחד קריאת בזמן נוכח להיות השבועות, כדי .הדברות עשרת הילדים, שכן להבאת ישנה מיוחדת חשיבות שנתן לפני כי מספרים לברכה זכרונם חכמינו ערבים ביקש הוא ישראל לעם התורה ה’ את .היהודים ידי-על התורה קיום את שיבטיחו כאשר רק שונים, אך ערבים הציעו היהודים ה’ לתת בעדנו” הסכים ערבים אמרו “בנינו .התורה את ה”ערבים” את עמנו להביא לשכוח לנו אל .התורה לקבלת סיון ו ביום חוגגים שאנו לחג שמות החג - למשמעויות שונים, המתייחסים שמות השמות סקירת להלן .החג של השונות .לכך הסיבות לחג, לצד שניתנו השם הוא זה שם .השבועות : חגהשם .החג של הנפוץ המחברים השבועות שבעת : לזכרהסיבה אנו השבועות, במהלכם לחג הפסח חג בין חוגגים אנו העומר”, ובתומם את “סופרים ה”שבועות.” חג את : המילה “שבועות” יכולהסיבה נוספת על במובן “שבועה”, לרמז להתפרש גם לבני הוא-ברוך-הקדוש שנשבע השבועה יחליף לא תורה, שלעולם מתן בשעת ישראל אף היהודים .אחר בעם ישראל עם את לה’ אמונים ישמרו נשבעו, מצידם, כי הם .ולתורתו .תורתנו מתן : זמןהשם לבריאת 2448 זה, בשנת : ביוםהסיבה לעם ונתן סיני הר ה’ על העולם, התגלה .התורה את ישראל .הביכורים : חגהשם השבועות, החלו מחג : החלהסיבה ביכוריהם – ראשית את להביא החקלאים בית בשדותיהם – אל שצמחו הפירות רק להביא ניתן היה הביכורים את .המקדש .הסוכות לחג ואילך, עד השבועות מחג .: עצרתהשם סיום היא עצרת המילה : משמעותהסיבה הוא השבועות מסויים, חג במובן .ונעילה תקופת הפסח (בשל חג של והנעילה הסיום ביניהם( המחברת העומר ספירת .הקציר : חגהשם החיטים קציר ישראל, תקופת : בארץהסיבה החג במהלך .השבועות חג לפני החלה .זו עובדה המציין מיוחד קרבן מביאים היו מורכב הלחם”, והיה בשם “שתי כונה הקרבן .חיטה העשויות חלות משתי ?מה עושים בחג השבועות הראשון בלילה לימוד בליל שבועות - העולם ברחבי השבועות, יהודים חג של ומקדישים שנים מאות בת מסורת מקיימים לקבלת תורה, והכנות ללימוד הלילה את .מחדש התורה מתן יום של למנהג: בבוקרו הסיבות אחת בשינה שקוע עדיין היה ישראל תורה, עם ולהעיר לבוא צריך היה ובעצמו וה’ בכבודו היהודים זו, קיבלו טעות על לכפר כדי .אותם .זה בלילה לישון שלא עצמם על היום הוא השבועות חג יום - עשרת הדברות סיני, הר על התורה את ישראל עם קיבל בו אני ישראל בני נשמות כל .שנה 3321 לפני שלהם (וכן והסבים שלנו ואת, הסבים אתה לקבל כדי סיני הר למרגלות הלאה) עמדו .ה’ בעצמו מאת התורה את הכנסת לבית השבועות, בואו בחג השנה שוב לשמוע כדי משפחתכם כל עם יחד עם בריתנו את ולחזק הדברות עשרת את .האלוקים הר במעמד נכח ישראל עם שכל מכיוון את להביא כדי מאמץ כל לעשות סיני, יש תינוקות – למעמד המשפחה – אפילו כל .הדברות עשרת קריאת רבים כנסיות בתי - מגילת רות את החג במהלך לקרוא נוהגים את רות”, המתארת “מגילת רות, גיורת של סיפורה לחיק שהצטרפה מואביה .היהודי העם סיבות מספר קיימות זה: למנהג א) שבועות דוד הפטירה, של יום ההולדת, וכן יום הוא .ובעלה – בועז רות מזרע המלך, שהגיע רות במגילת המתוארים הקציר ב) אירועי בשם גם המכונה השבועות חג את תואמים . חג הקציר חוקי את עצמה על שקיבלה גיורת היתה ג) רות נחשבים כולנו השבועות בחג .שלם בלב התורה את עצמם על כ’גרים’ המקבלים מסויים במובן .בשמחה מחדש התורה עול עתיק (וחביב) נוסף מנהגאכילת מאכלי חלב - .חלב מאכלי אכילת הוא זה: למנהג שונות סיבות להלן המקדש-בית אל מביאים היו השבועות בחג * .לחמים משתי המורכב הלחם”, קרבן את “שתי שתי החג במהלך אוכלים זאת, אנו לציין כדי חלבית, ולאחריה ארוחה ארוחות: הראשונה כאן) ארוחה מתאימה – ראה הפסקה (לאחר .בשרית .הכשרות חוקי היהודי לעם ניתנו תורה במתן * היה ניתן בשבת, לא ניתנה שהתורה מכיוון הסתפק העם ולפיכך לאכילה בהמות לשחוט .חלב במוצרי -כמו .הנפש את המזין לחלב נמשלה התורה * יום 40 , כנגד 40 של “חלב” היא כן, הגימטריא .סיני בהר משה ששהה לחג חלב למאכלי מיוחדים למתכונים כאן לחצו .השבועות חג הוא ששבועות מכיווןקישוטי פרחים - ואת הבית את לקשט הנוהגים הקציר, ישנם לכך, בנוסף .ובפירות בפרחים הכנסת-בית מתן לקראת כי מספרים לברכה זכרונם חכמינו לסיים חשוב .בירוק כולו התכסה סיני הר תורה לשמור החג, כדי בערב עוד הפרחים סידור את .המועד קדושת על

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE4MzQ0Mg==