IsraPost - 1359

Color - 1 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com פציעות, סיכסוכים, עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St. suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 22 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! 5 4 2 הדלקת נרות שבת 7:32 מיאמי יציאת שבת 8:27 מיאמי משפטי חוכמה פרשת השבוע - אחרי מות קדושים בס"ד FREE www. IsraPost.com Since 1997 Tel: 954.592.5151 שבועון הקהילה הישראלית יהודית 1359 מהדורה Friday 4/28/2023 שעורי תורה בערב 8:45 בימי רביעי משעה עם הרב דניאל שהינו בס"ד 3000 Sterling Road, Hollywood, FL 33314 15 9 בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקיים דיון על חאן אל אחמר ועל התשובה שהמדינה צריכה להעביר במאי, לאור עתירת ''רגבים'' 1 לבג''ץ עד ההדורשת להרוס את המאחז הבלתי חוקי. בטיוטת תשובת המדינה לבג"ץ שפורסמה ב"ישראל היום" נכתב בשם שר הביטחון, ראש הממשלה והמנהל האזרחי כי יש למחוק את העתירה למימוש פינוי חאן אל-אחמר. בתשובה הודגש כי מבחינת הדרג המדיני יש לפנות את ח'אן אל-אחמר ולמצוא חלופה מוסכמת עם התושבים, אך בית המשפט לא צריך להתערב במועד הפינוי שתלוי גם בשיקולים מדיניים. אחת הסיבות המרכזיות, שמובאות בתגובה לבג"ץ, היה חשש שפינוי ח'אן אל-אחמר בעת הזו יפגע במאמצים להרגעת האזור שנעשו במסגרת ועידת שארם ומכונה בטיוטת התגובה "תהליך שארם". התקיימה ועידה מדינית בעקבה, 26.2.23 "ביום ) התקיימה ועידה נוספת 19.3.23 ולאחריה (ביום בשארם א-שייח' (להלן: 'תהליך שארם'. בוועידות אלה כונס מפגש 'מחומש' בהשתתפות נציגים מדיניים וביטחוניים בכירים מישראל, מהרשות הפלשתינית, ממצרים, מירדן ומארה"ב, על מנת לגבש מהלכים, ביטחוניים בעיקרם, למניעת הסלמה באיו"ש. זאת, על רקע שיח מתמשך בשבועות האחרונים וחתירה להרגעת השטח בזירה הפלשתינית בכלל, ובפרט לקראת חודש 12 המשך בעמוד הרמאדן וחג הפסח. 7 מאת: ערוץ ח"כ מתן כהנא תקף: "מסתבר שפינוי חאן אל אחמר יפגע בתהליך שארם שנועד לייצר אופק מדיני... לא, אתם לא מתבלבלים. מדובר בטקסטים של ממשלת בן גביר-סמוטריץ-נתניהו" טיוטת תשובת הממשלה לבג"ץ: פינוי חאן אל-אחמר עלול לפגוע "בתהליך ועידת שארם" מול הפלסטינים תאונות דרכים 20704 West Dixie Highway, Miami, Florida 33180 Tel: 305.652.1113, 305.936.2300 Fax: 305.949.4490 שנות נסיון בטיפול בכל נושאי 34 מעל עבירות תנועה תאונות אישיות מקרה מוות או פגיעות בגוף עקב רשלנות LAW OFFICE OF ITZHAK BACHAR, P.A 5 אל תפחד ממה שאנשים חושבים, הם לא נוהגים לעשות את זה הרבה ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 2 B&W - 2 ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 3 B&W - 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc.מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • המהדורה מופצת בימי שישי. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: disrapost7@gmail.com לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב 305.219.3353 מנדי חרותי - בית חב”ד לישראלים במיאמי בס”ד פרשת השבוע: אחרי מות קדושים גורלות “ונתן אהרן על שני השעירים גורלות. גורל אחד לה’ וגורל אחד לעזאזל” (ויקרא טז,ח). כתב בעל הטורים על הפסוק הנ”ל וז”ל: “גורל ב’ במ - שורה, וגורל אחד לעזאזל, וגורל לבוזזנו (ישעיהו יז,יד). דהיינו, המן שנאמר בו (אסתר ג,ו) “ויבז בעיניו”, והפיל גורלות על ישראל ואמר לו הקב”ה איננו שווה לך כבר הפלתי גורלות ונפל חבלי בי - שראל מכל שבעים אומות”. לכאורה, דברי בעל הטורים במה שקישר בין גורל השעירים וגורל המן, מתבססים על דרשת דיוקים לשוניים דקים בלבד. מטרת המאמר – להראות שבעל-הטורים הצביע על קשר ענייני ומהותי עמוק בין שתי הפרשיות. “הפיל פור הוא הגורל לפני המן וכו’” (אסתר ג,ז). עיין באבן-עזרא שמילת פור זאת מילה פרסית ופירושה גורל. שואלים חכמי ישראל מספר שאלות על הפסוק הנ”ל. א. מה כפילות הלשון הזאת פור הוא הגורל, והרי זו אותה מילה לפי האבןעזרא? ב. במה שנאמר במגילת אסתר (ט,כו) “על כן קראו לימים האלה פורים על-שם הפור” וכו’, מדוע החג נקרא דווקא על-שם התרגום הפרסי של המילה? ג. מדוע שם חג הפורים הוא בלשון רבים, והרי נקרא על-שם הפור היחיד? ד. צריך להבין מה המרכזיות של הפור שעל שמו נקרא החג. וכי אין אירועים מרכזיים יותר במגילה שעל-שמם היה ראוי להיקרא החג? וביאור העניין הוא: על הפסוק (אסתר ד,ז) “ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו”, אומר ילקוט שמעוני: “ברמז היו משיבים זה לזה (מרדכי ואסתר), שיאמר לה (התך לאסתר), עמד אחד מגזע עמלק על ישראל, שאין “קרהו” (לשון מקרה) אלא עמלק, שנאמר ‘אשר קרך בדרך’ (דברים כה)”. נמצאנו למדים מדברי המדרש אלו, שמהותו של עמלק - כפירה בהשגחה, ואמונה שהעולם מתנהל בצורה מקרית ולא מבוקרת. ולכן בוחר המן תאריך להשמדת ישראל על-ידי גורל, כי אין לך לכאורה דבר מקרי יותר מאשר הטלת גורל. אך מצד האמת מצינו בתורתנו הקדושה שדווקא על-ידי גורלות מתגלית השגחה מיוחדת. וכפי שמצינו שהארץ התחלקה ע”י גורלות בצורה נסית, כפי המבואר במפרשים. וכן מצינו גורלות בבית-המקדש – מקום המיוחד לגילוי שכינה. וזה מה שרומזת לנו המגילה במילים “פור הוא הגורל”: בעיני המן זה היה “פור”. המילה הלועזית מלמדת על היחס הלא יהודי לנושא של גורל, הוה אומר מקרה. אך באמת זה היה “הגורל” – מילה בלשון הקודש קושרת את המושג גורל לגורל של נחלת הארץ שכולו השגחה, ולגורל במקדש. המן לתומו חשב שהוא מפיל “פור”, אך באמת זה היה “גורל”. ולפי זה נוכל להסביר מדוע החג נקרא על-שם הטלת הפור. כי כל מגמתה של מגילת אסתר – ללמדך שבתוך עולם מקרי ולא מושגח לכאורה, ישנה השגחה ויד ה’ מכַוֶונת. ובהשגחה על הגורלות הדבר בא לידי ביטוי בצורה חדה ביותר, כי כלפי חוץ הגורל נראה כדבר מקרי לגמרי. וגם מוסבר לפי זה מדוע החג נקרא פורים בלשון רבים. משום שהיו שם שני גור - לות – פור של עמלק כלפי חוץ, וגורל של ישראל בפנימיות ובהסתר. ולפי הנ”ל מבוארים דברי בעל-הטורים. הקב”ה אומר להמן “איננו שווה לך” – אין ערך לגו - רל שלך, הגורל שלך שַווא ודמיון. כי מצד האמת יש כאן גורל אחר, אמיתי. מה שלפי גורלך להשמיד ולהרוג, מצד האמת זו סיבה לחיות ולהתקיים. ולא בכדי הרמז על גורלו של המן בא בפסוק הנ”ל בישעיהו. הבה נתבונן בפירוש הפסוק. “לעת ערב והנה בלהה בטרם בוקר איננו זה חלק שוסינו וגורל בוזזינו”. המלבי”ם כתב בפירוש הפסוק: כמו פחד ובהלה שיש בחשכת הלילה, ומס - תלקת עם אור היום (בטרם הבוקר איננו). כך אויבי ישראל (שוסינו ובוזזינו) נעלמים מהמציאות. זאת-אומרת, כל המציאות של אויבי ישראל היא מציאות דמיונית בבחינת “פור” בהתאם לראיית המן היא, וממילא ע”י שמתגלה הדמיון במציאות ה”פור”, מתגלה הגורל – השגחה והכוונה אלוקית בכל דבר. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 4 B&W - 4 ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 5 B&W - 5 ב“ה היה שותף בתמיכה למשפחות נזקקות בהעברה: בקרו באתר שלנו: www.centerahavatisrael.com קופת הצדקה מלאה? התקשרו ונבוא לרוקנה: 7182131811 - Zelle לתרומה דרך הרב יוסף בניטה 7182131811 בדיקת ומכירת תפילין ומזוזות הדרכת חתנים וכלות הכשרת מטבחים הגעלת כלים טבילת כלים ברכה לפרנסה, הצלחה, בריאות זיווג וילדים, כותבים לרבי באמצעות איגרות הקודש ורואים ניסים ונפלאות. לימוד והכנה לבר מצווה טקס חנוכת בית GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com פציעות, סיכסוכים, עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St. suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 22 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! תלמידת תיכון מטקסס, שחזרה יחד עם חברותיה מאימון בנבחרת המעודדות שלהן ביום שלישי, נורתה ונפצעה באורח קשה לאחר שאחת החברות פתחה בטעות דלת של מכונית אחרת, שאותה חשבה בטעות למכונית שלה. הרשויות בטקסס לא מסרו עדיין מה היה המניע לירי של החשוד, אבל לפי עדות החברה שפתחה את הדלת הוא פתח באש בגלל אותה טעות תמימה. אם העדות תתברר כנכונה, מדובר בתקרית השלישית בתוך ימים אחדים שבה צעירים בארה"ב סופגים אש על טעויות שכאלו: ביום חמישי בשבוע שעבר נער נורה בראשו כשצילצל בפעמון של הבית הלא 16 בן נכון אחרי שהתבלבל בכתובת בקנזס סיטי, ובשבת מניו יורק נורתה למוות על ידי גבר 20 צעירה בת כשהיא וחבריה נכנסו בטעות עם רכבם לחניית הבית הפתוחה שלו. התקרית האחרונה התרחשה בחצות הלילה שבין שני לשלישי בעיירה אלגין הסמוכה לבירת טקסס אוסטין. לפי הדיווחים המעודדת שנורתה, פייטון , חזרה יחד עם שלוש מחברותיה 18 וושינגטון בת הלנבחרת המעודדות אחרי אימון לילי, והן נסעו לחניון של סופרמרקט שבו החנו את רכביהן ועלו על הסעה משותפת לאימון. החברה שפתחה את הדלת, הת'ר רות', העידה כי כשיצאה מהרכב ופתחה בטעות את דלת הרכב השני, ראתה שם אדם שיושב באחד ממושבי הנוסעים, נבהלה – וחזרה מיד לרכב הראשון. האיש, כך סיפרה, יצא אחריה וניגש לרכבן של הצעירות: "ראיתי את הבחור יוצא מהדלת והורדתי את החלון, ניסיתי להתנצל בפניו", סיפרה לפי ערוץ . "ואז בחצי הדרך (אל KTRK הטלוויזיה המקומי הרכב של הצעירות), כשהחלון שלי פתוח, הוא פשוט שלף אקדח והתחיל לירות על כולנו". רות' נפגעה באורח קל מהירי, והקליעים רק שרטו אותה, אבל חברתה וושינגטון נפגעה ברגל ובגב. היא פונתה במסוק לבית החולים, שם מצבה התייצב. לפי הדיווחים היא עברה ניתוח לכריתת טחול וצפויה ֿלעבור ניתוחים נוספים בימים הקרובים. לין שירר, אחת מבעלי המכון שבו התאמנה, סיפרה כי וושינגטון היא ספורטאית מצליחה שמתחרה בשלל תחרויות בענף העידוד, למרות שיש לה רק ריאה אחת מתפקדת: "היא לוחמת, היא חזקה מאוד". וושינגטון הייתה אמורה להצטרף בקרוב לנבחרת האקרובטיקה של אוניברסיטת ביילור, ומאמנת הנבחרת שם, פליסייה מולקי, אמרה לתקשורת כי היא "ספורטאית מדהימה ואדם טוב עוד יותר" וכי היא בטוחה שוושינגטון תשתקם. בשם פדרו טלו רודריגז 25 החשוד בירי הוא צעיר בן הבן. הוא נמלט מזירת הירי אבל נעצר כמה שעות לאחר מכן בביתו, בעקבות זיהוי מספר הרכב שלו במצלמות האבטחה. הוא מואשם בעבירה זניחה יחסית של "התנהלות מסוכנת", אולם בתקשורת המקומית ציינו כי ייתכן שהאישום נגדו יוחמר בהמשך. מקרי הירי האחרונים מגיעים על רקע רצף של אירועי ירי המוניים בארה"ב, ובנוסף דיווחו הרשויות במיין רצח אתמול ארבעה 34 על אירוע קשה נוסף: גבר בן בני אדם בתוך בית בעיירה הקטנה בוודין, ולאחר מכן נסע לעיירה סמוכה, ובכביש מהיר שם ירה באקראיות לעבר מכוניות. שלושה בני אדם נפצעו מהירי בכביש, ומצבו של אחד מהם מוגדר קשה. נסיבות הירי בתוך הבית והמניע של החשוד שנלכד, ג'וסף איטון, לא ברורים לפי שעה. בתקשורת המקומית ציינו כי איטון הוא עבריין שהורשע בעבר בכמה עבירות, כולל עבירת תקיפה שלפי החוק המקומי הייתה אמורה לשלול ממנו את היכולת להחזיק בנשק. הירי במיין מצטרף כאמור לעוד אירועי ירי המוניים בשבועות האחרונים, בהם הטבח בסוף השבוע באלבמה, בו נרצחו ארבעה צעירים במהלך מסיבת בסטודיו לריקודים, בהם 16 יום הודלת של נער בת גם אחיה שמת לפי העדויות בזרועותיה. נסיבות הירי ההוא נותרו בגדר תעלומה במשך ימים ארוכים, אבל ,17 ו- 16 המשטרה הודיעה כי עצרה שני נערים, בני בחשד שביצעו את הירי. 165 מאז תחילת השנה נרשמו בארה"ב כבר אירועים של "ירי המוני", כלומר כאלה שבהם היו לפחות ארבעה נפגעים, לא כולל היורה. הקלות שבה יכולים אמריקאים להשיג נשק, נזכיר, נמצאת במוקד ויכוח ציבורי בארה"ב כבר עשרות שנים: בעוד הפוליטיקאים הרפובליקנים וחלק גדול מבוחריהם מתעקשים להגן על התיקון השני לחוקה, המעגן את זכותו של כל אזרח אמריקני לשאת נשק, במחנה הדמוקרטי דורשים להחריף דרמטית את ההגבלות על רכישת נשק ונשיאתו, וכך לסלק את רוב התחמושת מהרחובות ולהפחית את הסכנה הנשקפת לאזרחים, גם ממקרים שבהם הנשק אינו מאובטח היטב, וילדים נוטלים אותו לידיהם. טירוף הירי בארה"ב: מעודדת בטקסס במצב קשה בגלל טעות תמימה; נערים חשודים בטבח במסיבה באלבמה מאת: שבוע ישראלי תאונות דרכים 20704 West Dixie Highway, Miami, Florida 33180 Tel: 305.652.1113, 305.936.2300 Fax: 305.949.4490 שנות נסיון בטיפול בכל נושאי 34 מעל עבירות תנועה תאונות אישיות מקרה מוות או פגיעות בגוף עקב רשלנות LAW OFFICE OF ITZHAK BACHAR, P.A "לבדוק מניע לאומני לאונס המזעזע" שלושת הבדואים החשודים באונס מזעזע של הקטינה היהודיה הובאו פעם נוספת לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. מדובר על תקיפה ואונס מזעזע של קטינה בת .13 19 ו- 18 לאחר שמעצרם של השלושה, בגילאי הוארך בפעם הקודמת בשישה ימים, כעת יובאו החשודים פעם נוספת לדיון בבית משפט השלום בעיר. האם מדובר באונס על רקע לאומני? בארגון להבה המלווה את משפחתה של הקטינה מסרו לקול היהודי כי הם קוראים לרשויות לבדוק האם מדובר באונס שבוצע על רקע לאומני. “לאור התיאורים הקשים ששמענו והאונס בלבד 13 הקבוצתי המזעזע בקטינה יהודיה בת אנחנו קוראים למשטרה ולרשויות לבחון את הרקע הלאומני ואת העבר והתבטאויות החשודים באונס”. עוד הוסיפו בארגון הפועל למניעת התבוללות בישראל ואמרו כי “אנחנו מצפים מהמשטרה ובתי המשפט למצות את הדין עם החשודים ולתת מענה כללי לתופעה של ניצול והתעללות מצד ערבים בקטינות יהודיות”. “הרשויות השונות אינן מטפלות כראוי בתופעה והנערות נמצאות בסיכון גבוה”, אומרים בלהב”ה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לקול היהודי, כי “עם קבלת התלונה במשטרה, נפתחה חקירה שעדיין מתנהלת בימים אלו ובמסגרתה נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירוע. בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים בשישה ימים”. במשטרה המשיכו ואמרו, כי “מטבע הדברים איננו מפרטים אודות חקירות מתנהלות, אולם נציין כי נמשיך לחקור את המקרה ביסודיות במטרה להגיע לחקר האמת”. מאת: אתר להבה הובאו לדיון 13 העצורים הבדואים החשודים באונס הקטינה בת בהארכת מעצרם. להב"ה: "יש לתת מענה לתופעה של ניצול קטינות יהודיות בידי ערבים ובדואים" הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 6 B&W - 6 ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 7 B&W - 7 Hollywood, Florida 33012 954.584.5171 Mozart Kafe Kashrut: O R B 7300 W. Camino Rd. Boca Raton, Florida 33433 561.367.3412 Dunkin Donuts Kashrut: O R B 3951 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33314 954.842.3719 Yum Berry Kashrut: O R B 4009 Oakwood Blvd Hollywood, Florida 33020 954.922.7876 rand Cafe Espresso Bar Kashrut: O R B 2905 Stirling Rd Hollywood, Florida 33312 954.986.6860 Dairy Bites Kashrut: K M 660 W. Hallandale Beach Blvd Hallandale, Florida 33009 954.457.2700 Yogurt Cafe Kashrut: No Info. 3951 Stirling Road, Dania Beach, Florida 33312 954.305.2946 Pita Pockets Kashrut: No Info. 2727 Hollywood Blvd. Hollywood, Florida 33020 954.239.8609 Hbk Bueger Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33021 954.404.7369 Hummus Factory Kashrut: O R B 2790 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33020 954.927.3225 Chinese L'chiam Kashrut: O R B 4000 North 46th Avenue Hollywood, Florida 33021 954.362.0777 Sho - Sen Kashrut: O R B 660 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.248.3111 China Bistro Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. #8 Hollywood, Florida 33012 954.505.4729 Deli KugelDogs Kashrut: O R B 4051 Stirling Rd @ 56 Ave. Hollywood, Florida 33314 954.258.2450 Bakeries Pita Pan Bakery - Sunrise Kashrut: O R B 8602 N.W. 44th St Sunrise, Florida 33351 954.741.0171 Chefness Bakery Kashrut: O R B 470 Ansin Blvd, Ste M, Hallandale, Florida 33009 954.374.5013 Gil At Maryl's Dessert Kashrut: No Info. 5436 N. University Dr. Fort Lauderdale, Florida 33315 954.326.7159 The Family Bakery Kosher 7772 N.W 44th St. Sunrise, Florida 33351 954.748.3522 Bake Delight Kashrut: M K 2633 S park lane Hallandale, Florida 33009 954.589.0360 Catering Kashrut: ORB 908 N. 30 road Hollywood, Florida 33021 954.589.1417 Markets Discount Kosher Kashrut: S K 4400 W Sample Rd. Coconut Creek, Florida 33073 954.978.4567 West Hollywood Kosher Kashrut: O R B 142nd S. state Rd 7 Hollywood, Florida 33023 954.962.5018 OK Gourmet Kashrut: No Info. 3515 Galt Ocean Drive Fort Lauderdale, Florida 33308 954.701.4503 Barry's Grocery Warehouse Kosher 7798 N.W 44th Street Sunrise, Florida 33351 954.572.6833 Aroma Kosher Market Kashrut: O R B 8819 Stirling Road Cooper City, Florida 33328 954.252.2600 Sylvia's Kosher Place Kashrut: O R B 3294 Stirling Rd Hollywood, Florida 33021 954.986.7949 Kosher Central Kashrut: O R B 5650 Stirling Road Hollywood, Florida 33021 954.963.1313 Fran's Chicken Haven Kashrut: O R B 1925 N. Federal Hwy. Boca Raton, Florida 33432 561.395.0781 Eighteen Sauces Kashrut: No Info. 4251 N State RD 7 Hollywood, Florida 33021 954.256.6000 Sunrise Pita Kashrut: No Info. 2680 N. University drive Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Falafel Pita & Grill Kashrut: No Info. 2662 N University Dr Sunrise, Florida 33322 954.909.5075 L'chaim Restaurant Kashrut: No Info. 826 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 305.404.9102 Grove Kosher Market Kashrut: No Info. 2889 Stirling Rd. Fort Lauderdale, Florida 33312 954.544.5210 Aroma Market Kashrut: O R B 9200 Glades Rd. Boca Raton, Florida 33434 561.931.3300 Winn Dixie Kashrut: O R B 20417 Biscacayne Blvd. Aventura, Florida 33480 305.935.2969 Red Hook Bakers Kashrut: O R B 3000 Stirling Rd. Holliswood, Florida 021 754.400.7257 Palm Beach County Dairy Sweet City Kashrut: No Info. 20423 State Rd 7 Boca Raton, Florida 33498 561.482.2121 Mozart Caf'e Boca Kashrut: O R B 7300 W Camino Real Boca Raton, Florida 33433 954.531.1263 Glatt Grocer Kashrut: No Info. 15200 Jog Rd Delray Beach, Florida 33446 561.637.2791 Corks Kosher Wine Emporium Kashrut: O R B 22191 powerline road suite14a Boca Raton, Florida 33433 561.750.5405 The Kosher Marketplace Kashrut: O R B 22191 Powerline Rd. Suite 1B Boca Raton, Florida 33433 561.391.3318 Glick's Kosher Market Kashrut: Rabbi Charles Freundlich 7351 W. Atlantic Avenue Delray Beach, Florida 33446 561.637.1717 Bakeries Pita Pan Bakery - Boca Kashrut: O R B 23269 441 Boca Raton, Florida 33428 561.451.9477 GET YOUR GUIDE by IsraPost 954.592.5151 Kosher Certification Agencys Orthodox Rabbinical Board of Broward & Palm Beach 5840 Sterling Road #256 Hollywood, FL 33021 Rabbi Edward Davis & Rabbi Kenneth Brander 954.720.8842, 954.797.7888 Kosher Miami (The Vaad Hakashrus of Miami-Dade) PO Box 403225 Miami, FL 33140 Rabbi Yehuda Kravitz & Rabbi Manish Spitz 786.390.6620 www.koshermiami.org/main OK Kosher Certification 391 Troy Avenue Brooklyn, NY 11213 718.756.7500, 305.534.3444 www.ok.org National Kashrut 101 Route 306 Monsey, NY 10952 914.352.4448, 305.534.1461 Orthodox Rabbinate of North Dade 1870 NE 187 St North Miami Beach, FL 33179 Rabbi A. Groner 305.931.6204 Star-K Kosher Certification 122 Slade Avenue, Suite 300 Baltimore, MD 21208 410.484.4110 www.star-k.org The Union of Orthodox Jewish Congregations 333 Seventh Avenue New York, NY 10001 212.563.4000, 212.613.8241 www.oukosher.org ORC Orthodox Rabbinical Council of South Florida 305.861.0191 Diamond K Kosher Supervisory Service 1425 SW 85th Ave Miami, FL 33144 Rabbi Zevulun Glixman 305.264.6488 KOSHER GUIDE KOSHER GUIDE Dade County Meat Shawarma Elbaz Kashrut: ORB 17010 W. Dixie HWY. N.M.B FL 33160 305.705.4236 Grill House Miami Kashrut: K M 976 Arthur Godfrey Rd. 41st street M. B, Florida 33140 305.674.9005 Pita Plus Aventura Kashrut: KM 18833 Biscayne Blvd Aventura, Florida 33180 305.935.0761 Pita Hut N.M.B. Kashrut: K M 18450 w. Dixie Hwy N. M. B, Florida 33160 305.682.7879 Pita Grill Cafe Kashrut: O R B 658 hallandale beach blvd Hallandale, Florida 33009 954.455.2119 Falafel Achla Kashrut: Okl 658 Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.455.2118 Mozart Grill Kashrut: O K 1820 Collins Ave. Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0098 Dairy Sweet Tooth Kashrut: K M 18435 NE 19th Ave. N . M, Florida 33179 305.682.1400 Mozart Cafe Sunny Isles Kashrut: O R B 18100 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0103 Bagel Time Kashrut: S K 3915 Alton Rd M. B, Florida 33140 305.538.0300 Cravings Frozen Yogurt Kashrut: No Info. 16850 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.354.4727 J.P. Bistro Kashrut: N K 761 N.E 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.653.6662 Bakeries Sonny’s Kosher Bakery Kashrut: K M 18445 NE. 19th Ave. N. M. B, Florida 33179 305.682.8770 Le Chocolatier Kashrut: N K 1840 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.944.3020 French Bakery Kashrut: S K 1018 North Miami Beach Blvd. N. M. B, Florida 305.627.3055 Markets Royal Kosher Vegetable Kashrut: K M 200 178th Street Sunny Isles, Florida 33160 305.305.8095 Goldstein & Son Kashrut: K S F 7419 Collins Ave M. B, Florida 33141 305.865.4981 New Deal Kosher Kashrut: No Info. 1362 N.E 163rd ST N . M, Florida 33162 305.945.2512 Kosher Magic Kashrut: K M 1839 N.E Miami Gardens Dr (plaza) N . M, Florida 33179 305.932.6687 Kosher World Kashrut: No Info. 514 41 st M. B, Florida 33140 305.532.2210 Abraham`s Bakery Kosher 7423 Collins Ave. M. B, Florida 33141 305.861.0291 Sarah's Tent Supermarket Kashrut: O R B 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 Kastner's Kashrut: D & P 728 41st Street M. B, Florida 33140 305.535.2255 Premier Glatt Kashrut: No Info. 7902 Carlyle Ave M. B, Florida 33141 305.867.3119 South Florida Kosher Meats Kashrut: K M 1324 N.E 163rd Street N. M. B, Florida 33162 305.949.6068 Payless Food Store Kosher 18505 West Dixie Hwy Aventura, Florida 33180 305.692.7770 Sarahs Tent Kashrut: K M 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 305.933.2888 Lev Miami Kashrut: No Info. 2900 NW 75th st Miami, Florida 33147 305.836.2308 Kosher Kingdom Kashrut: K M 3017 Aventura Blvd Aventura, Florida 33180 305.792.7988 Jerusalem Pizza Shop Nmb Kashrut: No Info. 761 NE 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.409.7774 Subres Grill Kashrut: No Info. 2218 ne 123st Miami, Florida 33181 305.899.0095 Holy Bagels Kashrut: K M 15903 Biscayne Boulevard Aventura, Florida 33160 305.944.4002 Yosef The Roaster Kashrut: K M 19098 w. Dixie hwy Miami, Florida 33160 786.916.5141 Amazing Savings - N.M.B Kashrut: K M 1850 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.945.2626 Pizzas Mama Pizza Kashrut: K M 19200 W. Dixie HWY N. M. B, Florida 33180 305.974.5549 Lenny's Pizza Kashrut: K M 544 Arthur Godfrey Rd. M. B, Florida 33140 305.397.8395 41 Pizza & Baker Kashrut: K M 451 W 41st St M. B, Florida 33140 786.686.0144 Holy Bagels And Pizzeria Kashrut: K M 91 NW 1st Street Miami, Florida 33128 305.961.7878 Chinese Soho Asian Bar & Grill Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Wing Wan Kashrut: S K 1640 NE 164th St Miami, Florida 33162 305.945.3585 Kikar Tel-Aviv Kashrut: S K 5005 Collins Ave M. B, Florida 33140 305.866.3316 Deli Soho Deli Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Broward County Meat Navas Kosher Kitchen Kashrut: O R B 5021 State Rd. 7 Davie, Florida 33314 954.588.3701 Chill & Grill Pita Kashrut: O R B 7158 N Beracas Way Boca Raton, Florida 33433 561.717.6968 Px grill Mediterranean cuisine Kashrut: O R B 3558 N. ocean Blvd. Fort Lauderdale 954.280.0050 Pita Star Kashrut: O R B 5800 Stirling road Hollywood, Florida 33021 954.981.7710 Alma Grill & Bar Kashrut: O R B 501 Silks Run Suit 1130 Hallandale, Florida 33009 954.367.2461 Pita Xpress Kashrut: O R B ‏ ‎2445 Stirling Road Suite 116 Hollywood, Florida 33312 954.251.1799 Pita Plus Stirling Kashrut: O U 2145 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33312 954.241.2011 Eden Catering Kashrut: O R B 1400 N 46 Ave Hollywood, Florida 33021 954.922.3344 Sunrise Pita Kashrut: O R B 2680 Univeristy Dr Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Dairy Cafe Noir Inc. Kashrut: O R B 3300 Stirling Rd. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 9 B&W - 9 ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 8 Classifieds - 8 954.592.5151 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com לוח ישראפוסט לוח ישראפוסט 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 954.964.0135 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד הלוח המרובע פרסם מודעת לוח והיא תופיע ארבע פעמים בכל שבוע . במהדורה המודפסת באנגלית 2 . במהדורה המודפסת בעברית 1 . באתר ישראפוסט באנגלית 4 . באתר ישראפוסט בעברית 3 Since 1997 Since 1997 Fair and Square - IsraPost Classifieds Fair and Square - IsraPost Classifieds Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment הצלם שלכם לכל אירוע דרושים נדל"ן לחברת נדל”ן מובילה בתחומה הפועלת בדרום פלורידה, דרוש מנהל חשבונות אמריקאי דובר עברית לניהול ובקרה אחר הפעילות וניהול ספרים lesli: 954.695.0549 52371 # דרושים סוכני מכירות “אריות” לשבועון ישראפוסט דוברי אנגלית ועברית על אחוזים מהמכירות 954.592.5151 לפרטים: 43259 # מסעדות/מועדונים לגרנד קפה בהוליווד דרושים מלצרים מלצריות עם או בלי ניסיון Grand Cafe Hollywood is now hiring servers with or without experience info@grandcafe.us 954.986.6860 49740 # נדל"ן השכרת חדרים להשכרה חדר בסטרלינג לכניסה מיידית כולל שירותים ומקלחת מכונת כביסה ומייבש 954.592.5151 דורון: 52369 # נותני שירותים רפואיים ד”ר גדי אברמסון - כירופרקט תאונות דרכים, פציעות ספורט, כאבי גב, צוואר וגפיים כאבי ראש, מיגרנות, עייפות יתר ומתח 954.986.4559 44909 # אף פעם לא מאוחר לברית מילה אם אתה גבר יהודי שמעולם לא נימולת יש לך הזדמנות לעשות זאת ע”י מוהל מומחה - רופא 305.861.2748 1.877BRIT MILAH )274.8645( 45389 # משרדי נסיעות Carmel Cruise & Tours סוכנות נסיעות מחירים אטרקטיביים שירות מעולה 954.792.4866 52363 # נגריה לנגריה עובדת ד וש נגר בעל ניסיון וללא ניסיון בעבודות נגרות 786.916.9131 51756 # הכרויות שידוכים רווקים ורווקות, התקשרו לרב רונן Singles, call Rabbi Ronen 305.896.2261 44274 # בשעה טובה שידוכים ועזרה במציאת החצי השני, לכל הגילאים בכל הסגנונות, ליווי והדרכת חתנים וכלות עד החופה. 718.213. 811 הרב יוסף: 51604 # "תלמדי על מוחמד, נסדר לך מקום לישון" בעיצומו של גל הטרור, ומתחת לאפם של אנשי כוחות הביטחון שמוצבים במקום, פועלים בסופי שבוע שני מטיפים מוסלמים שמנסים לשכנע את העוברים והשבים להמיר את דתם. מצוידים בספרי קוראן ועלוני מידע הם מציעים “להגיע לאושר דרך דת האסלאם”. “מה שאת יודעת על האסלאם”, אומר לי אחד מהם ביום שבת האחרון, “זה מה שאת רואה בטלוויזיה ובתוכניות על האסלאם של צביקה יחזקאלי. הכל שקרים – הכל לא נכון”. ואז הוא מגיש לי כרטיס ומפציר בי: “תתקשרי ואני אסביר בטלפון”. ביום שבת בבוקר התייצבו אבו־חסן ומוסה ארקם ממרכז דאר אל־סאלאם ליד שער שכם, אחרי שנסעו לשם כל הדרך מכפר קרע שבצפון. כדי לחסוך בכסף הם הלכו ברגל מהכניסה לעיר ועד לעיר העתיקה. הם לבושים עביות ארוכות ומוסה גם חובש על ראשו כיפה גדולה. השקט היחסי של השבוע האחרון הביא בשבת בבוקר גם אי אלו יהודים לקפה רימון שליד שער שכם, שהתרוקן לאחרונה בשל המצב הביטחוני. גם קבוצות קטנות של צליינים הגיעו לאזור, בדרכן לוויה דולורוזה. על כרטיס הביקור שאבו־חסן שולף כתוב בעברית ‘דאר אל־סאלאם להכרת האסלאם: במרכזנו מלמדים אותך דת האסלאם. חלוקת ספרים ופולדרים בעברית בחינם’. המרכז עצמו פועל במסגד המרכזי של כפר קרע. אבו־חסן מסביר שמשמעות השם היא ‘דרך השלום’. מה עושים במרכז הזה? “אנחנו נסביר לך מה זה האסלאם. בסך הכל זה די קרוב ליהדות – גם אנחנו מאמינים בנביא משה. זו דת יפה, מקבלת את כולם”. איך זה הולך? “את מגיעה לכמה ימים למרכז שלנו בוואדי ערה ומשתתפת בשיעורי דת של האימאם של המסגד. תקראי בקוראן ותלמדי על מוחמד ועל אללה. אנחנו נסדר לך מקום לישון – הכל באווירה טובה”. אתה מתכוון שבסופו של הסמינר שלכם אני אתאסלם? “אם תרצי, תקבלי על עצמך את הדת, הרי האסלאם מקבל את האדם שבוחר להמיר את דתו בזרועות פתוחות”, הוא מסביר בקול שקט. “כל אדם יכול בכל רגע נתון להפוך למוסלמי ולהישאר כפי שהוא. הוא לא צריך להתנתק מהמשפחה או לשנות את ההרגלים שלו”. לאחר מכן הוא מציע לי לקבל ממנו את ספר הקוראן. אין לו עותקים בעברית, מפני שלדבריו כבר חילק את כולם. מה שנותר אלה עותקים בספרדית ובאנגלית. “את יכולה להיות מוסלמית ולהישאר בקשר עם ההורים, האחיות החברים”, הוא חוזר. “רק תצטרכי להפסיק לאכול חזיר, אבל את יהודייה אז בטח את לא אוכלת חזיר במילא, ולהימנע משתיית אלכוהול כדי לטהר את הגוף והנפש. האסלאם היא דת מקבלת מאוד, ליברלית. דת של שלום, חסד וסליחה”, הוא מרגיע אותי. ארקם מהנהן ומחייך. מאת: אתר להבה מצוידים בספרי קוראן בעברית ובאנגלית, אנשי מרכז ־סאלאם' מטיפים לעוברי אורח להתאסלם 'דאר אל ־ל בניגוד לחוק. "האסלאם הוא הדרך לאושר", ו"ידיעות ירושלים". mynetmynet הם מבטיחים לכתבת המשטרה: הנושא נבחן בידי גורמים מקצועיים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים

ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 10 B&W - 10 ל' ניסן ה'תשפ"ג 4/21/2023 11 B&W - 11 Catering for all Occasions; Birthdays, Shabbat, Holiday, Brit Mila, Bar / Bat Mitzvah Offices & more קייטרינג לכל ארוע: ימי הולדת, שבתות, בריתות, בר/ת מצווה, משרדים ועוד בבוקר עד שש בערב 10 שעות פתיחה: ראשון עד חמישי בבוקר עד שעתיים לפני כניסת שבת 10 שישי אצל נאווה אתה מרגיש בבית משגיח תמידי במסעדה המסעדה הכשרה של נאווה בס"ד JUST NORTH OF THE HARDROCK משפט אחד המתמצת את סיפור הזהות של ילדי הרילוקיישן. שנה חדשה ואיתה הזדמנות לשינוי שלנו, הורים ישראלים החיים ומגדלים ילדים מחוץ לישראל. זהות והגירה וראש השנה, ארבע מילים עולם שלם. ישראלי עוזב מוגדר כמי ששוהה מחוץ לישראל במשך שנה שלמה לפחות. קראו לזה רילוקיישן. קראו לזה הגירה. זהו שלב מעבר משמעותי בחיים, בעל השלכות על הזהות והתפקוד הפסיכולוגי והיומיומי שלנו. כיום, כשאנחנו עוברים מארץ לארץ, איננו נדרשים לבטל את כל הסממנים התרבותייםלאומיים ישראליים שלנו, אך עדיין חיים במדינה אחרת ואמורים במידה זו או אחרת לאמץ את הזהות והתרבות של אזרחי המדינה אליה עברנו. כשאנחנו עוברים כזוג או כמשפחה הלחצים התוך משפחתיים מתגברים מעצם העובדה כי בני משפחה שונים מסתגלים בקצב שונה. לעיתים הבעל או האשה מסתגלים מהר יותר ואז קיים פער בין בני הזוג. לעיתים הזהות האישית של חלק מהישראלים שהיגרו לארצות הברית ובני הדור השני לא ברורה להם: הם ישראלים? אמריקאים? אמריקאיםישראלים? ישראלים-אמריקאים? יהודים? גם אלה שהגדירו עצמם לא תמיד חשים נוח עם הבחירה שעשו. אבל כיצד מגדירים את זהותם ילדיהם של אותם ישראלים אשר נולדו וגדלו מחוץ לישראל? ) דור שני בארצות הברית להורים 25 גיא ( שהיגרו מישראל. הוא הגיע לטיפול פסיכותרפויטי עקב חרדות ממחויבות בקשר זוגי. הוא חיפש פסיכותרפיסטית דוברת עברית, ישראלית במקור (״את תביני ישר באיזה בית גדלתי״). השיחה מתנהלת באנגלית מהולה בעברית, סלנג אמריקאי בתוך עברי, מיקס בין שתי שפות. גיא מספר שהוריו לוחצים עליו לצאת רק עם בחורה יהודיה. לא ממש לוחצים, אבל המסר ברור. לפני כמה חודשים הכיר את ראשל, ״יהודיה רק מצד האב״. לדברי הוריו, ראשל אינה יהודיה "ומה יהיה״, הם שאלו, ״עם הנכדים". 25 הוריו של גיא היגרו לארצות הברית לפני שנה. שנים רבות עברו אבל הדבר "הכמעט יחיד" שהשתנה עבורם הוא מקום המגורים בארצות הברית במקום בישראל. התרבות, השפה מחוץ לעבודה, ההתנהלות נשארה כשהייתה בישראל. כל החברים ישראלים כמוהם, מדברים ביניהם עברית, פוליטיקה ישראלית. טלויזיה ישראלית. אפילו שיחות על וירוס הקורונה הינן על המצב בישראל. גיא גדל בארצות הברית בבית עם זהות ישראלית דומיננטית. כאילו שהוא גדל בישראל, אבל זה רק "בכאילו". הפסיכולוג אריק אריקסון התמקד בהתפתחות זהות אישית כתהליך פנימי של עיצוב תמונת חיים שכל אדם בונה על עצמו ומורכב מתפיסה אישית, מחוויות, ומזיכרונות של האדם. זהות מגובשת עוזרת לאדם להעריך את כוחותיו, חולשותיו, ויכולתו להחליט כיצד להתמודד עם קשייו. לפי אריקסון, התפתחות הזהות מאפיינת במיוחד את גיל ההתבגרות. בזהות שלנו נכללות שאלות כמו: מי אני כאדם? מי אני בקשרים חברתיים שלי? מי אני מבחינת אמונות ואדיאולוגיות? קושי והימנעות מתהליך התפתחות הזהות מכיל בחובו סכנה של חוסר גיבוש ועלול להסתיים בניכור ובתחושה מתמדת של בידוד ובלבול. זהות נרכשת דרך מאמץ עיקבי. ככל שיש לנו יותר התנסויות בעבר ובהווה, דרך יחסים עם ההורים ועם דמויות סביבנו, נוצר חיבור ביננו לבין הסביבה בה אנו חיים. האדם יותר מודע לעצמו, מעלותיו וחולשותיו. יצירת זהות כרוכה בהבנה של האדם את הייחודיות שלו והקשר שלה לנקודת מבטם של האחרים. לכן, כאשר הזהות האישית, החברתית או האדיאולוגית תרבותית של הורה מהגר אינה בהירה, או אינה בהלימה עם הסביבה, תהיה לכך השפעה על ילדיו אשר עלולים לחוש בילבול ואי בהירות באשר לזהותם. על פי רייכמן "זהות האני" כוללת שלוש זהויות: זהות אישית, של האדם כפרט, זהות קבוצתית, של האדם בקשר בין אישי וזהות אידיאולוגית, יעדים חברתיים ואישיים שהפרט רוצה להשיג וכחלק ממנה הגדרת זהות עם עולם האמונה. מכאן החשיבות הרבה של הסביבה, המשפחה בה הילד גדל, בעיצוב זהותו. רבים שואלים את עצמם "מי אני?" גם אחרי גיל התבגרות. הזהות מורכבת מגורמים שונים כמו גורמים שאנו נולדים לתוכם ביניהם: מוצא, גיל, מגדר, צבע עור, דת או גורמים נרכשים כמו: ערכים, מקצוע, מגורים, תפיסה עצמית, תפקידים חברתיים הקשורים למערכות יחסים אינטימיים. כל הגורמים משפיעים זה על זה וביחד בונים את הזהות האישית. התפתחות הזהות האישית נמשכת לאורך כל חיינו, במיוחד בכל פעם שחל שינוי משמעותי בחיינו, אם כי מקובל להתייחס לגיל התבגרות כתקופה קריטית בעיצוב זהות אישית. גיא חווה חרדה ממחויבות בקשר זוגי. ״אני לא יודע מה לעשות ומי אני: אמריקאי, אמריקאי-ישראלי, או אולי יהודי״. הוא חש חלק מהחברה האמריקאית. יחד עם זאת בבית הוריו מתנהגים כאמור כאילו הם גרים בישראל. בשיחות אנחנו בודקים מה גיא רוצה מעצמו, מחיים זוגיים. האם הוא צריך לבחור בין זהות ישראלית או אמריקאית או שהוא יכול לשלב בין הזהויות השונות. האם קושי בבחירת בת זוג מקורו בנושא הזהות העצמית או קימים קשיים נוספים. בני הדור השני יכולים להיות בד בבד מבחינת זהותם האישית כחלק אינטגרלי בחברה האמריקאית ומהחברה הישראלית או היהודית בארצות הברית. אין בכך סתירה, אלא להיפך, פוטנציאל לעושר. התפיסה שחייבים לבחור: אני או ישראלי או אמריקאי, עלולה ליצור תחושה של בלבול ותסכול כי הבחירה איננה תמיד אפשרית. אפשר וניתן לחיות בשלום גם בין שני העולמות. התחלה של שנה חדשה נותנת לנו ישראלים המתגוררים ומגדלים ילדים מחוץ לישראל הזדמנות לפתוח דלת לשינוי. איזה אדם הייתי רוצה להיות השנה? אדם מעניק יותר, חברותי יותר, אוהב יותר, כועס פחות ועוד. הזדמנות לבחון שינויים שאנחנו רוצים לעשות בחיינו ולתכנן כך שנוכל להתמודד עימם בהצלחה. נשמע פשוט? לא ממש. פאול ואצלאוויק, ג'ון ויקלנד וריצ'רד פיש, הראו בספרם בשם המפתיע ״יצירת בעיות ופתירתן״, איך השפעה מצטברת של שינויים היא היוצרת שינוי משמעותי. שינוי פירושו הפרה של איזון שהיה קיים עד כה, גורם לנו לצאת מאזור הנוחות שלנו לאזור שאנחנו לא מכירים. גם אם אנחנו מאוד רוצים בשינוי לעיתים קיים אלמנט הפחד והחשש. מה יקרה אם לא אצליח? מה יקרה אם לאחר שינוי המצב יהיה גרוע יותר? ) גדלה בשני עולמות: בחברה 20 אורית (בת אמריקאית ובבית הוריה המתנהל כבית ישראלי לכל דבר: מדברים בשפה עברית, שרים שירים עבריים, אוכלים מאכלים ישראלים, מקיימים מנהגי אירוח ישראלים. אזור האי נוחות של אורית הוא החיים שלה כיום. היא לומדת בקולג׳, במכוון בחרה במוסד אקדמי מרוחק מבית הוריה כי רצתה להיות "חלק מחברה האמריקאית". מאוד רוצה להיות סופסופ כמו כולם. כולם אומר, חברים שההורים שלהם נולדו וגדלו בארצות הברית, חברים שמדברים אותה שפה, אנגלית, בבית ומחוץ לבית, חברים שבבית שלהם מדברים על אמריקה ולא על ישראל הרחוקה, שיוצאים לאכול במסעדות ולא אוכלים בעיקר בבית, בקיצור, אותה תרבות. שנה וחצי בקולג׳ רחוק מהבית בו גדלה, זה בדיוק מה שרצתה. אבל כעת עולות שאלות הזהות ביתר שאת. בשיחות עם אורית נבחנה זהותה הקבוצתית כמורכבת משני עולמות: ישראלית ואמריקאית תוך התבוננות על החלקים המעשירים של שייכות לעולמות שונים ומגוונים והן הזהות האישית שלה והקושי שהיא חווה בקשריה החברתיים. השיחות הובילו את אורית להתבונן על עצמה מבחינת מי היא? מה יש לה? מה חוזקה? בהיותה בו-זמנית גם ישראלית וגם אמריקאית. שאלת בחירת זוגיות מעלה עבורה שאלו רבות סביב זהותה היהודית. השיחות עזרו לאורית לקבל את הגדרות העצמי המורכבות שלה, ובמקום להצהיר ״אני אמריקאית״ מבחינת ״אני חייבת להחליט מי אני״, לומר לעצמה ״כמה נפלא שאני גם ישראלית וגם אמריקאית וגם יהודיה, מדברת גם עברית וגם אנגלית, משלבת שתי תרבויות. זאת חוויה רגשית מעשירה שאני מביאה למערכת יחסים זוגית״. היכולת שלנו לתפוס שונות ורב גוניות בחיינו כיתרון ולא כחולשה או כבעיה תורמת לתחושה של זהות עצמית חיובית ועוזרת לנו בתהליך יצירת קשר בין-אישי. בתהליך זה תוכל אורית כפי שביקשה גיבורת הספר, להיות היא עצמה, ללא צורך לחיות בניגוד לערכים ולבית שבו גדלה. בכל שנה יש ראש שנה. בכל שנה ניתנת לנו מחדש אפשרות לשינוי ובחינה של הזהות האישית, הקבוצתית והאידיאולוגית שלנו. שנה טובה בראש וברוח - מוצאים כיוון עם ד"ר נטע זהות, הגירה, והתחלות חדשות טכנולוגיה ב מקרה ואתם לא מעודכנים, לפני מספר שבועות הכריזו האקרים מכל העולם על שיתוף פעולה ייחודי שמטרתו – מחיקת ישראל ממפת האינטרנט העולמית ביום ראשון השביעי לאפריל, שבמקרה (או לא) היה גם ערב יום השואה. הנושא כבר סוקר בהרחבה בכלי התקשורת השונים עם הערכות שונות לגבי באילו סוגים של מתקפה יבחרו האקרים לתקוף אותנו ומי יהיו אלה שיפגעו ראשונים ומי לא צפוי להיפגע כלל. ההערכה הרווחת ביותר היא שהאקרים ישתמשו במתקפת מניעת שירות נגד אתרים ישראלים גדולים כמו אתרי חדשות או אתרים של בנקים. כדי לבצע מתקפה כזו האקרים משתמשים ברשתות של מחשבים “זומביים” (בוטנט) שתורמים את יכולת החישוב שלהם למתקפה, לרוב מבלי ידיעתם של בעלי המחשבים. איך תדעו אם המחשב שלכם הוא חלק מבוטנט? ישנם סימנים רבים שעלולים להצביע על כך שהמחשב שלכם הוא חלק מבוטנט, אלו הבולטים ביניהם: מהירות הגלישה שלכם איטית להחריד – אם המחשב שלכם משתתף מבלי ידיעתכם בתקיפה של אתרים או בשליחת דואר זבל, מהירות הגלישה תפחת לרמה כזו שלא תוכלו לגלוש כמעט בכלל. המאוורר עובד שעות נוספות, גם במצב עלול להצביע על כך שישנה המתנה – תכנית כלשהי שרצה ברקע מבלי ידיעתכם. במקרה ומישהו מנצל את תוכנות איטיות – יכולות המעבד שלכם מבלי ידיעתכם, לא רק מהירות הגלישה תפחת, כל המחשב יתחיל לעבוד לאט ויתכן שייקח לו זמן רב מהרגיל לפתוח תוכנות שמותקנות אצלכם במחשב. פרופיל הפייסבוק שלכם או חשבון זהו האימייל שולח הודעות בשמכם - סימפטום פחות נפוץ ובדרך כלל מראה שישנה תוכנה זדונית כלשהי במחשב או שאחד מהחשבונות שלכם נפרץ, אך הוא עלול לקרות גם כשמדובר בבוטנט. כל התופעות האלו עלולות להופיע גם מסיבות אחרות ולא בהכרח בגלל שהמחשב הוא חלק מבוטנט, אבל אם אתם מבחינים בסימפטומים האלו כדאי מאוד לבדוק מה גורם להם ולטפל בזה בהקדם. כך תמנעו מהמחשב שלכם להפוך לזומבי: אל תלחצו על לינקים מוזרים בפייסבוק או בהודעות אימייל ממקור לא זוהי הדרך הבטוחה להדבקה. ידוע – הווירוס שהופץ בפייסבוק הוא דוגמא טובה לכך. דאגו לסיסמאות חזקות לכל החשבונות ואל תשתמשו באותה סיסמא ביותר שלכם מאתר אחד. אולי עכשיו יהיה זמן טוב להחליף סיסמאות. הקפידו מעבר לאתרים וחשבונות מקוונים, לנעול גם את המחשב עצמו עם סיסמא. התקינו את עדכוני האבטחה של מערכת אחרות המותקנות ההפעלה ותוכנות אצלכם על המחשב, כמו אדובי, ג’אווה וכו’. התקינו תוכנת אנטי וירוס מוכרת ואמינה וודאו שהיא מעודכנת. המפתח להגנה טובה הוא מודעות ושכל ישר. כלי הנשק הטוב ביותר נמצא בין האוזניים שלכם. כך תפסיקו לעזור לאקרים לתקוף את ישראל מאת: ניר הר זהב מאת: ד’’ר נטע פלג-אורן ד"ר נטע פלג - אורן מתארת את הקונפליקט הגדול של ילדי הישראלים באמריקה וכיצד נוכל לפתור אותו "אכתוב את סיפורה של אימי וכך אוכל להפרידו מסיפורי. אכתוב את סיפורה וכך אוכל להיות אני' מבלי להיות בשבילה, אך גם להיות אני מבלי להיות נגדה" אומרת גיבורת הספר "הבת מחוץ לארץ" (נגאת אל-האשמי) הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE4MzQ0Mg==