IsraPost - 1342

Color - 1 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com פציעות, סיכסוכים, עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 22 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! 5 4 2 הדלקת נרות שבת 7:58 מיאמי יציאת שבת 8:55 מיאמי משפטי חוכמה פרשת השבוע - שלח בס"ד FREE www. IsraPost.com Since 1997 Tel: 954.592.5151 שבועון הקהילה הישראלית יהודית 1342 מהדורה Friday 6/24/2022 3000 Sterling Road, Hollywood, FL 33314 בס"ד 11 9 ההכרעה נפלה: הולכים לבחירות. ראש הממשלה נפתלי בנט וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד הכריזו בהודעה משותפת על פיזור הכנסת. "אחר שמוצו הניסיונות לייצב את הקואליציה – ראש הממשלה נפתלי בנט וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד סיכמו כי הצעת חוק לפיזור הכנסת תובא בשבוע הבא לאישור הכנסת", נכתב בהודעה. עוד הובהר כי "לאחר אישורה תתבצע הרוטציה באופן מסודר." תהיה הצהרה משותפת של השניים. 20:00 בשעה התאריך המשוערך שבו תתקיימנה הבחירות הוא באוקטובר. 25 בההודעה על ההחלטה לפזר את הכנסת מגיעה על רקע החלטתו של ניר אורבך לתמוך בהצעת החוק לפיזור הכנסת ככל שזו תובא להצבעה בשבוע הבא. על כן, החליטו ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי למזער נזקים ולקיים את הסכם הרוטציה על פי החלטתם ולא על פי החלטת פורשים נוספים. בנט קיבל את ההחלטה הסופית היום והתקשר לעדכן את השרה איילת שקד. מוקדם יותר קרא אליו ללשכתו את ראשי הקואליציה והודיע להם על כוונותיו לפזר את הכנסת. אף אחד מראשי הקואליציה לא ידע מהתרגיל קיבלו זימון ללשכת רה"מ בנט 17:40 הפוליטי. בשעה בכנסת, ושם קיבלו את ההודעה בתדהמה. בסביבת רה"מ אמרו הערב כי המהלך לפיזור כנסת התגלגל כבר מיום שישי, לאחר שיחה עם יועמ"שית משרד רה"מ על הכאוס שיווצר אם לא יעברו תקנות יו"ש שאין דרך להעביר אותן. בנט הודיע כי לא יסכן את המדינה והחליט לצאת עם המהלך אל הדרך. התגובות באופוזיציה לא איחרו לבוא. יו״ר הציונות הדתית ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ כתב: "עם ישראל חי! לא עוד פילוג לא עוד שיסוי. בקרוב בעזרת השם אחדות יהודית, ציונית ולאומית אמיתית שתנהיג את ישראל". הולכים לבחירות: לפיד ובנט סיכמו על פיזור הכנסת מאת: מקור ראשון בהודעה משותפת הודיעו ראש הממשלה בנט ורה"מ החליפי יאיר לפיד על פיזור הכנסת וכניסתו של לפיד לתפקיד ראש ממשלת המעבר «הדבר הטוב ביותר שיכול אב לעשות עבור ילדיו הוא לאהוב את אימא שלהם (954) 456-7505 WWW.MARKERINSURANCE.COM Auto | Home | Wind Flood | Boat | Business Workers Comp | Life | Health 1720 Harrison St. Suite 6-A Hollywood, FL 33020 M I Marker Insurance ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 2 B&W - 2 הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 3 B&W - 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc. מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • מהדורת האינטרנט מופצת בימי שני. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: doron@israpost.com Web: http://www.israpost.com פרשת השבוע: שלח לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב מנדי חרותי - 305.219.3353 בית חב”ד לישראלים במיאמי מסופר על רבי פינחס מקוריץ מתלמידי הבעל שם טוב, שחלה פעם. שלח לבקש את ברכתו של הבעל שם טוב להחלמתו, והתשובה שקיבל היא – ש"הגבינה מקטרגת עליך". היות והוא התנזר מאכילת גבינה, ה"גבינה" טענה עליו שהוא איננו מזכך אותה ומעלה אותה לקדושה! וכשיאכל אותה – יבריא. בדומה לכך מוצאים אנו בגמרא הירושלמית שאחד האמוראים אמר ש"עתיד לתת את הדין על מה שראו עיניו ולא אכל"! אז מה, צריך לאכול הכול? מאידך הרמב"ם בהלכות דעות מרבה לדבר שאל לאדם לאכול את כל מה שעיניו רואות. אצל חסידים ישנו מושג "אתכפיא", לא למלאות את תאוותיך , אלא לכפות (לקשור) את יצר הרע. בספרי מוסר מדובר באריכות על שלילת מילוי התאוות. גם ההיגיון הבריא מבין שאם הכול נהיה מותר "מה יעשה הבן ולא יחטא". התשובה לכך, הדבר תלוי מי אוכל, באיזה מקום הוא נמצא ומי מציע להחמיר ולא לאכול. החטא שממנו סובלים עד היום - חטא עץ הדעת, נבע מזה שהנחש הוסיף על דברי השם. ה' אמר לאדם לא תאכלו ממנו, והנחש הוסיף "ולא תגעו בו". תוספת זו היא שהטעתה את חוה וגרמה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. לכאורה אנו יודעים שגזירות חז"ל הם כדי שאדם לא יגיע לידי עבירה. לכן, אומרים לאדם לא לגעת במוקצה בשבת, כדי לא לעבור על איסור. אז מה רע בכך שהנחש הוסיף "לא תגעו בו". התשובה היא שמי שהוסיף הוא הנחש, והמקום הוא "גן עדן"! הנחש חיפש איך להחטיא את האדם ולא לשמור על קדושתו. ומאידך, גן עדן הוא מקום קדוש שלא סובל רע (ברגע שאדם הראשון חטא – הוא סולק משם!). לכן, אין שם כל סיבה לעשות גזירות, חומרות וכדו', דברים השומרים שלא נגיע לרע. אך במקום כזה, בו אין רע, תוספת של שמירה, לא רק שאינו מביא תועלת, אלא מזיק. אשר תוצאות ההוספה "אל תגעו בו" הובילה לחטא. מהי תקנת חטא זה? הפרשת חלה - המוזכרת בפרשתינו. מצווה שניתנה דווקא לנשים. כמאמר הגמרא "היא קילקלה חלתו של עולם" ... לכן תפריש חלה. במצווה זו צריך לקחת חלק מהבצק להפרישו, להקדישו ולתת אותו לכהן שיאכל בקדושה ובטהרה. במקרה כזה ההבדלה היא בין ישראלים לבין הכוהנים. למרות שצריך לעשות שלום, וחובתנו לדאוג לאחדות, אך כאן הפרדה זו היא הכרחית והיא הוראתו של "המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים... הוא אשר הבדיל את שבט לוי לקדשו, את הכוהנים לקדשם ואת הכהן הגדול לקדשו יותר מכולם. כאן, באם נשבור את המחיצות, "נעשה אחדות – כולם שווים", הדבר יביא הרס בכל מצוות עם ישראל. כאשר ההבדלה נעשית על ידי ה' או חכמינו ז"ל, בעולם החומרי שלנו "המלא קליפות וסיטרא אחרא", חובה לעשות הבדלה והיא זו המביאה לידי קדושה. כאשר ההבדלה נעשית על ידי הנחש בעולם שכולו קדוש, התוצאה ידועה לכולנו. זה הזמן להתכונן לקבלת פני משיח צדקנו, מעשה טוב של כל אחד מאיתנו מהוה הכנה להתגלותו המיידית הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 4 B&W - 4 בראש וברוח - מוצאים כיוון עם ד"ר נטע מאת: ד’’ר נטע פלג-אורן ,)Ph.D, LCSW( בעלת רישיון מקצועי בישראל ובפלורידה כפסיכותרפיסטית ד״ר נטע פלג-אורן, .Aventura היפנותרפיסטית קלינית מוסמכת, בעלת קליניקה פרטית ב חברת סגל (התנדבות) בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת מיאמי. פירסמה מאמרים בנושאים פסיכולוגיים וחברתיים בכתבי עת מדעים. ד״ר נטע עוזרת לפונים אליה להתמודד עם קשיים מנטליים וחברתיים סביב: חרדה, דיכאון, הפרעת אכילה, התמכרות לסמים אלכוהול סיגריות, שליטה בכעסים, מחלות פיזיות, שכול, מציאת ״אני האישי״, הגירה, הורות לילדים בוגרים, ומערכת יחסים זוגית. ד״ר נטע מטפלת אינדבידואלית (אחד על אחד), מטפלת זוגית ומומחית בהנחית קבוצות. בנוסף, פסיכותרפיסטית מורשת של משרד הביטחון. משפחות המוכרות על ידי משרד הביטחון מוזמנות לפנות ולקבל פרטים לגבי הליכי הפניה וטיפול. 786.877.0919 או לטלפון www.netapelegoren.com לקריאה נוספת פנו לאתר לפונים מובטחת סודיות מקצועית!! המאמרים בטור מבוססים על סיפורים מן החיים בשינוי שם ופרטים. כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות במאמרים לבין המציאות הינו מקרי לחלוטין. אני מתחילה לסבול 35 ״איך קורה שבגיל מתופעות שקשורות לגיל המעבר?״, שואלת אותי לינדה, כעוסה ומופתעת. היא לא נרדמת בלילות גם כשהיא עייפה מאוד אחרי יום עבודה, אחרי התרוצצות עם הילדים וכל דבר שבעלה אומר מעצבן אותה. "הוא נח בערב מול הטלוויזיה, ומה איתי?". בעבר הרחוק היה "גיל אמצע החיים" אצל נשים בעשור הרביעי לחייהן, וכיום בספרות המקצועית הגיל עלה עשור, ולאחרונה גם התחילו להתייחס למשבר . זאת תקופה של 30- אפשרי בגילאי ה התמודדות וצומת דרכים בקבלת החלטות חשובות בחיי הזוגיות, ילדים ומקצוע. לפי התיאוריה הפסיכו חברתית שפיתח אריק אריקסון בכל שלב בחיים מתרחש קונפליקט הטומן בחובו משבר זהות. בגיל הקונפליקט הוא בין האינטימיות 19-35 לבדידות. התמודדות חיובית תוביל לאהבה, לבניית זוגיות, ולקבלת אחריות מקצועית. מי שאינם עומדים במשימה חווים היתקעות 30 התפתחותית זו בגיל וחוסר סיפוק. הקושי, על פי אריקסון, נובע לעיתים קרובות מחוסר הצלחה במטלות התפתחות כבר בשלבים יותר מוקדמים בחיים (למשל, אמון בסיסי, אחריות). מודעות לתקיעות שלנו עוזרת לעשיית חשבון נפש: אני מרוצה מחיי? ואם לא אז מה הייתי רוצה לשנות? מה מעכב אותי? מה מקדם אותי? הרגשתי עדיין כמו ילדה, 20 אם בגיל סטודנטית של החיים, מתנסה בחוויות, וקצת אני 30 החיים עוד לפני, פתאום בגיל כבר לא ילדה, לעיתים כבר אימא לילדים, והסובבים אותי מתייחסים אליי כבוגרת: ״מה תרצי גבירתי?״ וכשאת יוצאת לדייט עם בעלך פעם ב... השומר בכניסה למועדון כבר לא מבקש ממך תעודת זהות וכבר מותר 21 כדי לבדוק אם את כבר בת לך לפי החוק לשתות אלכוהול. ), סוף- 5 ) ובת ( 8 לינדה אימא לשניים, בן ( סוף כבר ישנה לילה מלא וגם בסופי שבוע לא צריכה בבקרים לעשות תורנות עם בעלה מי יקום לשחק עם הילדים. היא תשמח לצרף למשפחה ילד שלישי אך זיכרונות מגידול שני ילדיהם מעלים אצלה סימני שאלה. בעלה משאיר את ההחלטה בידיה מה שמקשה עליה עוד יותר. היא חוששת שהקרירה שלה תחסם, היא כבר לא נראית כמו פעם: הבטן שלה כבר לא מתוחה, החזה לא כמו שהיה. היא רוצה להשקיע במראה שלה, מרגישה מבולבלת, עמוסה במטלות ושאלות. אנחנו עורכות רשימת מטלות שהיא בוחרת, חלומות ורצונות, ומשאירות טור ריק באמצע. בטור הריק היא כותבת כיצד לשלב בין מטלות. במקביל אנחנו בוחנות עבורה מטרות לטווח קצר וארוך, כמות האנרגיה שהיא נדרשת להשקיע, והאם מתאים לה להשקיע מאמץ. תוך כדי לינדה חשה כי עולים ומתחברים אצלה חלקים של חוויות מילדותה, מבית הוריה, אמה כמודל עבורה (חיובי ושלילי כאחד) והתחושות שלה במערכת הזוגית. וקצת לינדה כבר אינה נערה. 30 אכן, בגיל היא אישה אשר נדרשת לקבל החלטות מעצימות, לעיתים כואבות. יחד עם זאת לפניה מספיק זמן כדי ליישם תוכנית שהיא בחרה לעצמה, לטעות, להצליח, ולשנות. בהצלחה ! 30 אישה באמצע גיל שנה חלפו מאז היום שבו גדליה בן 2500 כמעט שנה 2500 אחיקם נרצח בידי ישמעאל בן נתניה. כמעט חלפו מאז שהיהודים האחרונים עזבו את ארץ ישראל שנותרה שוממה. למרות זאת ניתן לראות שגם כיום כאשר ארץ ישראל פתוחה לעם היהודי, רוב היהודים אינם חיים בארץ הקודש, אלא מפוזרים ברחבי העולם. על פי הנתונים העדכניים ברחבי העולם חיים כיום מדינות שונות, אולם 100 מיליון יהודים, בכ- 13.3- כ שחיים בארץ, והדבר העצוב ביותר 41% מתוכם יש רק הוא שמתוך היהודים שמתגוררים ברחבי העולם, ישנם אחוזי התבוללות גבוהים מאוד, אשר עולים בהתמדה כבר מאז תחילת המאה הקודמת. האבדות של עם ישראל אז כמה בדיוק יהודים מתבוללים יש בעולם? הרבה יותר מכפי שניתן לשער. על פי נתונים שפרסמה לאחרונה מחלקת המחקר בכנסת ניתן לראות שברית המועצות 75%- נחשבת למובילה באחוזי ההתבוללות, שם יותר מ מהיהודים נישאים עם כאלו שאינם יהודים, בארה"ב מהיהודים 55%- גם כן המספרים גבוהים מאוד – כ נישאים לכאלו שאינם יהודים, בצרפת ובאנגליה יש יותר , באוסטרליה 35%- של התבוללות, בקנדה כ 40%- מ .15%- ובמקסיקו פחות מ 25%- כ במסמך מיוחד שהנפיקה מחלקת המחקר בכנסת, צוין גם ההסבר לתופעה המדאיגה: ההתבוללות זוהתה מאז ומתמיד כתהליך חד כיווני של טמיעת יהודים בחברה הגויית. ביסוד התופעה עמדו שני תנאים בסיסיים: האחד – מציאות חברתית של מיעוט יהודי החי בקרבו של רוב לא יהודי מכריע, והאחר – מערכת גורמים המעודדים טמיעה בתחום הכלכלי, חברתי פוליטי משפטי ותרבותי. כאשר מדובר בהתבוללות של יהודים בתפוצות, הטריגר לכך הוא בדרך כלל התבוללות תרבותית, כלומר – יהודים המתגוררים בארצות העולם השונות מגיעים למסקנה שיהיה קל להם יותר להצליח במקום שבו הם מתגוררים, כאשר הם לא ישויכו לדת היהודית. עם זאת, ניתן לראות כי המרת דת בקרב יהודים לנצרות או לאסלאם היא תופעה נדירה, כי בשל חילון החברה המערבית ההתבוללות בה אינה דורשת המרת דת כתנאי להתקבלות תרבותית חברתית. והתופעה, למרבה הצער, הולכת וגובה חללים על גבי השנים האחרונות צמחו 200 חללים, עד כדי כך שב- . כתוצאה מכך 200%- נישואי התערובת בתפוצות ב עמדה האוכלוסייה 2007 ניתן לראות שאם בשנת מיליון ואילו בארה"ב 5.3- היהודית במדינת ישראל על כ מדברת 2020 מיליון, הרי שהתחזית לשנת 5.2- על כ מיליון יהודים ואילו בארה"ב 6.2 על כך שיהיו בישראל מיליון יהודים בלבד. 5.2 יהיו מתי ימות היהודי האחרון בארה"ב? זו אינה שאלה מופרכת כלל, אלא היא נידונה במלוא כובד הראש, והתשובה עליה על פי נתוני הסטטיסטיקה היא שככל שנה, זאת כתוצאה 300 הנראה הדבר יקרה בעוד ישירה מכך שיש יהודים רבים הנישאים לבני זוג שאינם יהודים. נישואי התערובת מהווים כמובן רק את ההתחלה של ההתבוללות הדתית, שכן מאחר שהיהודים נמצאים בגולה, אז גם אם הם חושבים להצליח לשמור על זהות יהודית, מהר מאוד המצב משתנה – צאצאיהם, ברוב המוחלט של המקרים, כבר אינם גדלים כיהודים, ונשמות רבות אובדות לעם ישראל. ההתבוללות בארץ עד השנים האחרונות תופעת התבוללות הייתה בעיקר נחלתן של הקהילות היהודיות בתפוצות, אולם בשנים האחרונות מסתבר שהתופעה נפוצה גם בארץ ישראל. בארץ חיים כיום מאות אלפי עולים מחבר המדינות, אשר הגיעו לארץ מכוח חוק השבות אך אינם יהודים על מהם נשואים ליהודים, מה שמוביל 20%- פי ההלכה. כ לנתונים שלא הוכרו בארץ בעשרות השנים הראשונות מכלל המשפחות בישראל 5%- לקיומה: כיום כ מעורבות, ואלו אחוזים שנמצאים בעלייה מתמדת. נתון נוסף שמשפיע על ההתבוללות בארץ הוא תופעה נוספת שהייתה קיימת תמיד, אך החריפה בשנים האחרונות, כאשר יש לא מעט מקרים בהם בנות יהודיות נישאות עם בני מיעוטין. תופעה קשה זו גורמת לאותן בנות לעבור לכפרים הערביים, ולעתים הן מקימות שם משפחות ומגדלות את ילדיהן. ילדיהן נישאים למוסלמים ובכך המשפחה נקטפת מעם ישראל. הדבר הנורא ביותר הוא שבשונה ממה שקורה בקרב יהודי התפוצות, הבנות שמתבוללות בארץ לעתים כלל אינן עושות זאת מרצונן. הן אינן מודעות לכך שהן מנהלות קשרים עם בני מיעוטין והשלב בו הן מגלות זאת הוא כבר שלב מאוחר מידי, לאחר שהן מתאסלמות וללא יכולת להיחלץ מהכפרים. כיום יש פעילות מבורכת מאוד של ארגונים שונים ושל שליחים טובים ומסורים שמנסים להשיב את אותן נשמות תועות, בארץ וגם בחו"ל, אך מסתבר שכל פעילות שקיימת אינה מספקת כדי לעצור את כדור השלג אשר מתגלגל במדרון ומפיל חללים רבים מספור. חללים שעם ישראל מאבד. לנצח. מאת: הידברות השואה השקטה: על האבדות של עם ישראל נתונים קשים מאוד על אחוזי ההתבוללות בתפוצות מעוררים מהיהודים 50%- חלחלה: יותר מ נישאים בנישואי תערובת ואובדים לעם היהודי. הסטטיסטיקה קובעת: שנה ימות היהודי 300 בעוד האחרון בארה"ב, וגם בארץ אחוזי ההתבוללות בעלייה הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 5 B&W - 5 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com פציעות, סיכסוכים, עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 22 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! ב“ה היה שותף בתמיכה למשפחות נזקקות בהעברה: בקרו באתר שלנו: www.centerahavatisrael.com קופת הצדקה מלאה? התקשרו ונבוא לרוקנה: 7182131811 - Zelle לתרומה דרך הרב יוסף בניטה 7182131811 בדיקת ומכירת תפילין ומזוזות הדרכת חתנים וכלות הכשרת מטבחים הגעלת כלים טבילת כלים ברכה לפרנסה, הצלחה, בריאות זיווג וילדים, כותבים לרבי באמצעות איגרות הקודש ורואים ניסים ונפלאות. לימוד והכנה לבר מצווה טקס חנוכת בית הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 6 B&W - 6 Hollywood, Florida 33012 954.584.5171 Mozart Kafe Kashrut: O R B 7300 W. Camino Rd. Boca Raton, Florida 33433 561.367.3412 Dunkin Donuts Kashrut: O R B 3951 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33314 954.842.3719 Yum Berry Kashrut: O R B 4009 Oakwood Blvd Hollywood, Florida 33020 954.922.7876 rand Cafe Espresso Bar Kashrut: O R B 2905 Stirling Rd Hollywood, Florida 33312 954.986.6860 Dairy Bites Kashrut: K M 660 W. Hallandale Beach Blvd Hallandale, Florida 33009 954.457.2700 Yogurt Cafe Kashrut: No Info. 3951 Stirling Road, Dania Beach, Florida 33312 954.305.2946 Pita Pockets Kashrut: No Info. 2727 Hollywood Blvd. Hollywood, Florida 33020 954.239.8609 Hbk Bueger Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33021 954.404.7369 Hummus Factory Kashrut: O R B 2790 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33020 954.927.3225 Chinese L'chiam Kashrut: O R B 4000 North 46th Avenue Hollywood, Florida 33021 954.362.0777 Sho - Sen Kashrut: O R B 660 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.248.3111 China Bistro Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. #8 Hollywood, Florida 33012 954.505.4729 Deli KugelDogs Kashrut: O R B 4051 Stirling Rd @ 56 Ave. Hollywood, Florida 33314 954.258.2450 Bakeries Pita Pan Bakery - Sunrise Kashrut: O R B 8602 N.W. 44th St Sunrise, Florida 33351 954.741.0171 Chefness Bakery Kashrut: O R B 470 Ansin Blvd, Ste M, Hallandale, Florida 33009 954.374.5013 Gil At Maryl's Dessert Kashrut: No Info. 5436 N. University Dr. Fort Lauderdale, Florida 33315 954.326.7159 The Family Bakery Kosher 7772 N.W 44th St. Sunrise, Florida 33351 954.748.3522 Bake Delight Kashrut: M K 2633 S park lane Hallandale, Florida 33009 954.589.0360 Catering Kashrut: ORB 908 N. 30 road Hollywood, Florida 33021 954.589.1417 Markets Discount Kosher Kashrut: S K 4400 W Sample Rd. Coconut Creek, Florida 33073 954.978.4567 West Hollywood Kosher Kashrut: O R B 142nd S. state Rd 7 Hollywood, Florida 33023 954.962.5018 OK Gourmet Kashrut: No Info. 3515 Galt Ocean Drive Fort Lauderdale, Florida 33308 954.701.4503 Barry's Grocery Warehouse Kosher 7798 N.W 44th Street Sunrise, Florida 33351 954.572.6833 Aroma Kosher Market Kashrut: O R B 8819 Stirling Road Cooper City, Florida 33328 954.252.2600 Sylvia's Kosher Place Kashrut: O R B 3294 Stirling Rd Hollywood, Florida 33021 954.986.7949 Kosher Central Kashrut: O R B 5650 Stirling Road Hollywood, Florida 33021 954.963.1313 Fran's Chicken Haven Kashrut: O R B 1925 N. Federal Hwy. Boca Raton, Florida 33432 561.395.0781 Eighteen Sauces Kashrut: No Info. 4251 N State RD 7 Hollywood, Florida 33021 954.256.6000 Sunrise Pita Kashrut: No Info. 2680 N. University drive Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Falafel Pita & Grill Kashrut: No Info. 2662 N University Dr Sunrise, Florida 33322 954.909.5075 L'chaim Restaurant Kashrut: No Info. 826 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 305.404.9102 Grove Kosher Market Kashrut: No Info. 2889 Stirling Rd. Fort Lauderdale, Florida 33312 954.544.5210 Aroma Market Kashrut: O R B 9200 Glades Rd. Boca Raton, Florida 33434 561.931.3300 Winn Dixie Kashrut: O R B 20417 Biscacayne Blvd. Aventura, Florida 33480 305.935.2969 Red Hook Bakers Kashrut: O R B 3000 Stirling Rd. Holliswood, Florida 021 754.400.7257 Palm Beach County Dairy Sweet City Kashrut: No Info. 20423 State Rd 7 Boca Raton, Florida 33498 561.482.2121 Mozart Caf'e Boca Kashrut: O R B 7300 W Camino Real Boca Raton, Florida 33433 954.531.1263 Glatt Grocer Kashrut: No Info. 15200 Jog Rd Delray Beach, Florida 33446 561.637.2791 Corks Kosher Wine Emporium Kashrut: O R B 22191 powerline road suite14a Boca Raton, Florida 33433 561.750.5405 The Kosher Marketplace Kashrut: O R B 22191 Powerline Rd. Suite 1B Boca Raton, Florida 33433 561.391.3318 Glick's Kosher Market Kashrut: Rabbi Charles Freundlich 7351 W. Atlantic Avenue Delray Beach, Florida 33446 561.637.1717 Bakeries Pita Pan Bakery - Boca Kashrut: O R B 23269 441 Boca Raton, Florida 33428 561.451.9477 GET YOUR GUIDE by IsraPost 954.592.5151 Kosher Certification Agencys Orthodox Rabbinical Board of Broward & Palm Beach 5840 Sterling Road #256 Hollywood, FL 33021 Rabbi Edward Davis & Rabbi Kenneth Brander 954.720.8842, 954.797.7888 Kosher Miami (The Vaad Hakashrus of Miami-Dade) PO Box 403225 Miami, FL 33140 Rabbi Yehuda Kravitz & Rabbi Manish Spitz 786.390.6620 www.koshermiami.org/main OK Kosher Certification 391 Troy Avenue Brooklyn, NY 11213 718.756.7500, 305.534.3444 www.ok.org National Kashrut 101 Route 306 Monsey, NY 10952 914.352.4448, 305.534.1461 Orthodox Rabbinate of North Dade 1870 NE 187 St North Miami Beach, FL 33179 Rabbi A. Groner 305.931.6204 Star-K Kosher Certification 122 Slade Avenue, Suite 300 Baltimore, MD 21208 410.484.4110 www.star-k.org The Union of Orthodox Jewish Congregations 333 Seventh Avenue New York, NY 10001 212.563.4000, 212.613.8241 www.oukosher.org ORC Orthodox Rabbinical Council of South Florida 305.861.0191 Diamond K Kosher Supervisory Service 1425 SW 85th Ave Miami, FL 33144 Rabbi Zevulun Glixman 305.264.6488 KOSHER GUIDE הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 7 B&W - 7 KOSHER GUIDE Dade County Meat Shawarma Elbaz Kashrut: ORB 17010 W. Dixie HWY. N.M.B FL 33160 305.705.4236 Grill House Miami Kashrut: K M 976 Arthur Godfrey Rd. 41st street M. B, Florida 33140 305.674.9005 Pita Plus Aventura Kashrut: KM 18833 Biscayne Blvd Aventura, Florida 33180 305.935.0761 Pita Hut N.M.B. Kashrut: K M 18450 w. Dixie Hwy N. M. B, Florida 33160 305.682.7879 Pita Grill Cafe Kashrut: O R B 658 hallandale beach blvd Hallandale, Florida 33009 954.455.2119 Falafel Achla Kashrut: Okl 658 Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.455.2118 Mozart Grill Kashrut: O K 1820 Collins Ave. Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0098 Dairy Sweet Tooth Kashrut: K M 18435 NE 19th Ave. N . M, Florida 33179 305.682.1400 Mozart Cafe Sunny Isles Kashrut: O R B 18100 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0103 Bagel Time Kashrut: S K 3915 Alton Rd M. B, Florida 33140 305.538.0300 Cravings Frozen Yogurt Kashrut: No Info. 16850 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.354.4727 J.P. Bistro Kashrut: N K 761 N.E 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.653.6662 Bakeries Sonny’s Kosher Bakery Kashrut: K M 18445 NE. 19th Ave. N. M. B, Florida 33179 305.682.8770 Le Chocolatier Kashrut: N K 1840 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.944.3020 French Bakery Kashrut: S K 1018 North Miami Beach Blvd. N. M. B, Florida 305.627.3055 Markets Royal Kosher Vegetable Kashrut: K M 200 178th Street Sunny Isles, Florida 33160 305.305.8095 Goldstein & Son Kashrut: K S F 7419 Collins Ave M. B, Florida 33141 305.865.4981 New Deal Kosher Kashrut: No Info. 1362 N.E 163rd ST N . M, Florida 33162 305.945.2512 Kosher Magic Kashrut: K M 1839 N.E Miami Gardens Dr (plaza) N . M, Florida 33179 305.932.6687 Kosher World Kashrut: No Info. 514 41 st M. B, Florida 33140 305.532.2210 Abraham`s Bakery Kosher 7423 Collins Ave. M. B, Florida 33141 305.861.0291 Sarah's Tent Supermarket Kashrut: O R B 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 Kastner's Kashrut: D & P 728 41st Street M. B, Florida 33140 305.535.2255 Premier Glatt Kashrut: No Info. 7902 Carlyle Ave M. B, Florida 33141 305.867.3119 South Florida Kosher Meats Kashrut: K M 1324 N.E 163rd Street N. M. B, Florida 33162 305.949.6068 Payless Food Store Kosher 18505 West Dixie Hwy Aventura, Florida 33180 305.692.7770 Sarahs Tent Kashrut: K M 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 305.933.2888 Lev Miami Kashrut: No Info. 2900 NW 75th st Miami, Florida 33147 305.836.2308 Kosher Kingdom Kashrut: K M 3017 Aventura Blvd Aventura, Florida 33180 305.792.7988 Jerusalem Pizza Shop Nmb Kashrut: No Info. 761 NE 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.409.7774 Subres Grill Kashrut: No Info. 2218 ne 123st Miami, Florida 33181 305.899.0095 Holy Bagels Kashrut: K M 15903 Biscayne Boulevard Aventura, Florida 33160 305.944.4002 Yosef The Roaster Kashrut: K M 19098 w. Dixie hwy Miami, Florida 33160 786.916.5141 Amazing Savings - N.M.B Kashrut: K M 1850 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.945.2626 Pizzas Mama Pizza Kashrut: K M 19200 W. Dixie HWY N. M. B, Florida 33180 305.974.5549 Lenny's Pizza Kashrut: K M 544 Arthur Godfrey Rd. M. B, Florida 33140 305.397.8395 41 Pizza & Baker Kashrut: K M 451 W 41st St M. B, Florida 33140 786.686.0144 Holy Bagels And Pizzeria Kashrut: K M 91 NW 1st Street Miami, Florida 33128 305.961.7878 Chinese Soho Asian Bar & Grill Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Wing Wan Kashrut: S K 1640 NE 164th St Miami, Florida 33162 305.945.3585 Kikar Tel-Aviv Kashrut: S K 5005 Collins Ave M. B, Florida 33140 305.866.3316 Deli Soho Deli Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Broward County Meat Navas Kosher Kitchen Kashrut: O R B 5021 State Rd. 7 Davie, Florida 33314 954.588.3701 Chill & Grill Pita Kashrut: O R B 7158 N Beracas Way Boca Raton, Florida 33433 561.717.6968 Px grill Mediterranean cuisine Kashrut: O R B 3558 N. ocean Blvd. Fort Lauderdale 954.280.0050 Pita Star Kashrut: O R B 5800 Stirling road Hollywood, Florida 33021 954.981.7710 Alma Grill & Bar Kashrut: O R B 501 Silks Run Suit 1130 Hallandale, Florida 33009 954.367.2461 Pita Xpress Kashrut: O R B ‏ ‎2445 Stirling Road Suite 116 Hollywood, Florida 33312 954.251.1799 Pita Plus Stirling Kashrut: O U 2145 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33312 954.241.2011 Eden Catering Kashrut: O R B 1400 N 46 Ave Hollywood, Florida 33021 954.922.3344 Sunrise Pita Kashrut: O R B 2680 Univeristy Dr Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Dairy Cafe Noir Inc. Kashrut: O R B 3300 Stirling Rd. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 8 Classifieds - 8 954.592.5151 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com לוח ישראפוסט לוח ישראפוסט 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 954.964.0135 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד הלוח המרובע פרסם מודעת לוח והיא תופיע ארבע פעמים בכל שבוע . במהדורה המודפסת באנגלית 2 . במהדורה המודפסת בעברית 1 . באתר ישראפוסט באנגלית 4 . באתר ישראפוסט בעברית 3 Since 1997 Since 1997 Fair and Square - IsraPost Classifieds Fair and Square - IsraPost Classifieds Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment הצלם שלכם לכל אירוע תהליך של שיפוץ בית הוא תהליך מורכב שדורש תכנון מוקדם, עמידה בתקציב וכן לא מעט חוסר נוחות כתוצאה מתמהיל השיפוץ המתבצע בחדר אחד או במספר חדרים. כאשר לוקחים בחשבון כי בבית מתגוררים ילדים, התהליך הופך למורכב אפילו יותר. יחד עם זאת, אפשר ורצוי לעצב את הבית ביחד עם הילדים, ובכך ליצור תמהיל המשלב בין חיסכון כספי, זמן איכות וכן יצירה משותפת של בית אשר מייצג את כל בני המשפחה. בשביל לסייע לכם ליצור את בית החלומות, להלן חמש רעיונות משותפים ביחד עם הילדים לטובת שיפוץ מנצח: עיצוב הגינה יש לכם גינה בבית? ובכן, מדובר בהזדמנות מצוינת להפיח בה חיים וליצור ביחד עם הילדים גינה מעוצבת וכיפית לשהייה. בשביל עיצוב גינה בבתים פרטיים לא צריך להוציא אלפי שקלים, אלא אפשר ואף רצוי לצבוע את הכדים הקיימים מחדש כמו גם לשתול פרחים וצמחי תבלין אותם ניתן לרכוש בעלות כספית נוחה מאוד דרך משתלות מובילות. ברחבי הרשת אפשר למצוא מגוון עצום של רעיונות לעיצוב ביחד עם הילדים, ובכך ליצור גינה מעוצבת שתשלים את העיצוב הכללי של הבית. הדבקת טפטים דרך מצוינת להאיר את הבית וליצור עיצוב שאינו דורש את הצביעה של הקירות יכול להתבצע באמצעות רכישה של טפטים. ברחבי הרשת ניתן לקבל השראה לעיצוב המבוסס על שימוש בטפט הן בחדר השינה אלא גם במטבח ובסלון, כאשר תהליך ההדבקה הוא קל ופשוט. באמצעות הדבקה של טפטים ביחד עם הילדים תוכלו ליצור מרחב מעוצב ומסוגנן, במינימום מאמץ ועם התאמה מדויקת לעיצוב אותו בחרתם מראש. חידוש ריהוט רוצים לחסוך כסף בתהליך השיפוץ וחידוש הבית? ובכן, באמצעות שיוף וצביעה של ריהוט קיים ניתן ליצור מראה מחודש ואפילו יפה יותר מהקודם, כאשר רצוי לשלב את הילדים בתהליך לאחר שניקיתם היטב את הרהיט מתוך מטרה לשתף את הילדים בתהליך ובכך להוביל ליצירה של תמהיל העיצוב הדירה שמשתמש בדברים הקיימים ומחדש אותם, כמו למשל שידות, כורסאות ושולחנות. לוח השראה אלמנט מקסים אותו אפשר להכין ביחד עם הילדים ואשר מהווה אלמנט עיצובי יפהפייה הוא לוח השראה המורכב מתמונות של בני המשפחה לצד משפטים מעצימים וכן מקומות שבהם תרצו לבקר. את לוח ההשראה מכינים על ידי הדפסה של אלמנטים כמו תמונות ומשפטים והדבקה על גבי לוח או באמצעות שימוש בנעצים שאותם נועצים על הלוח, ואותו ניתן לחדש בהתאם לרצונות שלכם ושל הילדים. קיר מגנטים אחד הטרנדים החמים בעולם עיצוב הפנים הוא שימוש בצבעים מיוחדים לטובת יצירה של קירות שימושים. דוגמה מצוינת לכך היא קיר מגנטים, כאשר שימוש בקיר כזה מאפשר לכם ולילדים לתלות את היצירות שלהם אך גם לרשום האחד לשני חיזוקים או תזכורות. בחנויות המתמחות בצבע רוכשים את הצבע המגנטי, כאשר חשוב להדגיש כי הצביעה צריכה להתבצע במספר פעימות, בשביל להבטיח כי הקיר אכן יהפוך לקיר מגנטים. לסיכום באמצעות חמישה טיפים קלים ליישום אפשר להפוך כל בית לבית מעוצב, כאשר שימת הדגש היא על שיתוף הילדים בתהליך, כל זאת מתוך מטרה להוביל ליצירה של חללים מעוצבים שגם הילדים מרגישים כי הם לקחו חלק משמעותי בתהליך העיצוב. בנוסף כדאי לבדוק את מזג האוויר יום לפני כדי לקבל יום נעים ושימשי לפעילות המשותפת. לפני שאתם ממהרים להתחיל, רצוי לשבת ביחד איתם ולמקד את עצמכם מבחינת היקף ההשקעה וכן הסגנון אותו אתם רוצים ליצור, כל זאת מתוך מטרה להבטיח כי ההשקעה תהיה משתלמת אך גם פרקטית, גם לאחר שהילדים כבר עוזבים את הבית. דרושים עיתון לשבועון ישראפוסט דרושה פקידה / עוזרת אישית לתפקיד מאתגר ומעניין אפשרות גם לחצי משרה ניירות עבודה, אנגלית חובה 954.592.5151 52371 # דרושים סוכני מכירות “אריות” לשבועון ישראפוסט דוברי אנגלית ועברית על אחוזים מהמכירות 954.592.5151 לפרטים: 43259 # מסעדות/מועדונים לגרנד קפה בהוליווד דרושים מלצרים מלצריות עם או בלי ניסיון Grand Cafe Hollywood is now hiring servers with or without experience info@grandcafe.us 954.986.6860 49740 # נדל"ן השכרת חדרים להשכרה חדר בסטרלינג לכניסה מיידית כולל שירותים ומקלחת מכונת כביסה ומייבש 954.592.5151#דורון: 52369 נותני שירותים רפואיים ד”ר גדי אברמסון - כירופרקט תאונות דרכים, פציעות ספורט, כאבי גב, צוואר וגפיים כאבי ראש, מיגרנות, עייפות יתר ומתח 954.986.4559 44909 # אף פעם לא מאוחר לברית מילה אם אתה גבר יהודי שמעולם לא נימולת יש לך הזדמנות לעשות זאת ע”י מוהל מומחה - רופא 305.861.2748 1.877BRIT MILAH )274.8645( 45389 # משרדי נסיעות Carmel Cruise & Tours סוכנות נסיעות מחירים אטרקטיביים שירות מעולה 954.792.4866 52363 # נגריה לנגריה עובדת דרוש נגר בעל ניסיון וללא ניסיון בעבודות נגרות 786.916.9131 51756 # הכרויות שידוכים רווקים ורווקות, התקשרו לרב רונן Singles, call Rabbi Ronen 305.896.2261 44274 # בשעה טובה שידוכים ועזרה במציאת החצי השני, לכל הגילאים בכל הסגנונות, ליווי והדרכת חתנים וכלות עד החופה. 718.213. 811 הרב יוסף: 51604 # מאת: צוות ישראפוסט 5 - לעצב את הבית עם הילדים רעיונות משותפים לשיפוץ הבית הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 9 B&W - 9 מצעד הדגלים ומצעד הגאווה כל אחד והמצעד שלו בעוד מצעד הדגלים מבקש להעצים את הרוח הלאומית, לחזק את העם ולרוממם את המדינה. מצעד הלהט"ב מבקש להחליש את המדינה, להעצים את המיעוט והשונה ולרמוס את הדמוקרטיה Catering for all Occasions; Birthdays, Shabbat, Holiday, Brit Mila, Bar / Bat Mitzvah Offices & more קייטרינג לכל ארוע: ימי הולדת, שבתות, בריתות, בר/ת מצווה, משרדים ועוד בבוקר עד שש בערב 10 שעות פתיחה: ראשון עד חמישי בבוקר עד שעתיים לפני כניסת שבת 10 שישי אצל נאווה אתה מרגיש בבית משגיח תמידי במסעדה המסעדה הכשרה של נאווה בס"ד JUST NORTH OF THE HARDROCK IT'S NEVER TOO LATE ! If you are a Jewish male, who did not have the privilege to be circumcised, now is your chance. Brit Yosef Yitzchak Will arrange your “Brit”. Brit Milah for infants Performed by experienced Mohel. Circumcisions for kids & adults Performed by expert Mohel with a Doctor in modern hospital setting. Please contact us: 305-861-2748 (Brit) 877-BRIT MILAH (274-8645) E-mail: Daniel@brityy.org מצעד הלהט"ב בירושלים ו"חודש הגאווה" בכלל מעוררים רבים להשוואה בין במצעד הדגלים שאירע ביום ירושלים בעיר העתיקה לבין מצעד הלהט"ב. הנה דוגמה: יאיר אטינגר, הכתב לענייני יהדות של תאגיד השידור "כאן", כתב בחשבון הטוויטר שלו שבעומק שני המצעדים הם אותו דבר, "אנחנו חיים בעידן מוזר שבו כולם, בכל מקום, רוצים להפגין החוצה את הזהות שלהם ורואים בהנפת הדגל (שלהם) מעשה ערכי חשוב ואף הירואי" תרשה לי, יאיר, וכל שאר המתעניינים, להסביר מה ההבדל בין המצעדים. מצעד הדגלים הוא מצעד שמבטא את הרוח הלאומיות. עם ישראל שב לבירתו ההיסטורית, ירושלים, במלחמת ששת הימים. החיילים לחמו בגבורה ונחישות למען המטרה הלאומית. מסרו את חייהם בכדי שהעם ישוב אל העיר העתיקה ואתרי המורשת והקודש של העם. במצעד הדגלים המטרה היא להגביר את הרוח הלאומית בעם, את האחריות הכללית על העם כולו ואת השייכות הלאומית שלנו לירושלים, בירת ישראל. לעומת זאת, מצעד להט"בים מבטא עניין שונה לחלוטין. מצעד הלהט"ב מחצין בעיקר את המשיכה המינית של הצועדים בו, שהרי זהו המכנה המשותף של כל הצועדים. המצעד וארגוני הלהט"ב יוצרים אידיאולוגיה מהעובדה שאדם נמשך מינית לבני מינו וממילא מערערים את היחס למשפחה המסורתית. בנוסף, מצעד הלהט"ב מעצים צרכים של קבוצות מיעוט או אנשים בודדים ושמים אותם בקדמת הבמה הציבורית בדרישה למענה מדיני. אידיאולוגיה של העדפת הצרכים של קבוצת מיעוט על פני החברה הכללית היא תולדה של תפיסות מרקסיסטיות ישנות. אחד מיסודות המרקסיזם הוא היחס בין מדכאים ומדוכאים. בקצרה- לאדם המדוכא יש עדיפות על פני המדכא מבחינה מוסרית וצריך לדאוג לקידומו בכל מחיר. העניין הוא שכשמגדירים את כל קבוצות המיעוט כמדוכאים- מיד נגמרת הדמוקרטיה. דמוקרטיה עניינה- שלטון הרוב. בהגדרה- אם נותנים לכל מיעוט לדרוש באופן בלתי מוגבל את שלו- הרוב מפסיד. דיכוי הוא לא דבר טוב, אין ספק. וברור שטוב לסייע לאדם מדוכא, השאלה באיזה מחיר ועל חשבון מה. לא בטוח שחייבים להיענות בחיוב לכל דרישה של כל מיעוט. מדינה לא יכולה להתקיים כששמים את טובת המיעוט לפני טובת הכלל. בשם חוסר הדיכוי יוצא שמי שמדוכא הכי הרבה היא המדינה בעצמה. כל מיעוט מפגין באופן בוטה ודורש את צרכיו והמפסיד הגדול הוא העם. כיום אנו רואים איך תפיסה זו גם נוגסת בביטחון ישראל. המיעוט הערבי דורש את שלו ומי שיעז לומר לא להיענות לכל בקשה שלהם- יואשם מיד בכך שהוא מדכא [וחשוך ושלל תארים אחרים]. למעשה, גם הממשלה היום בנויה באופן כזה שכל מיעוט יכול לדרוש את שלו וכולם חייבים להיענות בהתאם- שאם לא- תתפרק הממשלה. מצב כזה הוא ההפך מחיים לאומיים במדינה. מדינה חייבת להתנהל בראש ובראשונה על פי צרכי הכלל הלאומיים והמדיניים. ברגע שנותנים מקום לכל מיעוט לשנות את סדר היום הלאומי- נוצרת חולשה ורפיון לאומי. ישנו הבדל עצום בין מצעד הדגלים למצעד הלהט"ב. מצעד הדגלים מבקש להעצים את הרוח הלאומית, לחזק את העם ולרוממם את המדינה. מצעד הלהט"ב מבקש להחליש את המדינה, להעצים את המיעוט והשונה ולרמוס את הדמוקרטיה. מצעד הלהט"ב מהווה את ספינת הדגל של המאבק בין "מדוכאים" ל"מדכאים". זהו מאבק שכוחות פרוגרסיביים מעוניינים לקדם מאחר וכך יוכלו להשיג את מבוקשם על חשבון המדינה והציבור כולו. הלאומיות של העם היהודי היא אבן היסוד לכל הקיום שלנו. צריך לחזק בקרב הציבור את חשיבות התודעה הלאומית היהודית. ירושלים בירת העם היהודי, עירו של דוד המלך, מחברת אותנו לזהות הלאומית היהודית. לצעוד בעיר הבירה במצעד שמנוגד לערכים הלאומיים והיהודיים- זה מעשה שמפורר את העם מבפנים. נאחל לתודעה הלאומית היהודית שלנו רפואה שלמה במהרה. מאת: צוות ישראפוסט הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

כ"ה סיוון ה'תשפ"ב 6/24/2022 10 B&W - 10 ) הגיעה ממשפחה שומרת מצוות בעיר 28 בת-חן ( גדולה בדרום. היא הייתה נערה תמימה. "לא ידעתי הרבה מהחיים שלי", היא מספרת, "בבית שלנו לא תמיד הבינו אותי, ולא תמיד קיבלתי התייחסות מתאימה לרגשות שלי. גם בבית הספר לא הבינו אותי, ולאט לאט התפתח לו מרד שהתדרדר לכיוון קיצוני ביותר. היום אני מבינה שאת החוסר הזה בתשומת לב - אי אפשר להשלים באמצעות קשר הרסני שכזה. זה המסר שלי לנערות". , מישהי מהשכונה, 14 יום אחד, כשבת-חן היתה בת שכבר הייתה בקשרים מפוקפקים, הציעה לה להפיג את השעמום, לצאת לטייל, ובדרך עצר לידם רכב ובו בחורים מאחד הכפרים שבאזור. החברה, שהייתה איתה, הכירה את אותם בחורים, ושכנעה אותה לעלות לטרמפ ל'סיבוב' קצר. כך היא פגשה את מי שלימים יהיה האיש שיתעלל בה, ישאיר לה צלקת לכל החיים, ושהיא תלד לו ילדים. "הרגשתי שאני עושה 'דווקא' להורים" "אני הייתי קטינה, והוא היה גדול ממני בכמה שנים טובות. הוא חיזר אחרי, ובהתחלה הביא לי כל מה שאני רוצה. לפני כן לא ידעתי מה זה בנים". בת-חן לא הבינה את הסיכון שבקשר הזה ואת המשמעות העמוקה של האיסור, הן על פי ההלכה היהודית והן על פי החוק בישראל. לא הרגשת שאת עושה משהו אסור, מעבר לגדר הגבול? "לא היה לי שיקול דעת. בגיל ההתבגרות בודקים גבולות. הרגשתי מסופקת עם תחושת הקיצוניות, הרגשתי שאני עושה דווקא, שאני מחזירה להורים שלי, אבל לא הבנתי שאני עושה דווקא בעיקר לעצמי. בהתחלה, היחס שלו היה מושקע במיוחד. תמיד הוא היה מציע לי לשתות, ואומר מילים טובות ומחמאות. אז חשבתי שזו באמת 'אהבה', ושזה נעים לי שמישהו מעניק לי יחס והקשבה. לאחר מכן הקשר נותק, אבל גיליתי שאני בהיריון. לא הבנתי מה המשמעות של זה, ולא ידעתי לקראת מה אני הולכת. הוריי היקרים תמכו בי מאוד, ועזרו לי לעבור את התקופה הזו. ילדתי, ולאחר הלידה חוויתי דיכאון. הייתי נערה צעירה מאוד, והרגשתי שכל החיים נלקחים ממני בבת אחת. פתאום אני אמא. ומי האבא? מישהו שהוא איום וסכנה עבורי ועבור ילדי. לא ידעתי מה לעשות עם זה". הבחור ניסה ליצור קשר עם בת-חן, והיא, מבולבלת ועצובה, הסכימה לחידוש הקשר. הם נפגשו בסתר, ובהמשך היא עברה לגור איתו בכפר שלו. "למרות שקיבלתי תמיכה מההורים שלי, עדיין הייתי תלויה רגשית בקשר הזה. הבחור מהכפר חשש להכיר לי את ההורים שלו. כי אצלם קשר עם יהודייה זה לא מקובל, כמו שאצלנו קשר של התבוללות אינו מקובל. אבל בסוף, קרוב משפחתו שכנע אותו שאני צריכה לעבור לגור איתו בכפר". ללא מיטות ומטבח. ללא עבודה וחברות תנאי המגורים היו קשים. הם חיו שם עם ההורים שלו ועם כל החמולה מסביב, ללא מטבח וללא מיטות. "ישנו על מזרונים. הייתי צריכה לחכות לאמא שלו, שהייתה עוינת אלי מההתחלה, שתביא לי את האוכל. הוא היה חוזר מהעבודה, והייתי צריכה להמתין לו שיביא לי ארוחת צהריים. רוב היום הייתי לבד. לא הבנתי ערבית, והם לא דיברו עברית. לא עבדתי. נשארתי בבית. בנוסף, לא הייתי בקשר עם חברות או משפחה. הייתי נטו לבד. פתאום הקשר התנתק עם כולן. באותה תקופה לא היו לי חלומות ותקוות. פשוט חייתי בתוך בועה שכזו, וחשבתי שאלו הם החיים". מתי הוא הפך את עורו, או יותר נכון, גילה את פרצופו האמיתי? "פעם אחת קניתי בגדים והם לא מצאו חן בעיניו. הוא רצה שאמדוד אותם מיד, אך הייתי עייפה, וסירבתי. הוא היכה אותי מכות ללא רחמים, ועל פניו היתה הבעה של זעם ושל שנאה רק כי סירבתי למדוד. הרגשתי פחד גדול ועויינות עד כמעט מוות, לא ידעתי מה לעשות. לאחר מכך הוא התנצל. אמר שהוא 'אוהב אותי', ודיבר את כל הדיבורים שגברים אלימים ועוינים אומרים לאחר התקיפה. אפשר לומר שלמדתי לחיות עם זה". "כל השנאה יוצאת ממנו באותו רגע" איזה סוג של אלימות חווית? "לגבי אלימות פיזית, זה היה בלי חשבון, ובלי רחמים כלפיי. כל השנאה יוצאת ממנו באותו רגע. נוסף על כך הייתה גם אלימות מילולית ורגשית. הייתי צריכה להיות בשקט כי אם אענה - את יודעת, אקבל מכות. אם לא אעשה... אקבל מכות. כל היום הייתי במרתון. הרגשתי שאני הולכת על ביצים, ושאני לא יכולה להגיד את מה שאני חושבת". איך את מסבירה את זה שבהרבה מקרים הבחור מתנהג מקסים בהתחלה, וברגע שהבחורה באה לגור איתו היחס מתהפך? "אין לי מושג, אבל כשאת מגיעה לכפר שלו ולסביבה שלו הוא נהייה מישהו אחר. בחוץ הוא יכול להיות הבנאדם הכי נחמד שיש, אבל כשמגיעים למלונה שלו, הוא הופך לחיה". "לעגו לי, וביזו אותי על היהדות שלי" איך היה היחס אלייך בתקופות של מתיחות ביטחונית? לעגו ליהדות שלך? "בטח שכן. כל הזמן, אבל גם בלי מלחמה ובלי מצב ביטחוני לעגו לי וביזו אותי על היהדות שלי". החיים המשיכו בייסורים. היו פעמים שבת-חן קיבלה מכות, היא הייתה מזמינה משטרה, ובורחת בחזרה אל הוריה. ההורים, מוכי צער, על המקום שאליו היא הגיעה עם הקשר הזה ניסו תמיד בכל הזדמנות ובכל דרך לשכנעה להישאר בביתם. "מה הם יכולים לעשות? הם ביקשו שאשאר בבית, אבל אני חשבתי שככה זו אהבה. הוא היה משכנע אותי במילים, ותמיד הבטיח שזה לא יקרה יותר, ואני הייתי חוזרת, ושוב הולכת, ושוב חוזרת. רציתי ללכת ולעזוב אותו לתמיד. הבנתי שאני לא רוצה יותר לחוות את כל הקשר הזה". "היא אמרה לי: 'נהיה איתך, ונעזור לך', והיא קיימה את זה" האמנת שכל החיים שלך תחיי כך? "לא. ידעתי שזה זמני, אבל לא היה לי קצה חוט להתחיל את השינוי כי פחדתי". , בת-חן יצרה קשר עם קלינה 3 כשהילד הגיע לגיל שוורץ, מנהלת מחלקת שבויות בהידברות. "קלינה אישה נדירה. היא נתנה לי ביטחון, והרגשתי שאני פשוט סומכת עליה. היא אמרה לי: 'נהיה איתך ונעזור לך', והיא באמת קיימה את זה. מהרגע שיצאתי מהכפר - תוך יומיים היה לי דרכון מוכן, וטסתי לחו"ל לכמה חודשים כדי להתנתק לגמרי. דאגו לי לכל מה שאני צריכה ויותר, הרגשתי שאני כבר במקום אחר לגמרי, מקום בו הייתי רוצה להתחיל את חיי מהתחלה ולמחוק את כל הטעויות, אך תוך זמן קצר יחסית גיליתי שם שאני בהיריון נוסף ממנו. בנוסף, הוא ניסה ליצור איתי קשר. לא עניתי. חסמתי אותו. משהו בי השתנה. הבנתי שאני לא רוצה יותר". בת-חן חזרה לארץ ללדת את הילד השני שלה, ונאבקה קשות עם הרגש המדומיין שהיא חשה כלפי האיש שהתעלל בה קשות. ההתמודדות לא הייתה קלה אבל, בחסדי ה', היא הצליחה. בת-חן ממשיכה לקבל עזרה מהידברות, והמסר שלה לנערות הוא לא לחפש מלכתחילה חום ואהבה ברחוב, ולא ליפול למלכודת הדבש של חיזור ויחס טוב. יש להתרחק מזה כמו מאש. מי שכבר נמצאת בקשר מסוכן שכזה צריכה להקשיב לשכל, ולא ליפול לדמיונות עמוקים של רגש. מאת: הידברות "קניתי בגדים שלא מצאו חן בעיניו, והוא היכה אותי מכות ללא רחמים" מרד נעורים הוביל את בת-חן להידרדרות לתהום עמוקה, שהיא לא הצליחה לצאת ממנה. היא נכנסה לקשר מסוכן עם תושב אחד הכפרים בדרום, שלכד אותה ביחס טוב, שהפך עד מהרה לאלימות והשפלה. לאחר החילוץ ארע דבר מסעיר הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0OTE=