IsraPost - 1335

Color - 1 4 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com דיני עבודה, פציעות סיכסוכים עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 16 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! 5 2 הדלקת נרות שבת 7:37 מיאמי יציאת שבת 8:32 מיאמי משפטי חוכמה פרשת השבוע - קדושים בס"ד FREE www. IsraPost.com Since 1997 Tel: 954.592.5151 שבועון הקהילה הישראלית יהודית 1335 מהדורה Friday 5/6/2022 3000 Sterling Road, Hollywood, FL 33314 בס"ד 11 9 ««ככל שאתה מחכה יותר לעתיד, כך הוא יהיה קצר יותר מזיכרון לעצמאות שני קצוות מנוגדים של עצב ושמחה, נר זיכרון, שיר עצוב והנה תוך זמן קצר עוברים ליום חג עם הרבה שמחה וחיים. מדינת ישראל חוגגת שנות עצמאות 74 בימים קשים אלה, עם כל הכאב, כל האבדות, אנו עם אחד, שיילחם בכל כוחו על עצמאותו ועל קיומו במדינת ישראל שהיא מדינת היהודים. צוות השבועון ישראפוסט מרכין ראש לזכרם של הנופלים. בפתח חגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל 74 האנו מתפללים לשלומם של חיילנו ומאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים. לעתיד טוב יותר שלום ובטחון אמן! (954) 456-7505 WWW.MARKERINSURANCE.COM Auto | Home | Wind Flood | Boat | Business Workers Comp | Life | Health 1720 Harrison St. Suite 6-A Hollywood, FL 33020 M I Marker Insurance ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 2 B&W - 2 הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 3 B&W - 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc.מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • מהדורת האינטרנט מופצת בימי שני. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: doron@israpost.com Web: http://www.israpost.com פרשת השבוע: קדושים לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב מנדי חרותי - 305.219.3353 בית חב”ד לישראלים במיאמי גורלות "ונתן אהרן על שני השעירים גורלות. גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל" (ויקרא טז,ח). כתב בעל הטורים על הפסוק הנ"ל וז"ל: "גורל ב' במשורה, וגורל אחד לעזאזל, וגורל לבוזזנו (ישעיהו יז,יד). דהיינו, המן שנאמר בו (אסתר ג,ו) "ויבז בעיניו", והפיל גורלות על ישראל ואמר לו הקב"ה איננו שווה לך כבר הפלתי גורלות ונפל חבלי בישראל מכל שבעים אומות". לכאורה, דברי בעל הטורים במה שקישר בין גורל השעירים וגורל המן, מתבססים על דרשת דיוקים לשוניים דקים בלבד. מטרת המאמר – להראות שבעל-הטורים הצביע על קשר ענייני ומהותי עמוק בין שתי הפרשיות. "הפיל פור הוא הגורל לפני המן וכו'" (אסתר ג,ז). עיין באבן-עזרא שמילת פור זאת מילה פרסית ופירושה גורל. שואלים חכמי ישראל מספר שאלות על הפסוק הנ"ל. א. מה כפילות הלשון הזאת פור הוא הגורל, והרי זו אותה מילה לפי האבן-עזרא? ב. במה שנאמר במגילת אסתר (ט,כו) "על כן קראו לימים האלה פורים על-שם הפור" וכו', מדוע החג נקרא דווקא על-שם התרגום הפרסי של המילה? ג.מדוע שם חג הפורים הוא בלשון רבים, והרי נקרא על-שם הפור היחיד? ד. צריך להבין מה המרכזיות של הפור שעל שמו נקרא החג. וכי אין אירועים מרכזיים יותר במגילה שעל-שמם היה ראוי להיקרא החג? וביאור העניין הוא: על הפסוק (אסתר ד,ז) "ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו", אומר ילקוט שמעוני: "ברמז היו משיבים זה לזה (מרדכי ואסתר), שיאמר לה (התך לאסתר), עמד אחד מגזע עמלק על ישראל, שאין "קרהו" (לשון מקרה) אלא עמלק, שנאמר 'אשר קרך בדרך' (דברים כה)". נמצאנו למדים מדברי המדרש אלו, שמהותו של עמלק - כפירה בהשגחה, ואמונה שהעולם מתנהל בצורה מקרית ולא מבוקרת. ולכן בוחר המן תאריך להשמדת ישראל על-ידי גורל, כי אין לך לכאורה דבר מקרי יותר מאשר הטלת גורל. אך מצד האמת מצינו בתורתנו הקדושה שדווקא על-ידי גורלות מתגלית השגחה מיוחדת. וכפי שמצינו שהארץ התחלקה ע"י גורלות בצורה נסית, כפי המבואר במפרשים. וכן מצינו גורלות בבית-המקדש – מקום המיוחד לגילוי שכינה. וזה מה שרומזת לנו המגילה במילים "פור הוא הגורל": בעיני המן זה היה "פור". המילה הלועזית מלמדת על היחס הלא יהודי לנושא של גורל, הוה אומר מקרה. אך באמת זה היה "הגורל" – מילה בלשון הקודש קושרת את המושג גורל לגורל של נחלת הארץ שכולו השגחה, ולגורל במקדש. המן לתומו חשב שהוא מפיל "פור", אך באמת זה היה "גורל". ולפי זה נוכל להסביר מדוע החג נקרא על-שם הטלת הפור. כי כל מגמתה של מגילת אסתר – ללמדך שבתוך עולם מקרי ולא מושגח לכאורה, ישנה השגחה ויד ה' מכַוֶונת. ובהשגחה על הגורלות הדבר בא לידי ביטוי בצורה חדה ביותר, כי כלפי חוץ הגורל נראה כדבר מקרי לגמרי. וגם מוסבר לפי זה מדוע החג נקרא פורים בלשון רבים. משום שהיו שם שני גורלות – פור של עמלק כלפי חוץ, וגורל של ישראל בפנימיות ובהסתר. ולפי הנ"ל מבוארים דברי בעל-הטורים. הקב"ה אומר להמן "איננו שווה לך" – אין ערך לגורל שלך, הגורל שלך שַווא ודמיון. כי מצד האמת יש כאן גורל אחר, אמיתי. מה שלפי גורלך להשמיד ולהרוג, מצד האמת זו סיבה לחיות ולהתקיים. ולא בכדי הרמז על גורלו של המן בא בפסוק הנ"ל בישעיהו. הבה נתבונן בפירוש הפסוק. "לעת ערב והנה בלהה בטרם בוקר איננו זה חלק שוסינו וגורל בוזזינו". המלבי"ם כתב בפירוש הפסוק: כמו פחד ובהלה שיש בחשכת הלילה, ומסתלקת עם אור היום (בטרם הבוקר איננו). כך אויבי ישראל (שוסינו ובוזזינו) נעלמים מהמציאות. זאתאומרת, כל המציאות של אויבי ישראל היא מציאות דמיונית בבחינת "פור" בהתאם לראיית המן היא, וממילא ע"י שמתגלה הדמיון במציאות ה"פור", מתגלה הגורל – השגחה והכוונה אלוקית בכל דבר. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 4 B&W - 4 מה קורה? פרסם בעיתון IsraPost ותבין מה קורה למה אתה מחכה? פרסם ותרגיש בהבדל לפרטים נוספים ויעוץ חינם 954.592.5151 התקשרו ״בכל שנה מחדש, כשמגיע יום הזיכרון הכאב שלי גדל, ועמו גדל גם הפחד שלי ,)62 מפני השכחה", אומרת לי צביה ( שהתייתמה מאביה במלחמת סיני (מבצע "קדש"). "הדמות של אבי נעלמת ממני עם השנים". היא זוכרת תמונות מהרגע שמפקד החטיבה בה שירת אביה דפק על דלת ביתם והודיע על נפילת אביה. זוכרת היכן שיחקה באותו רגע, זוכרת את אימה במטבח לשה בצק לחלה, זוכרת בכי חרישי ממלא את הבית, הדלתות נפתחות ונסגרות, שכנים וחברים נכנסים, היא מביטה בכולם, לא מבינה שאת אביה היא לא תראה יותר, אלא רק בתמונות. בראשה מהדהדות המילים: "זאת מלחמה. אבא נהרג". וכך השנים חולפות, צביה נישאה בארצות הברית, יש ילדים, גם נכד בדרך, היא עובדת, עסוקה בביתה. לא עובר יום שהיא לא נזכרת באביה, ולו למספר שניות. כבר הרבה שנים אינה גרה בישראל, נמנעת מלבוא לארץ ביום האזכרה לאביה, וגם לא באה ביום הזיכרון הממלכתי: ״האבל שלי הוא פרטי, ולא של כל הציבור״. צביה הגיעה אליי בגלל תחושת מועקה ובכי שלא נפסק לאחר שבנה הצעיר עזב את הבית ועבר לגור בקולג' בו הוא התחיל ללמוד. "כשאת בוכה מה זה מזכיר לך?", אני שואלת אותה נוכח האפשרות כי תגובתה נורמלית אך קיצונית. והרי היא מאוד תמכה ביציאתו של בנה ללימודים אבל בו זמנית העובדה שהיא נשארה לבד בביתה הגדול העלתה בה בחזרה את התמונות שהיא זכרה כילדה שמודיעים לה "אבא נהרג". זיגמונד פרויד במאמרו המפורסם ״אבל ומלנכוליה״ מציין כי אדם בתהליך האבל מוותר על האובייקט המת וזאת על מנת לשחרר אנרגיה שנחוצה לו עצמו עבור התחזוקה והמשך של החיים שלו. לעומתו פרופ' שמשון רובין מאוניברסיטת חיפה מציע מודל דו מסלולי. במסלול אחד האדם מפנה אנרגיה להמשך החיים בעבודה, במשפחה, בחברה וכו', ובמסלול השני נמשך הקשר עם המת ונעשים ניסיונות של האדם למצוא משמעות למוות דרך פעולות הנצחה, התנדבות וכו. במהלך השיחות החלה צביה להבין כי העזיבה של בנה את הבית החזיר אותה לתחושת היתמות שלה מאביה והפרידה ממנו שנכפתה עליה. אנחנו מבררות ביחד מה ההבדלים בין שתי הפרידות: פרידה סופית מאביה מול פרידה מבנה. הפרידה מבנה הדרגתית, היא התכוננה לה, גידלה אותו להיות אדם עצמאי ואכן המעבר לקולג הוא חלק מהתהליך. המפגשים עוזרים לה לקבל את השינוי ולהחזיר לעצמה את תחושת הבטחון בעצמה. צביה מעלה פחדים וחששות שמא במהלך הזמן דמות הבן הלומד בקולג מרוחק תתעמם אחרי עזיבתו, כמו דמות אביה. היא שואלת: ״ האם הזמן ירפא את פצעיי? האם הכאב יפחת?״ ואנחנו מחפשות ביחד תשובה עבורה. המשורר אבא קובנר אומר: ״זה עניין חולף, חודש-חודשיים לכל היותר הפצעים יגלידו, הכול ירפא, למעט מה שלא יהיה עוד ...״. אור אסרף , שנהרג ברעידת האדמה בנאפל כתב על חבריו שנהרגו במבצע צוק איתן: ״קיימים פצעים שהזמן אינו מרפא, אבל הזמן מכווץ אותם לגודל שמאפשר לחיות איתם״. מאת: ד’’ר נטע פלג-אורן בראש וברוח - מוצאים כיוון עם ד"ר נטע כמה הזמן מרפא ,)Ph.D, LCSW( בעלת רישיון מקצועי בישראל ובפלורידה כפסיכותרפיסטית ד״ר נטע פלג-אורן, .Aventura היפנותרפיסטית קלינית מוסמכת, בעלת קליניקה פרטית ב חברת סגל (התנדבות) בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת מיאמי. פירסמה מאמרים בנושאים פסיכולוגיים וחברתיים בכתבי עת מדעים. ד״ר נטע עוזרת לפונים אליה להתמודד עם קשיים מנטליים וחברתיים סביב: חרדה, דיכאון, הפרעת אכילה, התמכרות לסמים אלכוהול סיגריות, שליטה בכעסים, מחלות פיזיות, שכול, מציאת ״אני האישי״, הגירה, הורות לילדים בוגרים, ומערכת יחסים זוגית. ד״ר נטע מטפלת אינדבידואלית (אחד על אחד), מטפלת זוגית ומומחית בהנחית קבוצות. בנוסף, פסיכותרפיסטית מורשת של משרד הביטחון. משפחות המוכרות על ידי משרד הביטחון מוזמנות לפנות ולקבל פרטים לגבי הליכי הפניה וטיפול. 786.877.0919 או לטלפון www.netapelegoren.com לקריאה נוספת פנו לאתר לפונים מובטחת סודיות מקצועית!! המאמרים בטור מבוססים על סיפורים מן החיים בשינוי שם ופרטים. כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות במאמרים לבין המציאות הינו מקרי לחלוטין. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 5 B&W - 5 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com דיני עבודה, פציעות סיכסוכים עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 16 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! Julietta Daniel 954.851.2083 All About Music jelou14@yahoo.com www.youtube.com/user/Julietta Daniel בס""ד חתונות, בר / בת מיצוה, ימי הולדת, מסיבות פרטיות וכל אירוע אפשרות ללהקה ב“ה היה שותף בתמיכה למשפחות נזקקות בהעברה: בקרו באתר שלנו: www.centerahavatisrael.com קופת הצדקה מלאה? התקשרו ונבוא לרוקנה: 7182131811 - Zelle לתרומה דרך הרב יוסף בניטה 7182131811 בדיקת ומכירת תפילין ומזוזות הדרכת חתנים וכלות הכשרת מטבחים הגעלת כלים טבילת כלים ברכה לפרנסה, הצלחה, בריאות זיווג וילדים, כותבים לרבי באמצעות איגרות הקודש ורואים ניסים ונפלאות. לימוד והכנה לבר מצווה טקס חנוכת בית הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 6 B&W - 6 Hollywood, Florida 33012 954.584.5171 Mozart Kafe Kashrut: O R B 7300 W. Camino Rd. Boca Raton, Florida 33433 561.367.3412 Dunkin Donuts Kashrut: O R B 3951 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33314 954.842.3719 Yum Berry Kashrut: O R B 4009 Oakwood Blvd Hollywood, Florida 33020 954.922.7876 rand Cafe Espresso Bar Kashrut: O R B 2905 Stirling Rd Hollywood, Florida 33312 954.986.6860 Dairy Bites Kashrut: K M 660 W. Hallandale Beach Blvd Hallandale, Florida 33009 954.457.2700 Yogurt Cafe Kashrut: No Info. 3951 Stirling Road, Dania Beach, Florida 33312 954.305.2946 Pita Pockets Kashrut: No Info. 2727 Hollywood Blvd. Hollywood, Florida 33020 954.239.8609 Hbk Bueger Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33021 954.404.7369 Hummus Factory Kashrut: O R B 2790 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33020 954.927.3225 Chinese L'chiam Kashrut: O R B 4000 North 46th Avenue Hollywood, Florida 33021 954.362.0777 Sho - Sen Kashrut: O R B 660 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.248.3111 China Bistro Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. #8 Hollywood, Florida 33012 954.505.4729 Deli KugelDogs Kashrut: O R B 4051 Stirling Rd @ 56 Ave. Hollywood, Florida 33314 954.258.2450 Bakeries Pita Pan Bakery - Sunrise Kashrut: O R B 8602 N.W. 44th St Sunrise, Florida 33351 954.741.0171 Chefness Bakery Kashrut: O R B 470 Ansin Blvd, Ste M, Hallandale, Florida 33009 954.374.5013 Gil At Maryl's Dessert Kashrut: No Info. 5436 N. University Dr. Fort Lauderdale, Florida 33315 954.326.7159 The Family Bakery Kosher 7772 N.W 44th St. Sunrise, Florida 33351 954.748.3522 Bake Delight Kashrut: M K 2633 S park lane Hallandale, Florida 33009 954.589.0360 Catering Kashrut: ORB 908 N. 30 road Hollywood, Florida 33021 954.589.1417 Markets Discount Kosher Kashrut: S K 4400 W Sample Rd. Coconut Creek, Florida 33073 954.978.4567 West Hollywood Kosher Kashrut: O R B 142nd S. state Rd 7 Hollywood, Florida 33023 954.962.5018 OK Gourmet Kashrut: No Info. 3515 Galt Ocean Drive Fort Lauderdale, Florida 33308 954.701.4503 Barry's Grocery Warehouse Kosher 7798 N.W 44th Street Sunrise, Florida 33351 954.572.6833 Aroma Kosher Market Kashrut: O R B 8819 Stirling Road Cooper City, Florida 33328 954.252.2600 Sylvia's Kosher Place Kashrut: O R B 3294 Stirling Rd Hollywood, Florida 33021 954.986.7949 Kosher Central Kashrut: O R B 5650 Stirling Road Hollywood, Florida 33021 954.963.1313 Fran's Chicken Haven Kashrut: O R B 1925 N. Federal Hwy. Boca Raton, Florida 33432 561.395.0781 Eighteen Sauces Kashrut: No Info. 4251 N State RD 7 Hollywood, Florida 33021 954.256.6000 Sunrise Pita Kashrut: No Info. 2680 N. University drive Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Falafel Pita & Grill Kashrut: No Info. 2662 N University Dr Sunrise, Florida 33322 954.909.5075 L'chaim Restaurant Kashrut: No Info. 826 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 305.404.9102 Grove Kosher Market Kashrut: No Info. 2889 Stirling Rd. Fort Lauderdale, Florida 33312 954.544.5210 Aroma Market Kashrut: O R B 9200 Glades Rd. Boca Raton, Florida 33434 561.931.3300 Winn Dixie Kashrut: O R B 20417 Biscacayne Blvd. Aventura, Florida 33480 305.935.2969 Red Hook Bakers Kashrut: O R B 3000 Stirling Rd. Holliswood, Florida 021 754.400.7257 Palm Beach County Dairy Sweet City Kashrut: No Info. 20423 State Rd 7 Boca Raton, Florida 33498 561.482.2121 Mozart Caf'e Boca Kashrut: O R B 7300 W Camino Real Boca Raton, Florida 33433 954.531.1263 Glatt Grocer Kashrut: No Info. 15200 Jog Rd Delray Beach, Florida 33446 561.637.2791 Corks Kosher Wine Emporium Kashrut: O R B 22191 powerline road suite14a Boca Raton, Florida 33433 561.750.5405 The Kosher Marketplace Kashrut: O R B 22191 Powerline Rd. Suite 1B Boca Raton, Florida 33433 561.391.3318 Glick's Kosher Market Kashrut: Rabbi Charles Freundlich 7351 W. Atlantic Avenue Delray Beach, Florida 33446 561.637.1717 Bakeries Pita Pan Bakery - Boca Kashrut: O R B 23269 441 Boca Raton, Florida 33428 561.451.9477 GET YOUR GUIDE by IsraPost 954.592.5151 Kosher Certification Agencys Orthodox Rabbinical Board of Broward & Palm Beach 5840 Sterling Road #256 Hollywood, FL 33021 Rabbi Edward Davis & Rabbi Kenneth Brander 954.720.8842, 954.797.7888 Kosher Miami (The Vaad Hakashrus of Miami-Dade) PO Box 403225 Miami, FL 33140 Rabbi Yehuda Kravitz & Rabbi Manish Spitz 786.390.6620 www.koshermiami.org/main OK Kosher Certification 391 Troy Avenue Brooklyn, NY 11213 718.756.7500, 305.534.3444 www.ok.org National Kashrut 101 Route 306 Monsey, NY 10952 914.352.4448, 305.534.1461 Orthodox Rabbinate of North Dade 1870 NE 187 St North Miami Beach, FL 33179 Rabbi A. Groner 305.931.6204 Star-K Kosher Certification 122 Slade Avenue, Suite 300 Baltimore, MD 21208 410.484.4110 www.star-k.org The Union of Orthodox Jewish Congregations 333 Seventh Avenue New York, NY 10001 212.563.4000, 212.613.8241 www.oukosher.org ORC Orthodox Rabbinical Council of South Florida 305.861.0191 Diamond K Kosher Supervisory Service 1425 SW 85th Ave Miami, FL 33144 Rabbi Zevulun Glixman 305.264.6488 KOSHER GUIDE הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 7 B&W - 7 KOSHER GUIDE Dade County Meat Shawarma Elbaz Kashrut: ORB 17010 W. Dixie HWY. N.M.B FL 33160 305.705.4236 Grill House Miami Kashrut: K M 976 Arthur Godfrey Rd. 41st street M. B, Florida 33140 305.674.9005 Pita Plus Aventura Kashrut: KM 18833 Biscayne Blvd Aventura, Florida 33180 305.935.0761 Pita Hut N.M.B. Kashrut: K M 18450 w. Dixie Hwy N. M. B, Florida 33160 305.682.7879 Pita Grill Cafe Kashrut: O R B 658 hallandale beach blvd Hallandale, Florida 33009 954.455.2119 Falafel Achla Kashrut: Okl 658 Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.455.2118 Mozart Grill Kashrut: O K 1820 Collins Ave. Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0098 Dairy Sweet Tooth Kashrut: K M 18435 NE 19th Ave. N . M, Florida 33179 305.682.1400 Mozart Cafe Sunny Isles Kashrut: O R B 18100 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0103 Bagel Time Kashrut: S K 3915 Alton Rd M. B, Florida 33140 305.538.0300 Cravings Frozen Yogurt Kashrut: No Info. 16850 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.354.4727 J.P. Bistro Kashrut: N K 761 N.E 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.653.6662 Bakeries Sonny’s Kosher Bakery Kashrut: K M 18445 NE. 19th Ave. N. M. B, Florida 33179 305.682.8770 Le Chocolatier Kashrut: N K 1840 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.944.3020 French Bakery Kashrut: S K 1018 North Miami Beach Blvd. N. M. B, Florida 305.627.3055 Markets Royal Kosher Vegetable Kashrut: K M 200 178th Street Sunny Isles, Florida 33160 305.305.8095 Goldstein & Son Kashrut: K S F 7419 Collins Ave M. B, Florida 33141 305.865.4981 New Deal Kosher Kashrut: No Info. 1362 N.E 163rd ST N . M, Florida 33162 305.945.2512 Kosher Magic Kashrut: K M 1839 N.E Miami Gardens Dr (plaza) N . M, Florida 33179 305.932.6687 Kosher World Kashrut: No Info. 514 41 st M. B, Florida 33140 305.532.2210 Abraham`s Bakery Kosher 7423 Collins Ave. M. B, Florida 33141 305.861.0291 Sarah's Tent Supermarket Kashrut: O R B 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 Kastner's Kashrut: D & P 728 41st Street M. B, Florida 33140 305.535.2255 Premier Glatt Kashrut: No Info. 7902 Carlyle Ave M. B, Florida 33141 305.867.3119 South Florida Kosher Meats Kashrut: K M 1324 N.E 163rd Street N. M. B, Florida 33162 305.949.6068 Payless Food Store Kosher 18505 West Dixie Hwy Aventura, Florida 33180 305.692.7770 Sarahs Tent Kashrut: K M 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 305.933.2888 Lev Miami Kashrut: No Info. 2900 NW 75th st Miami, Florida 33147 305.836.2308 Kosher Kingdom Kashrut: K M 3017 Aventura Blvd Aventura, Florida 33180 305.792.7988 Jerusalem Pizza Shop Nmb Kashrut: No Info. 761 NE 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.409.7774 Subres Grill Kashrut: No Info. 2218 ne 123st Miami, Florida 33181 305.899.0095 Holy Bagels Kashrut: K M 15903 Biscayne Boulevard Aventura, Florida 33160 305.944.4002 Yosef The Roaster Kashrut: K M 19098 w. Dixie hwy Miami, Florida 33160 786.916.5141 Amazing Savings - N.M.B Kashrut: K M 1850 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.945.2626 Pizzas Mama Pizza Kashrut: K M 19200 W. Dixie HWY N. M. B, Florida 33180 305.974.5549 Lenny's Pizza Kashrut: K M 544 Arthur Godfrey Rd. M. B, Florida 33140 305.397.8395 41 Pizza & Baker Kashrut: K M 451 W 41st St M. B, Florida 33140 786.686.0144 Holy Bagels And Pizzeria Kashrut: K M 91 NW 1st Street Miami, Florida 33128 305.961.7878 Chinese Soho Asian Bar & Grill Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Wing Wan Kashrut: S K 1640 NE 164th St Miami, Florida 33162 305.945.3585 Kikar Tel-Aviv Kashrut: S K 5005 Collins Ave M. B, Florida 33140 305.866.3316 Deli Soho Deli Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Broward County Meat Navas Kosher Kitchen Kashrut: O R B 5021 State Rd. 7 Davie, Florida 33314 954.588.3701 Chill & Grill Pita Kashrut: O R B 7158 N Beracas Way Boca Raton, Florida 33433 561.717.6968 Px grill Mediterranean cuisine Kashrut: O R B 3558 N. ocean Blvd. Fort Lauderdale 954.280.0050 Pita Star Kashrut: O R B 5800 Stirling road Hollywood, Florida 33021 954.981.7710 Alma Grill & Bar Kashrut: O R B 501 Silks Run Suit 1130 Hallandale, Florida 33009 954.367.2461 Pita Xpress Kashrut: O R B ‏ ‎2445 Stirling Road Suite 116 Hollywood, Florida 33312 954.251.1799 Pita Plus Stirling Kashrut: O U 2145 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33312 954.241.2011 Eden Catering Kashrut: O R B 1400 N 46 Ave Hollywood, Florida 33021 954.922.3344 Sunrise Pita Kashrut: O R B 2680 Univeristy Dr Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Dairy Cafe Noir Inc. Kashrut: O R B 3300 Stirling Rd. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 8 Classifieds - 8 954.592.5151 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com לוח ישראפוסט לוח ישראפוסט 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 954.964.0135 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד הלוח המרובע פרסם מודעת לוח והיא תופיע ארבע פעמים בכל שבוע . במהדורה המודפסת באנגלית 2 . במהדורה המודפסת בעברית 1 . באתר ישראפוסט באנגלית 4 . באתר ישראפוסט בעברית 3 Since 1997 Since 1997 Fair and Square - IsraPost Classifieds Fair and Square - IsraPost Classifieds Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment נקודה למחשבה ד"ר צביה גרנות מטפלת מוסמכת לזוגיות http://www.zviagranot.co.il מאת: ד”ר צביה גרנות הצלם שלכם לכל אירוע בגידה החיים ביחד אחרי בגידה בגידה מפילה חללים רבים, והיא פוצעת בדרך כל את כל המעורבים: את “הבוגד”, את “הנבגד”, ובדרך זאת או אחרת גם את “הצלע השלישית”. אלה פצעים עמוקים שהריפוי שלהם מחייב התייחסות רגישה מאוד של שני הצדדים אל המציאות החדשה שלהם, ובני הזוג יעשו בחכמה אם יחליטו להיכנס לתהליך הזה בעזרתו של אדם מקצועי. הקורבן הגדול ביותר של בגידה הוא תמיד האמון בין בני הזוג. בגידה פוגעת באמון לתמיד, והצד הנבגד לא יכול יותר להאמין בבן זוגו כפי שהאמין בו קודם. הוא אף פעם לא יהיה שקט ובטוח שבן זוגו נמצא במקום שבו הוא אומר שהוא נמצא, והוא אף פעם לא יוכל יותר להרגיש משמעותי וחשוב לבן זוגו כפי שהוא הרגיש קודם. בסדרת המאמרים במדור הזה נתייחס אל כל ההיבטים של בגידה עם תשובות מעשיות שמתאימות לכל מקרה. ומכיוון שבגידות הן תופעה כל כך שכיחה במציאות שלנו, המאמרים בסדרה הזאת חשובים מאוד לכל זוג שהתנסה בבגידה. אבל הסדרה הזאת חשובה לא פחות גם לזוגות שלא התנסו בבגידה, כי אף אחד לא מחוסן מבגידה. אין רגש חזק יותר מאהבה רומנטית. בגללה אנשים מוכנים לעזוב את המשפחה, להרוס את היחסים עם הילדים, לפגוע בקריירה ולהפסיד רכוש. מה שמעורר רגש כל כך חזק הוא הכמות הגדולה של אהבה והערצה שאדם אחד מקבל מאדם אחר, שגורמת לו לגעת בעננים. ומהרגע שהוא התנסה בעננים, הוא לא יכול לוותר עליהם. לכן בגידה יכולה להתרחש בכל מערכת זוגית, ואין שום חכמה בהתייחסות שאננה של “אצלנו זה לא יקרה” כלפי האפשרות הזאת. השאלה המטרידה הראשונה בנושא הבגידה היא אם יש אנשים שנולדו בוגדניים, ואם הם יחזרו ויבגדו. והתשובה לשאלה הזאת היא בהחלט כן, יש אנשים כאלה, גם גברים וגם נשים. יש אנשים שלא יוותרו על הריגושים של אהבה אסורה, ויש אנשים שהתאוות שלהם חזקות יותר מכל ההבטחות וההתחייבויות שהם יתנו לבן הזוג שלהם או לעצמם. אבל זה לא הסיפור של רובנו. אמנם כולנו מועדים למצוא את עצמנו מעורבים ברומן צדדי, וכולנו מועדים אפילו להתאהב. אבל רובנו ייצאו מהבור עם התחייבות חזקה יותר לשמור על מה שיקר להם. השאלה המטרידה השניה מגיעה תמיד לאחר ההתאוששות מהגילוי והזעזוע וההלם: האם אפשר לשקם את האמון במערכת יחסים שטולטלה על ידי בגידה? איך אפשר לבטוח באדם שבגד? איך יכול בן הזוג הנפגע להיות בטוח שזה לא יקרה שוב? אז גם התשובה לשאלה הזאת היא בהחלט כן, אפשר לשקם את האמון, אם מתייחסים בצורה מציאותית ומפוכחת יותר אל כל הנושא של נאמנות. קודם האמינו בני הזוג במשהו שלא היה קיים: שלהם זה לא יכול לקרות. מעכשיו הם צריכים להיות הרבה יותר רציניים ואחראיים, מתוך ידיעה שכל אחד יכול לבגוד, ולכן שום דבר יותר לא מובן מאליו. הם למדו על בשרם שאין טעם בבילוש וחיטוט כדי לגלות את מעשיו של בן הזוג, כי בגידה לא מגלים, בגידה מונעים. והם למדו שהם חייבים להימנע מדיבור עוין, מהתרחקות והתעלמות, מזלזול והאשמות, ומכל דבר אחר שגורם לבן הזוג להרגיש רע, כי בגידה לא מתרחשת אף פעם בחלל ריק, בגידה צומחת תמיד ביחסים שבהם צרכים בסיסיים מאוד לא מקבלים מענה. לבני זוג שיצליחו לעבור בהצלחה את מסלול הכאב הקשה הזה יש סיכוי גדול לא רק לחדש את האהבה ביניהם, אלא גם להבטיח רמה גבוהה הרבה יותר של התחשבות ושיתוף. דרושים עיתון לשבועון ישראפוסט דרושה פקידה / עוזרת אישית לתפקיד מאתגר ומעניין אפשרות גם לחצי משרה ניירות עבודה, אנגלית חובה 954.592.5151 52371 # דרושים סוכני מכירות “אריות” לשבועון ישראפוסט דוברי אנגלית ועברית על אחוזים מהמכירות 954.592.5151 לפרטים: 43259 # מסעדות/מועדונים לגרנד קפה בהוליווד דרושים מלצרים מלצריות עם או בלי ניסיון Grand Cafe Hollywood is now hiring servers with or without experience info@grandcafe.us 954.986.6860 49740 # נדל"ן השכרת חדרים להשכרה חדר בסטרלינג לכניסה מיידית כולל שירותים ומקלחת מכונת כביסה ומייבש 954.592.5151#דורון: 52369 נותני שירותים רפואיים ד”ר גדי אברמסון - כירופרקט תאונות דרכים, פציעות ספורט, כאבי גב, צוואר וגפיים כאבי ראש, מיגרנות, עייפות יתר ומתח 954.986.4559 44909 # אף פעם לא מאוחר לברית מילה אם אתה גבר יהודי שמעולם לא נימולת יש לך הזדמנות לעשות זאת ע”י מוהל מומחה - רופא 305.861.2748 1.877BRIT MILAH )274.8645( 45389 # משרדי נסיעות Carmel Cruise & Tours סוכנות נסיעות מחירים אטרקטיביים שירות מעולה 954.792.4866 52363 # נגריה לנגריה עובדת דרוש נגר בעל ניסיון וללא ניסיון בעבודות נגרות 786.916.9131 51756 # הכרויות שידוכים רווקים ורווקות, התקשרו לרב רונן Singles, call Rabbi Ronen 305.896.2261 44274 # בשעה טובה שידוכים ועזרה במציאת החצי השני, לכל הגילאים בכל הסגנונות, ליווי והדרכת חתנים וכלות עד החופה. 718.213. 811 הרב יוסף: 51604 # הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 9 B&W - 9 מאת: עמי גלעד אסון בירושלים, נספתה 3 בת בשריפה בדירה בדירת מגורים ברחוב אברהם תלמידי בשכונת גאולה, פרצה שריפה בה נפגעו . 6 לחייה וילד בן 70- אישה בשנות ה נציב כבאות והצלה רב-טפסר אייל כספי הגיע לזירה ולמאמצי החילוץ הצטרפו גם לוחמי פיקוד העורף, שהגיעו לזירה. על 70- פי פרטים שפורסמו סבתא בשנות ה לחייה שמרה על הילדים בדירה כשפרצה השריפה. חלק מהילדים הצליחו להימלט אך עלה חשש כי ארבעה נעדרים. כוחות ההצלה פרצו לחדר המדרגות של הבניין וחילצו מהקומות הנמוכות את הסבתא שפונתה לטיפול בבית החולים כשהיא במצב קל. בהמשך עלו כוחות ההצלה לקומה הרביעית כשהחלו בהתזת מים וקצף לבלימת האש. צוותים עלו לגג באמצעות מנוף גבהים והחלו לטפל באש שבערה בעליית הגג אשר נשרפה כליל כאשר גג הבניין קרס עליה. הכוחות ריכזו את מאמצי החיפוש שעל פי החשד הייתה 3 אחר פעוטה בת לכודה בעליית הגג. בתום חיפושים שנמשכו שעות ארוכות אותרה גופת הפעוטה ללא רוח חיים. Catering for all Occasions; Birthdays, Shabbat, Holiday, Brit Mila, Bar / Bat Mitzvah Offices & more קייטרינג לכל ארוע: ימי הולדת, שבתות, בריתות, בר/ת מצווה, משרדים ועוד בבוקר עד שש בערב 10 שעות פתיחה: ראשון עד חמישי בבוקר עד שעתיים לפני כניסת שבת 10 שישי אצל נאווה אתה מרגיש בבית משגיח תמידי במסעדה המסעדה הכשרה של נאווה בס"ד JUST NORTH OF THE HARDROCK IT'S NEVER TOO LATE ! If you are a Jewish male, who did not have the privilege to be circumcised, now is your chance. Brit Yosef Yitzchak Will arrange your “Brit”. Brit Milah for infants Performed by experienced Mohel. Circumcisions for kids & adults Performed by expert Mohel with a Doctor in modern hospital setting. Please contact us: 305-861-2748 (Brit) 877-BRIT MILAH (274-8645) E-mail: Daniel@brityy.org הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 10 B&W - 10 התכנסה עצרת האומות המאוחדות והחליטה 1947 בנובמבר 29 ב- על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל. ההחלטה 11 כנגד 33 ברוב של קבעה שבריטניה תפנה את כוחותיה מארץ ישראל ובארץ יוקמו שתי מדינות - מדינה יהודית ומדינה ערבית. עוד נקבע שאזור ירושלים יהיה שטח בין-לאומי, ובין המדינות יהיה איחוד כלכלי. ההחלטה התקבלה בשמחה רבה על ידי היישוב היהודי בארץ אך נדחתה על ידי ההנהגה הערבית, וכבר באותו לילה פרצו מאורעות דמים ברחבי בעיצומה של המלחמה 1948 א “י המנדטורית. בראשית חודש אפריל, שהתנהלה ברחבי הארץ בין תושביה הערבים לבין תושביה היהודים - .1948 במאי 15 הודיעו הבריטים כי יפנו את צבאם מן הארץ ב- בעוד היישוב מנהל מלחמת קיום, החלו מנהיגי היישוב בהכנות להקמת חברים 37 המדינה. הוחלט להקים שני מוסדות: “מועצת העם” ובה המייצגים זרמים שונים בציונות וביישוב בארץ; ו”מִנהֶלֶת העם” - מעין מחברי “מועצת העם”. 13 ממשלה זמנית ובה חברים התכנסה “מנהֶלֶת העם” בבית הקרן הקיימת בתל 1948 במאי 12 ב- אביב. על מנהיגי היישוב הופעל לחץ מצד האו”ם ומצד ארה”ב לדחות את ההכרזה על הקמת המדינה - בשל איומיהן של מדינות ערָב בפלישה לארץ, ובשל גילויי האלימות מצד הערבים תושבי הארץ. למרות הלחצים במאי. הם 14 החליטו המשתתפים בדיון להכריז על הקמת המדינה ב- נדרשו להחליט בשאלות עקרוניות: מה יהיו שמה וסמלה של המדינה היהודית? מה תהיה שפתה? בידי מי תהיה סמכות החקיקה? מה יהיה שמו של הצבא העברי? האם יכריזו על גבולות המדינה? מה יהיו מוסדות השלטון, ומה יהיו סמכויותיהם? חברי הממשלה הזמנית דנו בהצעה להכרזת העצמאות, אשר עברה אחר כך תיקונים שונים עד שהתקבל הנוסח הסופי המוּכּר לנו. הוחלט שההכרזה תיקרֵא בטקס שייערך באולם המוזיאון בתל אביב, בהשתתפות חברי מועצת העם. מלבדם ישתתפו בטקס עוד מוזמנים מועטים: ראשי ערים ומפלגות, רבנים, סופרים, עורכי עיתונים, מפקדי ההגנה, חברי הוועד הפועל הציוני ועוד. ההכנות לטקס נערכו בחופזה ותוך התרגשות רבה. הטקס נערך ביום . על יד שולחן 1948 במאי 14 שישי אחר הצהריים, ה ‘באייר תש “ח, הנשיאוּת ישבו חברי מִנהֶלֶת העם והמזכיר, מוּלם ישבו חברי מועצת העם, וסביבםֹ ישבו המוזמנים בחצי גורן. ממעל התנוססה תמונתו של הרצל. בשעה ארבע היכה דוד בן גוריון על השולחן. הקהל קם על רגליו ושירת “התקווה” פרצה ספונטאנית ולא על פי התכנית. בן גוריון קרא את ההכרזה ו”פנינו הרים”, ופרקי ההיסטוריה של עמֵנו עלו תמונות תמונות ממילות המגילה. לאחר שסיים בן גוריון את קריאת ההכרזה הוזמן הרב פישמן, שבירך בקול רועד וחנוק “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה”, והקהל ענה “אמן” בקול. הכרזת המדינה: ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית מאת: צוות ישראפוסט הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 11 B&W - 11 3000 Sterling Road, Hollywood, FL 33314 בס"ד IP 561.717.6968 Glatt Kosher ב"סד 7158 N. BeracasWay Boca Raton, FL 33433 בערב 10:00 בבוקר עד 11:00 ראשון - חמישי: אחה"צ 4:00 בבוקר עד 11:00 שישי: : סגורשבת Catering Available Delivery Available 2nd location COMING SOON TO PLANTATION www.TheCarpentersUSA. com 2848 St i r l i ng Rd Su i te C Ho l l ywood, FL 33020 Call Us For Free Estimate 786-916-9131 Fine Residential & Commercial Custom Carpentry הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ה" אייר ה'תשפ"ב 5/6/2022 12 B&W - 12 מאת: עמי גלעד יום הזיכרון תשפ"ב , בשעה 2022 במאי, 3 ביום שלישי, ב' באייר, בערב לפי שעון ישראל, תישמע ברחבי 20:00 הארץ צפירת זיכרון באורך דקה שתסמל את פתיחת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. לאחר הצפירה יחלו עצרות זיכרון ברחבי הארץ. טקס מרכזי יתקיים ברחבת הכותל בירושלים במעמד נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג והרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי. בבוקר, לפי שעון 11:00 למחרת בשעה ישראל, תישמע צפירת זיכרון באורך שתי דקות, כשלאחריה יתחילו טקסי הזיכרון בתי עלמין הצבאיים 52 הממלכתיים בובאתרי ההנצחה. הטקס המרכזי יתקיים בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל בירושלים במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויו"ר הכנסת. לאחר הצפירה יחלוף מעל בית העלמין הצבאי ומעל היכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל מטס מיוחד של מטוסי קרב. בימים אלו אומה שלמה מתייחדת עם זכר הנופלים ועומדת לצד המשפחות השכולות. על כל קבר חלל מדן ועד אילת, יונחו דגל, זר ונר, כביטוי לחוב המוסרי של החברה הישראלית לנופלים שהקריבו את חייהם. יהי זכר הנופלים ברוך. לצד כל זה, האגף וההסתדרות הציונית העולמית הפיקו השנה טקס יום זיכרון היברידי מקוון המיועד לקהילות ישראליות ברחבי העולם. הטקס שצולם בהיכל הזיכרון יוצג בעמוד היו-טיוב של משרד הביטחון. מספר חללי מערכות ישראל משנת 24,068 ועד היום. מיום הזיכרון תשפ"א ועד 1860 חללים למניין הנופלים, בהם 140 היום נוספו נכים שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו 84 במהלך השנה כחללי מערכות ישראל. הייתה זו כתבת רדיו שגרתית על תפנית מסתמנת במדיניות הגרמנית כלפי ישראל, כאשר עלה לשידור שגרירנו לשעבר ובקול זחוח הודיע למאזינים שהוא מדבר מברלין המעטירה. את המשך הכתבה כבר לא יכולתי לשמוע. כדור הדכדוך השנתי, השוכן אי שם בשיפולי הבטן, בימים שלאחר הפסח, פרץ בעוצמה מרבצו וגרם למחנק. צירוף המילים ברלין המעטירה, לעיר שמעולם לא הייתי בה ולעולם לא אהיה בה, ועם זאת מלווה אותי במודע ובתת-מודע בכל יום מחיי, ומשום מקום ובלי הסבר צפה לפני דמותו של שמעון חיות. שמעון, אביו של יהושע חברי היה ממתפללי בית הכנסת הקטן שפעל בוקר וערב בדירת שיכון קטנה בקומה השנייה. לבית הכנסת שמתפלליו ברובם הגדול זקנים ניצולי שואה קראו, עד כמה שזה נשמע אירוני, "נצח ישראל". שמעון חיות עבד כפועל מתכת בעל שרירים משורגים שהיה המגביה הקבוע של ספר התורה הכבד. חוץ מזה הוא קבע את מושבו במרפסת הכניסה לבית הכנסת וסביבו הילדים המעטים שפקדו את המקום, מן שומר סף שלוחץ ידיים לקטנים המתפעלים מעוצמת הכוח, ומחלק להם סוכריות להמתקת כאב הלחיצה. על אמת ידו, באותיות ,ku גותיות בולטות, הייתה חקוקה כתובת קעקע דומני. המבט הילדותי שנמשך בגנבה לכתובת הקעקע המוזרה והשונה, שכן ללא מעט מתפללים היו מספרים כחולים שנחשפו עת הניחו תפילין, זו של שמעון חיות הייתה שונה בצורתה ובגודלה. מידי פעם העז מישהו לשאול למשמעות הכיתוב וכל שזכה הייתה תשובה לאקונית "זה מהגרמנים", ואז שב לצחוקו עם הילדים שלפתח בית הכנסת. נזכרתי בשמעון חיות ובצחוקו שניסו לחפות על הכתובת שעל זרועו והאימה שסימלה, בלי שידענו כלום על קורותיו של האיש. הרי כולם היו עקורים ונידחים עם סיפורי חיים מפותלים. באותן שנים החל להסתובב באוויר רחש, פיצויים מגרמניה, השילומים, הד מהוויכוח הציבורי הסתנן לתודעה בין משחקי הכדורגל וההקפות. משפחה שעזבה לעיר הגדולה והשמועות שרחשו היו שזכו בפיצוי גדול מהגרמנים הארורים, לצד סיפורי קומבינות ואישורים רפואיים מפוברקים שעברו מעל ומתחת לשולחן. קונרד אדנאור, הקנצלר הגרמני שרקם את הסכם השילומים עם נחום גולדמן עסקן ציוני מקצועי ודוד בן גוריון, ידע כי רכישת מחילתה של האומה היהודית היא מפתח כניסה של גרמניה החדשה למשפחות העמים, עשה, כך מסתבר, עסקה לגמרי לא רעה. בשלושה מיליארד מארק, משהו מן הרכוש היהודי השדוד על ידי הרייך, 5% כמו כסף שברובו הגדול זרם לקופה המדולדלת דאז של המדינה היהודית ושיפר את הכלכלה המקומית, לצד אלו מן הניצולים שהיו פרקטיים ונטלו את כספי הפיצוי האישי גם אם תוך חיבוטי נפש כי מוסרית יש בכך בגידה בזיכרון השואה ובאלה שהרוע, השנאה של האומה הגרמנית וחבר עוזריה מבין עמיה המתורבתים של אירופה הביאו את המין האנושי לשפל שלא היה מעולם. מנחם בגין, מנהיגה של תנועת החרות, נאם בכיכרות, והוקיע את הסכם השילומים ואת עורכיו במילים חריפות שלא נשמעו כמותם, לא לפני ואף לא אחרי, שבשיאם עלו אלפי מפגינים מכיכר ציון הירושלמית על הכנסת הישנה כאשר הם מיידים אבנים בבית המחוקקים הישראלי, שברוב דמוקרטי ובסבך תירוצים קיבל את ההסכמים ואת הכסף שזרם בעקבותיהם. אני זוכר את הימים שבהם היו בינותינו בריות מוזרות כאלה שנמנעו מנסיעה בפולקסוואגן ונזהרו כמפני אש להשתמש בתוצרתה של גרמניה המתחדשת, חרם מוצרים שהתפוגג. תוך שנים ספורות, אני עוד זוכר כאלה שנמנעו מנסיעה לגרמניה או דרכה, את ההזויים שמחו בקולניות בערבי תרבות וקונצרטים פומביים, כל אלה נעלמו מן הנוף, גרמניה האחרת - המדינה המאוחדת והנאורה הייתה למדינה לגיטימית חביבה, מהפכת המילקי חשפה את עשרות אלפי הישראלים המחפשים את עצמם בברלין ואת הקהילות היהודיות הפורחות כאילו לא היו דברים מעולם. מסתבר שלזיכרון חיי מדף קצרים למדי. אחת לשנה בפינה דחוקה נישאים נאומים נמלצים וברדיו ובטלוויזיה מנגינות נוגות ורשימת שינדלר, והטרנד החדש של עמותות ומגביות למען ניצולי שואה רעבים, וזהו. יום אחד בשנה, ללא שום מחויבות אישית, שום זיכרון חי ובועט, שום לקח קונקרטי. אולי זה הזמן שחלף, אולי אלו הכספים והסחורות, חיוכיה ואהדתה של אנג'לה מרקל והצוללות "מייד אין ג'רמני" מעוורות ומסמאות את העין, אבל עם יד על הלב, האם באמת עודנו זוכרים את מי שהפכו את הורינו לאבק אדם? האם כשאנו מתרווחים מול מסך טלפונקן וחוזים במסירות המאוד מדויקת של בייראן מינכן, חולפת בנו המחשבה כי אותו הדיוק והסגנון הפרוסי אפיינו את ניהולו של הגיהינום בטרבלינקה? לפני כמה שנים קראתי בידיעה קטנה בעיתון על איש שסתם כך באמצע היום באמצע הרחוב, פקע ליבו והוא נפטר ביום אביב שטוף שמש. לאיש קראו, כך נכתב בשולי הידיעה, שמעון חיות, קראתי ובכיתי חרש, עד היום איני יודע , מה הסתתר ku מה מבטאת כתובת הקעקע מאחורי צחוקו וחיוכו של האיש הטוב הזה. מאת: נפתלי ורצברגר נצח ישראל נזכרתי בשמעון חיות ובצחוקו שניסו לחפות על הכתובת שעל זרועו והאימה שסימלה, בלי שידענו כלום על קורותיו של האיש הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0OTE=