התבוללות ונישואי תערובת

לפני 3300 שנה, במעמד הר סיני, קיבלו ישראל את התורה שהיא שטר הכתובה בינו לבין הקב”ה והפכו לעם, עמו של אלוקים. מאז, במשך כל הדורות עבר עם ישראל תקופות קשות שאיימו על קיומו, גזירות שמד, אינקוויזיציה, פוגרומים ומעל הכל השואה הנוראה. עמים רבים רצו להשמיד את עם ישראל, היוונים, הרומאים, הנוצרים, הנאצים והקומוניסטים ניסו בדרכים שונות להרחיק את עם ישראל מאמונתו ולגזור עליו שמד פיזי ורוחני, אך למרות הכל עם ישראל נשאר חי וקיים.

השושלת היהודית לא התנתקה, בזכות דורות על גבי דורות של יהודים שמסרו את נפשם על הזהות היהודית. לימוד תורה, שמירת המצוות והמנהגים היהודים וחינוך בלתי מתפשר של הילדים, על מנת שימשיכו בדרך התורה ולא יתנתקו מהעם היהודי.

גם כיום מרחפת מעל העם היהודי סכנה של שמד רוחני ופיזי. תופעת ההתבוללות הולכת וגדלה ומאיימת על קיומו של עם ישראל. אחד הגורמים העיקריים להתבוללות הם נישואי התערובת שגורמים למשפחות שלמות להתנתק מהשושלת של עם ישראל.

אחוז היהודים בעולם פוחת והולך מדי שנה, בגלל ההתבוללות ונישואי התערובת. לפני מלחמת העולם השנייה מנה עם ישראל כ19 מיליון יהודים. לאחר השואה האיומה, בה איבד עמנו שישה מיליון יהודים, נותרו כ13 מיליון יהודים. מאז, עברו שישים שנה ומספר היהודים לא גדל . על כל ילד יהודי שנולד מאבד עם ישראל כמה ילדים יהודים שמתבוללים וככל שההתבוללות גדלה, מספר היהודים הולך וקטן.

נישואי תערובת במקרא

בתורה חל איסור מפורש על נישואי תערובת, ככתוב:
“ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובנו לא תקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוהים אחרים וחרה אף ה’ בכם והשמידך מהר” (דברים ז’: ג’,ד’).
במקרא ניתנו נימוקים שונים כנגד נישואי התערובת. הבסיס לכך הוא העובדה כי עם ישראל הוא עמו הנבחר של ה’, “גוי קדוש”. העם היהודי צריך להיות מובדל מהעמים האחרים על מנת לשמור על קדושתו וייחודיותו. איסור נישואי התערובת בא כדי לשמור על עם ישראל שלא יתערב זרע הקודש בעמי הארצות וכן שהעבודה זרה שרווחה בין העממים האחרים לא תשפיע על עם ישראל.
כבר לפני 2,500 שנים, כאשר חזר המנהיג עזרא הסופר לארץ ישראל הוא הזדעזע לגלות כי יהודים רבים בירושלים נישאו בנישואי תערובת והתפלל לה’ באומרו “הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה? הלא תאנף בנו עד כלה, לאין שארית ופליטה” (עזרא ט’, י”ד). עזרא אילץ את היהודים להתגרש מבני הזוג הנוכרים ואף הוציא את ילדיהם מכלל ישראל.

נישואי תערובת בהלכה

לפי ההלכה היהודית, אין כל תוקף לנישואי יהודי עם נוכריה ולהיפך. ההלכה אינה מבחינה בין האומות השונות לעניין איסור נישואי תערובת ואי תקפותם של נישואין אלו.

הרמב”ם בהלכות אישות אומר: “המקדש גויה או שפחה אינם קידושין, אלא הרי היא אחר הקידושין כמו שהייתה קודם הקידושין. וכן גוי ועבד שקידש בת ישראל – אין קידושיהם קידושין. ישראל מומר שקידש, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה מרצונו, הרי אלו קידושין גמורים, וצריכה ממנו גט”.

עוד אומר הרמב”ם על נישואי תערובת:”עוון זה, אף על פי שאין בו מיתת בית דין, אל יהי קל בעיניך, שיש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו. שהבן מן הערווה בנו הוא לכל דבר, ובכלל ישראל נחשב, אף על פי שהוא ממזר. והבן מן הנכרית אינו בנו, שנאמר (דברים ז’ ד’) ‘כי יסיר את בנך מאחרי’ – מסיר אותו מלהיות אחרי ה’. ודבר זה גורם להידבק בעבודה זרה שהבדילנו הקב”ה מהם” על פי דבריו של הרמב”ם נישואי תערובת הן עוון חמור ואינם נחשבים לקידושין, כלומר יהודיה שנשאה לנכרי נחשבת לרווקה ונישואיה לא תקפים.

על פי ההלכה יהדותו של הילד נקבעת על פי אמו. לכן, אם אישה יהודיה נישאה לנכרי, היא עשתה מעשה חמור וסכנת ההתבוללות מרחפת מעל ילדיה, אך הם נחשבים יהודים ואילו גבר שנשא נוכריה, ילדיו נחשבים גויים ובנישואים אלו ניתק את עצמו מעם ישראל.

נישואי תערובת בישראל

נישואי התערובת בין יהודים לבין לא יהודים הפכו לתופעה נפוצה בשני העשורים האחרונים, בין היתר, בעקבות גלי העלייה של שנות ה 90 מחבר המדינות, כמו גם בקרב העולים באתיופיה . והתרבות מקרים של נישואים עם בני מיעוטים.

חוק שיפוט בתי דין רבניים משנת תשי”ג קובע כי נישואין של יהודים בארץ ייערכו לפי דין תורה. עד היום הנישואים בישראל מתקיימים אך ורק על ידי בית הדין הרבני ובארץ לא מכירים בנישואים אזרחיים.

בארץ קיימים זוגות מעורבים רבים. הם נישאים בחוץ לארץ, טסים לקפריסין, לאיטליה או לארצות אחרות ועורכים נישואים אזרחיים. כיום אף ניתן להינשא על ידי שליחת מסמכים באמצעות עו”ד המתמחה בתחום בלי להיות נוכחים פיזית בחוץ לארץ. גם הגירושים לזוג מעורב מסובכים מאד מדובר בתהליכים ארוכים שעוברים דרך בתי משפט לענייני משפחה. אך עם כל ההגבלות המצב בישראל הולך ומחריף וכיום אחד מכל עשרה בני זוג בישראל הוא זוג מעורב!!

ישנן בעיות חוקתיות גם לגבי הילדים. בהלכה המוסלמית, הבן הולך תמיד אחד האב. ואילו בהלכה היהודית הבן הולך אחר האם, לכן נישואין של יהודה עם מוסלמי גורמים למצב בו ילד נקרע בין שתי מערכות משפט סותרות: ילד שנולד למוסלמי וליהודיה, הוא יהודי לפי ההלכה היהודית, ומוסלמי לפי פסיקת בית הדין המוסלמי. מצבים כאלה יוצרים דילמות משפטיות קשות לפתרון.

נישואי תערובת והתבוללות בארה”ב

ההתבוללות בארצות הברית היא מכה של ממש, כל יהודי אמריקני שני מתחתן עם גויה ומספרם של יהודי אמריקה הולך ומתמעט.

מ”סקר האוכלוסיה היהודית” שנערך מידי 10 שנים בקרב יהדות אמריקה עולים ממצאים מדאיגים.

הסקר מתבסס על ראיונות עם 4,500 יהודים אמריקנים וקובע כי מספרם של יהודי אמריקה ירד מ-5.5 מיליון ב-1990 עד 5.2 מיליון כעת.

בין המסקנות המרכזיות בסקר: 47% מהיהודים שנישאו מאז 1996 התחתנו עם לא יהודים מבין כל היהודים הנשואים כעת, ל-31% יש בן/בת זוג לא יהודים.

96% מהילדים שגדלים בבית שבו שני ההורים יהודים, גדלים כיהודים. רק 33% מהילדים הגדלים בבית שבו רק אחד מההורים יהודי – גדלים כיהודים.

מהסקר עולה תמונה קשה על ההתבוללות הולכת ומחמירה כשהגורם העיקרי הוא נישואי התערובת.

התבוללות בישראל ובתפוצות

אחת הסיבות שהקב”ה נתן לנו את ארץ ישראל, היא שנוכל לדור בה לבד, בהפרדה מאומות העולם כדי לא להתערבב עמהם. בעבר חשבנו שתופעת נישואי התערובת שייכת רק לגולה אך היום אנו רואים שהתופעה קיימת בכל הקהילות היהודיות וגם בארץ ישראל.

כאשר ילדים גדלים באווירה ריקה מערכים יהודיים אין להם זהות יהודית, הם לא מרגישים שונים מעם אחר, הם לא מכירים את ההלכה היהודית וההיסטוריה של עם ישראל ולכן אינם רואים כל בעיה להינשא לבן זוג שאינו יהודי.

ב-50 השנים האחרונות גדל מספר נישואי התערובת בחו”ל בלא פחות מ-200 אחוז.

פרופ’ סרג’יו דלה-פרגולה, מהמכון ליהדות בת-זמננו באוניברסיטה העברית אומר כי תהליך ההתבוללות מתרחש כבר כמאתיים שנה, וכעת אנו במצב הגרוע ביותר מבחינת התבוללות מאז השואה.

לדבריו, למעלה מ-40% בממוצע מיהודי התפוצות נישאו בנישואי-תערובת. מדובר בנתון שנכון לראשית שנות האלפיים וההערכה כיום כי הוא כבר עלה. לשם השוואה, בשנות השישים, רק 10 אחוז מיהודי הגולה נישאו ללא-יהודים ואילו עתה עלו המספרים לקרוב ל50%.

סכנת ההתבוללות בקרב יהודי התפוצות היא איום אסטרטגי על המשך קיומו של העם היהודי. ארגון יד לאחים פועל רבות למניעת התבוללות בכל המישורים. עזרה לבנות שנקלעו לקשרים עם נוכרים ובני מיעוטים. הצלת יהודים שנפלו למיסיון ונמצאים בסכנת שמד רוחני. הרצאות וכנסים בכל רחבי הארץ בנושא טמיעה ונישואים עם בני מיעוטים. פעילות תורנית עם עולים חדשים להגברת הזהות היהודית. כמו כן בארגון יש מחלקה שלימה העוסקת בהכוונה והשמת ילדים במוסדות חינוך תורניים, מתוך אמונה שחינוך יהודי אמיתי הוא הפתרון לשמירה על דור העתיד של עם ישראל ועצירת מגפת ההתבוללות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לעולם אל תפסיד, הרשם לניוזלטר שלנו

כתבות אחרונות

בחירת העורך

תיהיה בקשר איתנו

הכתובת שלנו:

 

2851 SW 58 Manor

Fort Lauderdale FL 33312

954.592.5151