בהר

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

השנה אמנם איננה שנת שמיטה ועד לשמיטה הבאה יש עוד כמה חודשים, אך, לא חסר מה ללמוד מכך גם בשנה זו. אחת ממצוות השמיטה היא: שמיטת כספים! אדם שהלווה לחברו סכום כסף, בסיום שנת השמיטה החוב בטל, ואסור לגבות אותו. מי שעדיין רוצה להחזיר את החוב, יאמר לו המלווה: משמט אני – אני מקיים מצוות שנת שמיטה והחוב שלך שמוט, כלומר, החוב אבד ואתה פטור מלהחזירו. אם רצה הלווה בכל אופן להחזיר את החוב, "רוח חכמים נוחה הימנו"!

הביטוי הזה "רוח חכמים נוחה הימנו", נמצא בעוד שני מקומות.

אדם שלוה מגר שבניו התגיירו יחד איתו. אם נפטר הגר, לא יחזיר לבניו! ואם החזיר לבנים , רוח חכמים נוחה הימנו.
כל המיטלטלין נקנים במשיכה. כל עוד הם לא נמשכו, או נעשה בהם קניין אחר, רק הובטח שייקנו אותם, אין חובה למבטיח לקנות אותם. בכל אופן אמרו חכמינו :כל המקיים את דברו –"רוח חכמים נוחה הימנו". – אדם שהבטיח שיקנה חפץ, אם האדם מקיים את דיבורו וקונה אותו, רוח חכמים נוחה הימנו.

מכיוון שביטוי זה, מופיע בשלשת פעמים אלו, כנראה שישנו קשר בין אלו המקרים שבהם רוח חכמים נוחה. באחת משיחותיו מסביר הרבי את הקשר בין שלושת המקרים ומדוע באמת רוח חכמים נוחה הימנו.

אדם שלוה והגיעה שנת השמיטה. מצד הלווה , הוא הרי לוה, נהנה, וחייב את הכסף. באם לא יחזיר את מלוא ההלואה, ישנו חשש מלא, שבפעם הבאה לא ירצו לתת לו. הוא אמנם פטור כי ישנה הוראה מלמעלה – לא לגבות, אך למען האמת משתלם לו להחזיר. המלוה , ברור שהוא צריך את הכסף, מצידו זהו הפסד מוחלט. נכון ישנה מצווה, אך הרגשתו היא שפלוני לא החזיר לי. גם ההלוואה עצמה, שייכת בעצם למלוה אלא שישנה הוראה מלמעלה לא להחזיר. לכן מובן מדוע המחזיר, (למרות שאמרו לו "אני מוותר על החוב") רוח חכמים נוחה הימנו.

במקרה של הגר. הייתה פה הלוואה גמורה, הלווה בודאי קיבל ונהנה מהכסף ועליו להחזירו, הכסף עצמו הוא הלוואה שצריך להחזירה. אלא, שאין למי להחזיר כיוון שהמלוה מת, ומצד ההלכה בנים שהתגיירו אין להם כל קשר לאביהם. כך ש"הלכתית אין למי להחזיר". אף על פי כן, המחזיר לבניו, כיוון שהם הכי קרובים למלווה ברגשותיהם, ואי החזרת החוב עלולה לגרום להם לחזור לדתם הקודמת, אומרים חכמינו: רוח חכמים נוחה הימנו.

כל המקיים את דברו. במקרה זה לא היה פה שום קניין הלכתי בין המוכר לקונה, רק הדיבורים גרמו שנראה שהם יהיו שייכים לקונה. למרות זאת, היות וזה יכול לגרום השפעה טובה באם הקונה יקיים את דבריו רוח חכמים נוחה הימנו.

ההורה מכאן ברורה לכולנו. נכון ששורת הדין היא המחייבת, ובכל המקרים האלו אין לבית הדין אפשרות להכריח לשלם או לקנות את החפץ. אך, באו חכמינו ונתנו לנו את הקו שצריך להוביל אותנו בחיים :"רוח חכמים נוחה הימנו". אם מהמעשה שהאדם יעשה יכולה לצאת טובה לאחד מהצדדים, הנהגה של לפנים משורת הדין תביא לאדם עצמו טובה. וכאשר אנו נקיים את דברנו , יקיים הקדוש ב"ה גם את דברו "דבר ה' – זה הקץ" גאולה האמיתית והשלימה עוד ברגעים אלו ממש.

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לעולם אל תפסיד, הרשם לניוזלטר שלנו

כתבות אחרונות

בחירת העורך

תיהיה בקשר איתנו

הכתובת שלנו:

 

2851 SW 58 Manor

Fort Lauderdale FL 33312

954.592.5151