IsraPost - 1365

הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים כ' סיוון ה'תשפ"ג 6/9/2023 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc.מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • המהדורה מופצת בימי שישי. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: disrapost7@gmail.com לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב 305.219.3353 מנדי חרותי - בית חב”ד לישראלים במיאמי בס”ד פרשת השבוע: שלח מסופר על רבי פינחס מקו ־ ריץ מתלמידי הבעל שם טוב, שחלה פעם. שלח לבקש את ברכתו של הבעל שם טוב להחלמתו, והתשובה שקיבל היא – ש"הגבינה מקטרגת עליך". היות והוא התנזר מאכילת גבינה, ה"גבינה" טענה עליו שהוא איננו מזכך אותה ומעלה אותה לקדושה! וכ ־ שיאכל אותה – יבריא. בדו ־ מה לכך מוצאים אנו בגמרא הירושלמית שאחד האמו ־ ראים אמר ש"עתיד לתת את הדין על מה שראו עיניו ולא אכל"! אז מה, צריך לא ־ כול הכול? מאידך הרמב"ם בהלכות דעות מרבה לדבר שאל לאדם לאכול את כל מה שעיניו רואות. אצל חסי ־ דים ישנו מושג "אתכפיא", לא למלאות את תאוותיך , אלא לכפות (לקשור) את יצר הרע. בספרי מוסר מדובר באריכות על שלילת מילוי התאוות. גם ההיגיון הבריא מבין שאם הכול נהיה מותר "מה יעשה הבן ולא יחטא". התשובה לכך, הדבר תלוי מי אוכל, באיזה מקום הוא נמצא ומי מציע לה ־ חמיר ולא לאכול. החטא שממנו סובלים עד היום - חטא עץ הדעת, נבע מזה שהנחש הוסיף על דברי השם. ה' אמר לאדם לא תאכלו ממנו, והנחש הוסיף "ולא תגעו בו". תוספת זו היא שהטעתה את חוה וגרמה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. לכאורה אנו יודעים שגזירות חז"ל הם כדי שאדם לא יגיע לידי עבירה. לכן, אומרים לאדם לא לגעת במוקצה בשבת, כדי לא לעבור על איסור. אז מה רע בכך שהנחש הוסיף "לא תגעו בו". התשובה היא שמי שהוסיף הוא הנחש, והמקום הוא "גן עדן"! הנחש חיפש איך להחטיא את האדם ולא לשמור על קדושתו. ומאידך, גן עדן הוא מקום קדוש שלא סובל רע (ברגע שאדם הראשון חטא – הוא סולק משם!). לכן, אין שם כל סיבה לעשות גזירות, חומרות וכדו', דברים השומרים שלא נגיע לרע. אך במקום כזה, בו אין רע, תוספת של שמירה, לא רק שאינו מביא תועלת, אלא מזיק. אשר תוצאות ההוספה "אל תגעו בו" הובילה לחטא. מהי תקנת חטא זה? הפרשת חלה - המוזכרת בפרשתינו. מצווה שניתנה דווקא לנשים. כמאמר הגמרא "היא קילקלה חלתו של עולם" ... לכן תפריש חלה. במצווה זו צריך לקחת חלק מהבצק להפרישו, להקדישו ולתת אותו לכהן שיאכל בקדושה ובטהרה. במקרה כזה ההבדלה היא בין ישראלים לבין הכוהנים. למרות שצריך לעשות שלום, וחובתנו לדאוג לאחדות, אך כאן הפרדה זו היא הכרחית והיא הוראתו של "המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים... הוא אשר הבדיל את שבט לוי לקדשו, את הכוהנים לקד ־ שם ואת הכהן הגדול לקדשו יותר מכולם. כאן, באם נשבור את המחיצות, "נעשה אחדות – כולם שווים", הדבר יביא הרס בכל מצוות עם ישראל. כאשר ההבדלה נעשית על ידי ה' או חכמינו ז"ל, בעולם החומרי שלנו "המלא קליפות וסיטרא אחרא", חובה לעשות הבדלה והיא זו המביאה לידי קדושה. כאשר ההבדלה נעשית על ידי הנחש בעולם שכולו קדוש, התוצאה ידועה לכולנו. זה הזמן להתכונן לקבלת פני משיח צדקנו, מעשה טוב של כל אחד מאיתנו מהוה הכנה להתגלותו המיידית

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE4MzQ0Mg==