IsraPost - 1339

Color - 1 4 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com דיני עבודה, פציעות סיכסוכים עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 16 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! 5 2 הדלקת נרות שבת 7:52 מיאמי יציאת שבת 8:49 מיאמי משפטי חוכמה פרשת השבוע - במדבר בס"ד FREE www. IsraPost.com Since 1997 Tel: 954.592.5151 שבועון הקהילה הישראלית יהודית 1339 מהדורה Friday 6/3/2022 3000 Sterling Road, Hollywood, FL 33314 בס"ד 11 9 אין חופש בלי החופש לטעות (954) 456-7505 WWW.MARKERINSURANCE.COM Auto | Home | Wind Flood | Boat | Business Workers Comp | Life | Health 1720 Harrison St. Suite 6-A Hollywood, FL 33020 M I Marker Insurance חג השבועות הוא החג השני מבין שלוש הרגלים שבתורה. הוא חל בסיום ספירת העומר בת שבעת השבועות. לפי ההלכה חל החג ביום החמישים לספירת העומר (יום החמישים מהיום שאחרי יום טוב הראשון של פסח), ובזמן שהיו מקדשים את החודש על פי ראיית הלבנה היה החג יכול לחול בימים ה', ו' או ז' בסיוון (תלוי במספר הימים של ניסן ואייר באותה שנה). בלוח הנהוג כיום ניסן הנו יום, כך שחג 29 יום ואייר הנו תמיד בן 30 תמיד בן השבועות חל תמיד בו' בסיוון. לפי הלוח העברי הקיים היום לעולם יחול חג השבועות בארץ ישראל באחד מהימים הללו: ראשון, שני, רביעי או שישי, ואילו בחוץ־לארץ, יום זה יהיה היום הראשון לחג, ולאחריו יחול יום טוב שני של גלויות. חג השבועות הוא החג היחיד מבין שלושת הרגלים שאין לו חול המועד. יש שהסבירו עובדה זו בכך שחג השבועות חל בתקופה בה יש עומס חקלאי רב, בקצירת התבואה ועיבודה. על פי הקראים, מאחר שנכתב בפסוק לגבי מועד תחילת ספירת העומר "ממחרת השבת" והם מפרשים זאת כ"שבת בראשית", דהיינו יום שבת בשבוע, ולא "יום טוב", דהיינו יום טוב הראשון של פסח, ולכן תמיד הם יחלו את ספירת העומר ביום ראשון בשבוע, ושבועות יחול גם כן ביום ראשון. שמות החג לחג ישנם מספר שמות: - שָבוּעוֹת על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה. שם זה מופיע בתורה מספר פעמים. - חג הקציר, משום שבתקופה הסמוכה לחג זה היה מתבצע קציר החיטים שהיה מובא ל-ה' בתור מנחה. שם זה מופיע בשמות כ"ג: "וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה". - חג הביכורים מפני שהיו מתחילים להעלות בטקס צבעוני ורב רושם את ביכורי האדמה לירושלים לבית המקדש. שם זה מוזכר בספר במדבר כ"ח, כ"ו: "וביום הבכורים, בהקריבכם מנחה חדשה לה'--בשבעתיכם". הבאת הביכורים מתוארת בספר דברים פרק כ"ו א' - ד' ובמסכת ביכורים. - עצרת - בתלמוד, בלשון חז"ל (משנה ראש השנה א, ב). - חג מתן תורה שם זה אינו מופיע בתורה, והוא ניתן בעקבות המסורת לפיה ביום זה נערך מעמד הר סיני, שבו אלוהים התגלה אל ישראל סביב להר במעמד נבואי-היסטורי חד פעמי, והורה להם את עשרת הדברות שלאחר מכן נחקקו על לוחות הברית שהושמו במשכן. - יום הקהל - ביום מתן תורה הצטווה משה להקהיל את כל העם לפני הר סיני. השם מביע את אחדות העם. - יום החמישים - מבטא את תאריך החג, שבעה שבועות ועוד יום (שהם חמישים ימים) ממוצאי פסח ראשון. קיצורם של כלל השמות הוא "חקת שבעה" - חמישים, קציר, תורה, שבועות, ביכורים, עצרת, הקהל. ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים ברוכים הבאים למהדורה המדופדפת הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 2 B&W - 2 הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 3 B&W - 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc. מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • מהדורת האינטרנט מופצת בימי שני. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: doron@israpost.com Web: http://www.israpost.com פרשת השבוע: במדבר לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב מנדי חרותי - 305.219.3353 בית חב”ד לישראלים במיאמי השבוע פותחים אנו את חומש הפקודים- במדבר. מעניין, שדווקא בלועזית על שם הפקודים – הספירה של עם ישראל ושבטיו, srebmun נקרא שמו הנמנים כמה פעמים בחומש זה. ישנו פתגם חסידי שאומר : אצלנו תמיד סופרים, הימים צריכים להיות ספורים, השעות והרגעים צריכים להיות ספורים, אין אף רגע מיותר וצריך לדאוג שאף רגע לא ילך לאיבוד. הספירה שבתחילת פרשתנו, אינה הספירה הראשונה של עם ישראל. עם ישראל נמנה ביציאת מצרים , לאחר חטא העגל אנו קוראים את פרשת כי תשא הפותחת בספירת עם ישראל , ופרשתנו היא השלישית העוסקת (תוך שנה) בספירת עם ישראל . בשביל מה לספור ? אומר רש"י בתחילת הפרשה "מתוך חיבתן – מונה אותם כל שעה" הספירה מראה את חיבתו של ה' לעם ישראל , כאדם שיש לו יהלומים והוא סופר אותם . השל"ה מבאר שספירה זו נותנת תוקף לעם ישראל שישאר לעד . זאת, על פי ההלכה ש"דבר שבמניין" – לא בטל! ברגע שסופרים דבר, יש בו חשיבות ואז אינו בטל לא בשישים , לא במאה וגם לא באלף. הספירה של כל אחד מישראל , נותנות לו חשיבות ולעם ישראל קיום נצחי. השונה בספירה בפרשתנו מהספירות הקודמות, הוא הפירוט של כל שבט בעצמו. יותר מכך, בספירה זו היו נוכחים כל נשיאי השבטים בספירת כל שבט ושבט! לשם מה צריכים אותם, אם כדי לדעת מי שייך לשבט שלהם, הרי מספיק שבספירת כל שבט יהיה נשיאו של אותו השבט. מדוע כולם היו צריכים להיות בספירת כל השבטים? כדי להבין זאת, נתבונן מעט בתחילת הפרשה ונראה, שהנשיאים קיבלו פה תפקיד חדש, הם לא רק נשיאי השבט הפרטי, הם גם "קרואי העדה - הנקראים לכל דבר שבקדושה", הם גם "ראשי אלפי ישראל". הם קיבלו פה מינוי שיש בו אחריות, הן על שרי האלפים והן על כל דבר שבקדושה, בין אם זה שייך לשבטם ובין אם לא. דבר זה, מראה שבספירה זו, לא רק מונים כל יהודי כ "מספר אחד" וכולם שווים, אלא, לכל יהודי יש לו את מעלותיו הוא. יש השייכים לשבט זה, עם התפקידים המיוחדים לאותו השבט, ויש השייכים לשבט אחר עם מעלותיו הוא. אבל, המעלות אינם מעלה פרטית, אלא, כחלק מהשלימות של כל עם ישראל. כדוגמת גוף האדם , שביטוי מעלת הראש על הרגל היא לא כשהוא ח"ו נפרד, אלא דווקא כחלק מגוף אחד שלם. אז, ישנה גם מעלת הרגל על הראש ומעלה בכל אחד מאברי האדם. השלימות היא, כאשר כל האברים כולם משלימים אדם שלם. כך גם בפרשתנו, זו לא רק ספירה המבטאת שכולם יהודים וכולם חשובים, אלא ספירה זו מראה את חשיבותו ומעלתו של כל שבט וכל יחיד - דווקא כאשר השבטים כולם מאוחדים. דבר המתבטא בכך שנשיאי השבט סופרים לא רק את השבט שלהם, אלא, עליהם להיות בספירה של כל אחד מהשבטים. אחדות ישראל היא שהמעלות של כולם יחד, מתאחדות לעם אחד מושלם! הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 4 B&W - 4 )34 מהרגע בו צלצלה אליי אפרת ( והשאירה בתא קולי הודעה שנקבע פגישה הבנתי שיש פה קושי. היא דיברה קצר בקול נמוך ולא ברור. עוד לפני שחזרתי אליה היא טלפנה שוב והפעם השאירה הודעה בנימה אגרסיבית: ״אם לא תתקשרי אליי היום אני אבין שאין לך זמן או שאינך מעוניינת". האמת, לא נעים להיענות מיד לאלה שמציבים אולטימטום. דיברנו יום לאחר מכן וקבענו פגישה. אפרת, בעלת משרד ביטוח, נמרצת, חכמה, סובלת מחרדות בקשר הזוגי. החרדות באות לביטוי כשהיא בתקופה של חוסר ביטחון ואז קורה שהיא מגיבה באגרסיביות לאנשים, חלקם נרתעים ממנה אבל חבריה הקרובים נשארים ואוהבים אותה. לה זה מפריע כי היא לא מצליחה לפתח עם בן זוג מערכת יחסים ארוכת טווח. ההבדל בין אסרטיביות לאגרסיביות בא לביטוי בכך שאסרטיביות היא ״עמידה על שלי״ באופן שמכבד את האחר. בבסיס האסרטיביות עומד הכבוד, זה שאני רוכש לעצמי, לרצונותיי, לצרכיי, ואינו בא על חשבון הזולת. אסרטיביות היא התנהגות אוטנטית, אמינה, מביאה לביטוי יכולת לגלות גמישות חשיבתית במידת הצורך. האדם מבטא עצמו ועומד על דעתו בדברים חשובים לו מבלי לפגוע באחרים. אדם אסרטיבי לוקח אחריות על החיים, סומך על עצמו, לא נסחף אחרי דעת הרוב. לעומת זאת אגרסיביות פירושה לנסות לכפות את דעתך על האחר. האגרסיביות יכולה להתבטא בקולניות או לסירוגין בהתכנסות בתוכך, ופיתוח כעס שהולך ומתעצם עד אשר כמו במקרה של אפרת היא מוצאת עצמה מתפרצת (כמו בשיחת טלפון עימי) ללא כל פרופורציה וקשר לאירוע הנוכחי. אפרת למדה במפגשים לזהות את תגובותיה האגרסיביות. היא למדה כי במצבים בהם היא חשה חוסר ביטחון היא מנסה להתמודד עם כך דרך התקפה אגרסיבית שנותנת לה תחושה של כוח, אם כי זהו כוח מדומה שמרחיק אנשים ממנה במקום לקרב. בהתנהגותה האגרסיבית היא משיגה מהסובבים אותה תגובה הפוכה ממה שרצתה. תרגלנו ביחד מצבים בחיי היום-יום שלה וכיצד ניתן להגיב בהם בצורה אסרטיבית על מנת לעמוד על דעתה ובד בבד לתת לאחר תחושה שהיא מכבדת אותו. אפרת החלה להקשיב לעצמה, לרצונותיה. ככל שהקשיבה לעצמה כך גבר הביטחון שלה ביכולותיה. היא החלה להיות פחות ופחות עסוקה במה האחר רוצה ולהתחשב כל העת באחרים. לעיתים במיוחד בעבודה היא חששה להגיב שמא התנהגותה תתפרש כאגרסיבית והשתיקה הזאת הביאה אותה למצב בו היא החלה לפתח כעס פנימי כלפי לקוחות מסוימים ללא קשר לסיטואציה. אפרת למדה להקשיב ללקוחות, לשמוע את צרכיהם, ורק אז להציע להם תוכניות ביטוח תואמות. הקשבה ויחס של כבוד ללקוחות יושמה בד בבד עם למידת כלים של הבעה עצמית סמכותית. אסרטיביות היא התנהגות שניתן לרכוש בתהליך של למידה וכל אחד מאיתנו יכול לאמצה. יש תכונות מולדות שמעודדות אסרטיביות אך ניתן לרכוש אותה בתהליך למידה. מאת: ד’’ר נטע פלג-אורן בראש וברוח - מוצאים כיוון עם ד"ר נטע להיות אסרטיבי, לא אגרסיבי ,)Ph.D, LCSW( בעלת רישיון מקצועי בישראל ובפלורידה כפסיכותרפיסטית ד״ר נטע פלג-אורן, .Aventura היפנותרפיסטית קלינית מוסמכת, בעלת קליניקה פרטית ב חברת סגל (התנדבות) בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת מיאמי. פירסמה מאמרים בנושאים פסיכולוגיים וחברתיים בכתבי עת מדעים. ד״ר נטע עוזרת לפונים אליה להתמודד עם קשיים מנטליים וחברתיים סביב: חרדה, דיכאון, הפרעת אכילה, התמכרות לסמים אלכוהול סיגריות, שליטה בכעסים, מחלות פיזיות, שכול, מציאת ״אני האישי״, הגירה, הורות לילדים בוגרים, ומערכת יחסים זוגית. ד״ר נטע מטפלת אינדבידואלית (אחד על אחד), מטפלת זוגית ומומחית בהנחית קבוצות. בנוסף, פסיכותרפיסטית מורשת של משרד הביטחון. משפחות המוכרות על ידי משרד הביטחון מוזמנות לפנות ולקבל פרטים לגבי הליכי הפניה וטיפול. 786.877.0919 או לטלפון www.netapelegoren.com לקריאה נוספת פנו לאתר לפונים מובטחת סודיות מקצועית!! המאמרים בטור מבוססים על סיפורים מן החיים בשינוי שם ופרטים. כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות במאמרים לבין המציאות הינו מקרי לחלוטין. על החג - חג השבועות הוא החג השני מ”שלושת הרגלים” – שלושת החגים היהודים הגדולים (שני החגים האחרים הם: פסח וסוכות), והוא חל חמישים יום לאחר חג הפסח. התורה ניתנה לעם היהודי על הר סיני לפני למעלה שנה. בכל שנה, אנו מקבלים את התורה מחדש. 3,300 מ זהו חג תנכ”י, אותו מציינים על-ידי תפילות מיוחדות, אמירת ה”קידוש”, סעודה חגיגית ואיסור עשיית מלאכה. החג מכונה בשם “שבועות” מכיון שהוא מגיע לאחר ספירת העומר הנמשכת שבעה שבועות, במהלכם התכונן העם היהודי לקבלת התורה. בתקופה זו הכינו היהודים את עצמם מבחינה רוחנית והפכו לעם קדוש הראוי לבוא בברית נצח עם בורא העולם, בעת נתינת התורה. פירוש המילה שבועות הוא גם מלשון “שבועה”, על שם השבועות שהחליפו ביניהם ה’ והעם היהודי, שלא לנטוש זה את זה. התורה - התורה מורכבת משני חלקים: התורה שבכתב והתורה שבעל-פה. התורה שבכתב כוללת חמשה חומשי תורה שניתנו למשה רבינו בהר סיני, הנביאים והכתובים (מה שאנו מכנים בשם “התנ”ך”). יחד עם התורה שבכתב, קיבל משה גם את התורה שבעל-פה המסבירה ומבארת את התורה שבכתב. תורה זו נמסרה מפה לפה במהלך הדורות, ולבסוף נכתבה בתלמוד ובמדרש. המילה “תורה” משמעותה “הוראה” ומדריך. המילה “מצוה” מצוות 248 מצוות. 613 משמעותה ציווי וגם חיבור. ישנם מצוות ה’לא תעשה’ 365 ה’עשה’, הם כנגד אברי האדם. שוות לגידים בגוף האדם. על-ידי לימוד התורה וקיום המצוות אנו מקשרים את עצמנו ואת הסביבה לה’. מטרת בריאת העולם על-ידי האלוקים היתה כדי לקדש את העולם, למלאות אותו בקדושה וברוחניות. תפקיד הילדים - בכל שנה ושנה אנו מקבלים את התורה מחדש. לפיכך, בדיוק כשם שבזמן מתן תורה על הר סיני נכחו כל ישראל, אנשים נשים וטף, כך על כל אחד להשתדל להגיע לבית-הכנסת בחג השבועות, כדי להיות נוכח בזמן קריאת עשרת הדברות. חשיבות מיוחדת ישנה להבאת הילדים, שכן חכמינו זכרונם לברכה מספרים כי לפני שנתן ה’ את התורה לעם ישראל הוא ביקש ערבים שיבטיחו את קיום התורה על-ידי היהודים. היהודים הציעו ערבים שונים, אך רק כאשר אמרו “בנינו ערבים בעדנו” הסכים ה’ לתת את התורה. אל לנו לשכוח להביא עמנו את ה”ערבים” לקבלת התורה. שמות החג - לחג שאנו חוגגים ביום ו סיון שמות שונים, המתייחסים למשמעויות השונות של החג. להלן סקירת השמות שניתנו לחג, לצד הסיבות לכך. השם: חג השבועות. שם זה הוא השם הנפוץ של החג. הסיבה: לזכר שבעת השבועות המחברים בין חג הפסח לחג השבועות, במהלכם אנו “סופרים את העומר”, ובתומם אנו חוגגים את חג ה”שבועות”. סיבה נוספת: המילה “שבועות” יכולה גם להתפרש במובן “שבועה”, לרמז על השבועה שנשבע הקדוש-ברוך-הוא לבני ישראל בשעת מתן תורה, שלעולם לא יחליף את עם ישראל בעם אחר. היהודים אף הם נשבעו, מצידם, כי ישמרו אמונים לה’ ולתורתו. השם: זמן מתן תורתנו. לבריאת העולם, התגלה ה’ 2448 הסיבה: ביום זה, בשנת על הר סיני ונתן לעם ישראל את התורה. השם: חג הביכורים. הסיבה: החל מחג השבועות, החלו החקלאים להביא את ביכוריהם – ראשית הפירות שצמחו בשדותיהם – אל בית המקדש. את הביכורים היה ניתן להביא רק מחג השבועות ואילך, עד לחג הסוכות. השם: עצרת. הסיבה: משמעות המילה עצרת היא סיום ונעילה. במובן מסויים, חג השבועות הוא הסיום והנעילה של חג הפסח (בשל תקופת ספירת העומר המחברת ביניהם). השם: חג הקציר. הסיבה: בארץ ישראל, תקופת קציר החיטים החלה לפני חג השבועות. במהלך החג היו מביאים קרבן מיוחד המציין עובדה זו. הקרבן כונה בשם “שתי הלחם”, והיה מורכב משתי חלות העשויות חיטה. מה עושים בחג השבועות? לימוד בליל שבועות - בלילה הראשון של חג השבועות, יהודים ברחבי העולם מקיימים מסורת בת מאות שנים ומקדישים את הלילה ללימוד תורה, והכנות לקבלת התורה מחדש. אחת הסיבות למנהג: בבוקרו של יום מתן תורה, עם ישראל היה עדיין שקוע בשינה וה’ בכבודו ובעצמו היה צריך לבוא ולהעיר אותם. כדי לכפר על טעות זו, קיבלו היהודים על עצמם שלא לישון בלילה זה. עשרת הדברות - יום חג השבועות הוא היום בו קיבל עם שנה. כל נשמות 3321 ישראל את התורה על הר סיני, לפני בני ישראל אני אתה ואת, הסבים שלנו והסבים שלהם (וכן הלאה) עמדו למרגלות הר סיני כדי לקבל את התורה מאת ה’ בעצמו. השנה בחג השבועות, בואו לבית הכנסת יחד עם כל משפחתכם כדי לשמוע שוב את עשרת הדברות ולחזק את בריתנו עם האלוקים. מכיוון שכל עם ישראל נכח במעמד הר סיני, יש לעשות כל מאמץ כדי להביא את כל המשפחה – אפילו תינוקות – למעמד קריאת עשרת הדברות. מגילת רות - בתי כנסיות רבים נוהגים לקרוא במהלך החג את “מגילת רות”, המתארת את סיפורה של רות, גיורת מואביה שהצטרפה לחיק העם היהודי. קיימות מספר סיבות למנהג זה: א) שבועות הוא יום ההולדת, וכן יום הפטירה, של דוד המלך, שהגיע מזרע רות ובעלה – בועז. ב) אירועי הקציר המתוארים במגילת רות תואמים את חג השבועות המכונה גם בשם חג הקציר. ג) רות היתה גיורת שקיבלה על עצמה את חוקי התורה בלב שלם. בחג השבועות כולנו נחשבים במובן מסויים כ’גרים’ המקבלים על עצמם את עול התורה מחדש בשמחה. אכילת מאכלי חלב - מנהג עתיק (וחביב) נוסף הוא אכילת מאכלי חלב. להלן סיבות שונות למנהג זה: * בחג השבועות היו מביאים אל בית-המקדש את “שתי הלחם”, קרבן המורכב משתי לחמים. כדי לציין זאת, אנו אוכלים במהלך החג שתי ארוחות: הראשונה ארוחה חלבית, ולאחריה (לאחר הפסקה מתאימה – ראה כאן) ארוחה בשרית. * במתן תורה ניתנו לעם היהודי חוקי הכשרות. מכיוון שהתורה ניתנה בשבת, לא ניתן היה לשחוט בהמות לאכילה ולפיכך העם הסתפק במוצרי חלב. * התורה נמשלה לחלב המזין את הנפש. כמו-כן, הגימטריא יום ששהה משה בהר סיני. 40 , כנגד 40 של “חלב” היא לחצו כאן למתכונים מיוחדים למאכלי חלב לחג השבועות. קישוטי פרחים - מכיוון ששבועות הוא חג הקציר, ישנם הנוהגים לקשט את הבית ואת בית-הכנסת בפרחים ובפירות. בנוסף לכך, חכמינו זכרונם לברכה מספרים כי לקראת מתן תורה הר סיני התכסה כולו בירוק. חשוב לסיים את סידור הפרחים עוד בערב החג, כדי לשמור על קדושת המועד. מקור: מוסדות חב”ד האלף-בית של חג השבועות הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 5 B&W - 5 GAL SINCLAIR PA Injury and Insurance Attorney gal@galsinclairlaw.com www.galsinclairlaw.com דיני עבודה, פציעות סיכסוכים עם חברות ביטוח HEBREW, SPANISH, ENGLISH 7950 Flagler St suite 107 Miami FL 33144 801 NE 167 St. Second floor N.M.B, FL 33160 Phone: 305-262-1600 - Fax: 1-800-918-9466 עו"ד גל סינקלר ייצג אותך מול חברת הביטוח וישיג עבורך את מייטב הפיצוי המגיע לך כתוצאה מתאונות רכב, משאית, אופניים, החלקה / נפילה. משרת לקוחות בכל פלורידה ומינסוטה LAW OFFICES שנות ניסיון 16 מעל ביצוג חברות ביטוח, עכשיו לשרותכם! ב“ה היה שותף בתמיכה למשפחות נזקקות בהעברה: בקרו באתר שלנו: www.centerahavatisrael.com קופת הצדקה מלאה? התקשרו ונבוא לרוקנה: 7182131811 - Zelle לתרומה דרך הרב יוסף בניטה 7182131811 בדיקת ומכירת תפילין ומזוזות הדרכת חתנים וכלות הכשרת מטבחים הגעלת כלים טבילת כלים ברכה לפרנסה, הצלחה, בריאות זיווג וילדים, כותבים לרבי באמצעות איגרות הקודש ורואים ניסים ונפלאות. לימוד והכנה לבר מצווה טקס חנוכת בית הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 6 B&W - 6 Hollywood, Florida 33012 954.584.5171 Mozart Kafe Kashrut: O R B 7300 W. Camino Rd. Boca Raton, Florida 33433 561.367.3412 Dunkin Donuts Kashrut: O R B 3951 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33314 954.842.3719 Yum Berry Kashrut: O R B 4009 Oakwood Blvd Hollywood, Florida 33020 954.922.7876 rand Cafe Espresso Bar Kashrut: O R B 2905 Stirling Rd Hollywood, Florida 33312 954.986.6860 Dairy Bites Kashrut: K M 660 W. Hallandale Beach Blvd Hallandale, Florida 33009 954.457.2700 Yogurt Cafe Kashrut: No Info. 3951 Stirling Road, Dania Beach, Florida 33312 954.305.2946 Pita Pockets Kashrut: No Info. 2727 Hollywood Blvd. Hollywood, Florida 33020 954.239.8609 Hbk Bueger Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33021 954.404.7369 Hummus Factory Kashrut: O R B 2790 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33020 954.927.3225 Chinese L'chiam Kashrut: O R B 4000 North 46th Avenue Hollywood, Florida 33021 954.362.0777 Sho - Sen Kashrut: O R B 660 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.248.3111 China Bistro Kashrut: O R B 5650 Stirling Rd. #8 Hollywood, Florida 33012 954.505.4729 Deli KugelDogs Kashrut: O R B 4051 Stirling Rd @ 56 Ave. Hollywood, Florida 33314 954.258.2450 Bakeries Pita Pan Bakery - Sunrise Kashrut: O R B 8602 N.W. 44th St Sunrise, Florida 33351 954.741.0171 Chefness Bakery Kashrut: O R B 470 Ansin Blvd, Ste M, Hallandale, Florida 33009 954.374.5013 Gil At Maryl's Dessert Kashrut: No Info. 5436 N. University Dr. Fort Lauderdale, Florida 33315 954.326.7159 The Family Bakery Kosher 7772 N.W 44th St. Sunrise, Florida 33351 954.748.3522 Bake Delight Kashrut: M K 2633 S park lane Hallandale, Florida 33009 954.589.0360 Catering Kashrut: ORB 908 N. 30 road Hollywood, Florida 33021 954.589.1417 Markets Discount Kosher Kashrut: S K 4400 W Sample Rd. Coconut Creek, Florida 33073 954.978.4567 West Hollywood Kosher Kashrut: O R B 142nd S. state Rd 7 Hollywood, Florida 33023 954.962.5018 OK Gourmet Kashrut: No Info. 3515 Galt Ocean Drive Fort Lauderdale, Florida 33308 954.701.4503 Barry's Grocery Warehouse Kosher 7798 N.W 44th Street Sunrise, Florida 33351 954.572.6833 Aroma Kosher Market Kashrut: O R B 8819 Stirling Road Cooper City, Florida 33328 954.252.2600 Sylvia's Kosher Place Kashrut: O R B 3294 Stirling Rd Hollywood, Florida 33021 954.986.7949 Kosher Central Kashrut: O R B 5650 Stirling Road Hollywood, Florida 33021 954.963.1313 Fran's Chicken Haven Kashrut: O R B 1925 N. Federal Hwy. Boca Raton, Florida 33432 561.395.0781 Eighteen Sauces Kashrut: No Info. 4251 N State RD 7 Hollywood, Florida 33021 954.256.6000 Sunrise Pita Kashrut: No Info. 2680 N. University drive Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Falafel Pita & Grill Kashrut: No Info. 2662 N University Dr Sunrise, Florida 33322 954.909.5075 L'chaim Restaurant Kashrut: No Info. 826 W. Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 305.404.9102 Grove Kosher Market Kashrut: No Info. 2889 Stirling Rd. Fort Lauderdale, Florida 33312 954.544.5210 Aroma Market Kashrut: O R B 9200 Glades Rd. Boca Raton, Florida 33434 561.931.3300 Winn Dixie Kashrut: O R B 20417 Biscacayne Blvd. Aventura, Florida 33480 305.935.2969 Red Hook Bakers Kashrut: O R B 3000 Stirling Rd. Holliswood, Florida 021 754.400.7257 Palm Beach County Dairy Sweet City Kashrut: No Info. 20423 State Rd 7 Boca Raton, Florida 33498 561.482.2121 Mozart Caf'e Boca Kashrut: O R B 7300 W Camino Real Boca Raton, Florida 33433 954.531.1263 Glatt Grocer Kashrut: No Info. 15200 Jog Rd Delray Beach, Florida 33446 561.637.2791 Corks Kosher Wine Emporium Kashrut: O R B 22191 powerline road suite14a Boca Raton, Florida 33433 561.750.5405 The Kosher Marketplace Kashrut: O R B 22191 Powerline Rd. Suite 1B Boca Raton, Florida 33433 561.391.3318 Glick's Kosher Market Kashrut: Rabbi Charles Freundlich 7351 W. Atlantic Avenue Delray Beach, Florida 33446 561.637.1717 Bakeries Pita Pan Bakery - Boca Kashrut: O R B 23269 441 Boca Raton, Florida 33428 561.451.9477 GET YOUR GUIDE by IsraPost 954.592.5151 Kosher Certification Agencys Orthodox Rabbinical Board of Broward & Palm Beach 5840 Sterling Road #256 Hollywood, FL 33021 Rabbi Edward Davis & Rabbi Kenneth Brander 954.720.8842, 954.797.7888 Kosher Miami (The Vaad Hakashrus of Miami-Dade) PO Box 403225 Miami, FL 33140 Rabbi Yehuda Kravitz & Rabbi Manish Spitz 786.390.6620 www.koshermiami.org/main OK Kosher Certification 391 Troy Avenue Brooklyn, NY 11213 718.756.7500, 305.534.3444 www.ok.org National Kashrut 101 Route 306 Monsey, NY 10952 914.352.4448, 305.534.1461 Orthodox Rabbinate of North Dade 1870 NE 187 St North Miami Beach, FL 33179 Rabbi A. Groner 305.931.6204 Star-K Kosher Certification 122 Slade Avenue, Suite 300 Baltimore, MD 21208 410.484.4110 www.star-k.org The Union of Orthodox Jewish Congregations 333 Seventh Avenue New York, NY 10001 212.563.4000, 212.613.8241 www.oukosher.org ORC Orthodox Rabbinical Council of South Florida 305.861.0191 Diamond K Kosher Supervisory Service 1425 SW 85th Ave Miami, FL 33144 Rabbi Zevulun Glixman 305.264.6488 KOSHER GUIDE הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 7 B&W - 7 KOSHER GUIDE Dade County Meat Shawarma Elbaz Kashrut: ORB 17010 W. Dixie HWY. N.M.B FL 33160 305.705.4236 Grill House Miami Kashrut: K M 976 Arthur Godfrey Rd. 41st street M. B, Florida 33140 305.674.9005 Pita Plus Aventura Kashrut: KM 18833 Biscayne Blvd Aventura, Florida 33180 305.935.0761 Pita Hut N.M.B. Kashrut: K M 18450 w. Dixie Hwy N. M. B, Florida 33160 305.682.7879 Pita Grill Cafe Kashrut: O R B 658 hallandale beach blvd Hallandale, Florida 33009 954.455.2119 Falafel Achla Kashrut: Okl 658 Hallandale Beach Blvd. Hallandale, Florida 33009 954.455.2118 Mozart Grill Kashrut: O K 1820 Collins Ave. Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0098 Dairy Sweet Tooth Kashrut: K M 18435 NE 19th Ave. N . M, Florida 33179 305.682.1400 Mozart Cafe Sunny Isles Kashrut: O R B 18100 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.974.0103 Bagel Time Kashrut: S K 3915 Alton Rd M. B, Florida 33140 305.538.0300 Cravings Frozen Yogurt Kashrut: No Info. 16850 Collins Ave Sunny Isles, Florida 33160 305.354.4727 J.P. Bistro Kashrut: N K 761 N.E 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.653.6662 Bakeries Sonny’s Kosher Bakery Kashrut: K M 18445 NE. 19th Ave. N. M. B, Florida 33179 305.682.8770 Le Chocolatier Kashrut: N K 1840 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.944.3020 French Bakery Kashrut: S K 1018 North Miami Beach Blvd. N. M. B, Florida 305.627.3055 Markets Royal Kosher Vegetable Kashrut: K M 200 178th Street Sunny Isles, Florida 33160 305.305.8095 Goldstein & Son Kashrut: K S F 7419 Collins Ave M. B, Florida 33141 305.865.4981 New Deal Kosher Kashrut: No Info. 1362 N.E 163rd ST N . M, Florida 33162 305.945.2512 Kosher Magic Kashrut: K M 1839 N.E Miami Gardens Dr (plaza) N . M, Florida 33179 305.932.6687 Kosher World Kashrut: No Info. 514 41 st M. B, Florida 33140 305.532.2210 Abraham`s Bakery Kosher 7423 Collins Ave. M. B, Florida 33141 305.861.0291 Sarah's Tent Supermarket Kashrut: O R B 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 Kastner's Kashrut: D & P 728 41st Street M. B, Florida 33140 305.535.2255 Premier Glatt Kashrut: No Info. 7902 Carlyle Ave M. B, Florida 33141 305.867.3119 South Florida Kosher Meats Kashrut: K M 1324 N.E 163rd Street N. M. B, Florida 33162 305.949.6068 Payless Food Store Kosher 18505 West Dixie Hwy Aventura, Florida 33180 305.692.7770 Sarahs Tent Kashrut: K M 3565 NE 207 St. Aventura, Florida 33180 305.933.2888 Lev Miami Kashrut: No Info. 2900 NW 75th st Miami, Florida 33147 305.836.2308 Kosher Kingdom Kashrut: K M 3017 Aventura Blvd Aventura, Florida 33180 305.792.7988 Jerusalem Pizza Shop Nmb Kashrut: No Info. 761 NE 167th ST N. M. B, Florida 33162 305.409.7774 Subres Grill Kashrut: No Info. 2218 ne 123st Miami, Florida 33181 305.899.0095 Holy Bagels Kashrut: K M 15903 Biscayne Boulevard Aventura, Florida 33160 305.944.4002 Yosef The Roaster Kashrut: K M 19098 w. Dixie hwy Miami, Florida 33160 786.916.5141 Amazing Savings - N.M.B Kashrut: K M 1850 N.E 164th ST N . M, Florida 33162 305.945.2626 Pizzas Mama Pizza Kashrut: K M 19200 W. Dixie HWY N. M. B, Florida 33180 305.974.5549 Lenny's Pizza Kashrut: K M 544 Arthur Godfrey Rd. M. B, Florida 33140 305.397.8395 41 Pizza & Baker Kashrut: K M 451 W 41st St M. B, Florida 33140 786.686.0144 Holy Bagels And Pizzeria Kashrut: K M 91 NW 1st Street Miami, Florida 33128 305.961.7878 Chinese Soho Asian Bar & Grill Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Wing Wan Kashrut: S K 1640 NE 164th St Miami, Florida 33162 305.945.3585 Kikar Tel-Aviv Kashrut: S K 5005 Collins Ave M. B, Florida 33140 305.866.3316 Deli Soho Deli Kashrut: K M 19004 N.E. 29TH Ave. Aventura, Florida 33180 305.466.5656 Broward County Meat Navas Kosher Kitchen Kashrut: O R B 5021 State Rd. 7 Davie, Florida 33314 954.588.3701 Chill & Grill Pita Kashrut: O R B 7158 N Beracas Way Boca Raton, Florida 33433 561.717.6968 Px grill Mediterranean cuisine Kashrut: O R B 3558 N. ocean Blvd. Fort Lauderdale 954.280.0050 Pita Star Kashrut: O R B 5800 Stirling road Hollywood, Florida 33021 954.981.7710 Alma Grill & Bar Kashrut: O R B 501 Silks Run Suit 1130 Hallandale, Florida 33009 954.367.2461 Pita Xpress Kashrut: O R B ‏ ‎2445 Stirling Road Suite 116 Hollywood, Florida 33312 954.251.1799 Pita Plus Stirling Kashrut: O U 2145 Stirling Rd. Hollywood, Florida 33312 954.241.2011 Eden Catering Kashrut: O R B 1400 N 46 Ave Hollywood, Florida 33021 954.922.3344 Sunrise Pita Kashrut: O R B 2680 Univeristy Dr Sunrise, Florida 33322 954.748.0090 Dairy Cafe Noir Inc. Kashrut: O R B 3300 Stirling Rd. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 8 Classifieds - 8 954.592.5151 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com לוח ישראפוסט לוח ישראפוסט 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 1997 הלוח שפשוט עובד מאז 954.964.0135 : טלפון l 954.241.5505 : פקס  classi eds@israpost.com תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד תויונפ םייונפ ן"לדנ הרובחת םיתורש ינתונ הדובע םישפחמ םישורד הלוח המרובע פרסם מודעת לוח והיא תופיע ארבע פעמים בכל שבוע . במהדורה המודפסת באנגלית 2 . במהדורה המודפסת בעברית 1 . באתר ישראפוסט באנגלית 4 . באתר ישראפוסט בעברית 3 Since 1997 Since 1997 Fair and Square - IsraPost Classifieds Fair and Square - IsraPost Classifieds Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Tel: 954.964.0135  Fax: 954.241.5505  Classifieds@IsraPost.com Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment Personals Real Estate Transportation Services Seeking Job Employment הצלם שלכם לכל אירוע מאת: עמי גלעד מיליארד ש"ח לפיתוח כלכלי של ירושלים דרושים עיתון לשבועון ישראפוסט דרושה פקידה / עוזרת אישית לתפקיד מאתגר ומעניין אפשרות גם לחצי משרה ניירות עבודה, אנגלית חובה 954.592.5151 52371 # דרושים סוכני מכירות “אריות” לשבועון ישראפוסט דוברי אנגלית ועברית על אחוזים מהמכירות 954.592.5151 לפרטים: 43259 # מסעדות/מועדונים לגרנד קפה בהוליווד דרושים מלצרים מלצריות עם או בלי ניסיון Grand Cafe Hollywood is now hiring servers with or without experience info@grandcafe.us 954.986.6860 49740 # נדל"ן השכרת חדרים להשכרה חדר בסטרלינג לכניסה מיידית כולל שירותים ומקלחת מכונת כביסה ומייבש 954.592.5151#דורון: 52369 נותני שירותים רפואיים ד”ר גדי אברמסון - כירופרקט תאונות דרכים, פציעות ספורט, כאבי גב, צוואר וגפיים כאבי ראש, מיגרנות, עייפות יתר ומתח 954.986.4559 44909 # אף פעם לא מאוחר לברית מילה אם אתה גבר יהודי שמעולם לא נימולת יש לך הזדמנות לעשות זאת ע”י מוהל מומחה - רופא 305.861.2748 1.877BRIT MILAH )274.8645( 45389 # משרדי נסיעות Carmel Cruise & Tours סוכנות נסיעות מחירים אטרקטיביים שירות מעולה 954.792.4866 52363 # נגריה לנגריה עובדת ד וש נגר בעל ניסיון וללא ניסיון בעבודות נגרות 786.916.9131 51756 # הכרויות שידוכים רווקים ורווקות, התקשרו לרב רונן Singles, call Rabbi Ronen 305.896.2261 44274 # בשעה טובה שידוכים ועזרה במציאת החצי השני, לכל הגילאים בכל הסגנונות, ליווי והדרכת חתנים וכלות עד החופה. 718.213. 811 הרב יוסף: 51604 # שנים לאיחודה של 55 השבוע כשמציינים ירושלים, מאז אותם קרבות הגבורה של לוחמינו האמיצים שבעקבותם השבנו את הריבונות היהודית לעיר העתיקה, לרחבת הכותל המערבי שנות גלות, מודיע 2000 ולהר הבית, אחרי בישיבתה החגיגית של הממשלה שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין על תוכנית חומש למען פיתוח ענפי ההיי-טק והביו-טק בירושלים, חיזוק האקדמיה וביסוס התיירות בעיר. התכנית החדשה "לביא" בהובלת משרד ירושלים ומורשת, תבוצע בידי הרשות לפיתוח , ותפעיל 2026 – 2022 ירושלים בין השנים מנועי צמיחה לחיזוק כלכלת ירושלים. השר אלקין הצליח להביא להגדלה משמעותית של התקציב הממשלתי לתוכנית העומד על כמיליארד שקלים. המטרה לחזק את יתרונותיה 240 היחסיים של הבירה בכמה תחומים, יותר ממיליוני שקלים יושקעו בפיתוח תעסוקה איכותית ומתקדמת, יושם דגש על ענפי ההיי-טק והביוטק, שיוכלו להישען על בתי החולים שערי צדק והדסה, ועל המוסדות האקדמיים ובית הספר לרפואה. מיליון שקלים 70 עוד בתוכנית, השקעה של באקדמיה הירושלמית שתתממקד בהעלאת מספר הסטודנטים הלומדים מקצועות טכנולוגיים, העצמת התשתיות במוסדות האקדמיים בעיר וכן הגדלת מספר הסטודנטים 160 החרדים. לענף התיירות יועבר תקציב של מיליון שקלים ולטובת שיפור איכות החיים ופיתוח עירוני כמו הקמת פארקים, מרכזי תרבות ושבילי מיליון שקלים יוקצו להעברת 350 אופניים. כמכללות הפיקוד וההדרכה של צה"ל לירושלים, המעבר יתרחש בשנים הקרובות והמכללות יוקמו בפאתי שכונת קריית מנחם בבירה. מיליון שקלים 10 בנוסף ולראשונה יושקעו בביסוסה של ירושלים כ"עיר ממשל" וכן לעידוד גופים וחברות ציבוריות העומדים בקשרי עבודה עם משרדי הממשלה לעבור לירושלים במטרה לייצר סביבה ממשלתית. השר אלקין הוסיף עוד ואמר "אנו שומרים את ירושלים העתיקה כבירת מדינת ישראל הנצחית, ומצעידים אותה לעיר חדשנית ומתקדמת למאה ." 21- ה "אנו מביאים בשורה לירושלים ביום חגה, התוכנית והפרויקטים מובילים בימים אלו את ההשקעה הממשלתית הרחבה ביותר מאז קום המדינה". הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים הקלק על מספר המודעה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 9 B&W - 9 מאת: עמי גלעד תחנת הרכבת ירושלים מטר מתחת 80 , יצחק נבון לפני האדמה Catering for all Occasions; Birthdays, Shabbat, Holiday, Brit Mila, Bar / Bat Mitzvah Offices & more קייטרינג לכל ארוע: ימי הולדת, שבתות, בריתות, בר/ת מצווה, משרדים ועוד בבוקר עד שש בערב 10 שעות פתיחה: ראשון עד חמישי בבוקר עד שעתיים לפני כניסת שבת 10 שישי אצל נאווה אתה מרגיש בבית משגיח תמידי במסעדה המסעדה הכשרה של נאווה בס"ד JUST NORTH OF THE HARDROCK IT'S NEVER TOO LATE ! If you are a Jewish male, who did not have the privilege to be circumcised, now is your chance. Brit Yosef Yitzchak Will arrange your “Brit”. Brit Milah for infants Performed by experienced Mohel. Circumcisions for kids & adults Performed by expert Mohel with a Doctor in modern hospital setting. Please contact us: 305-861-2748 (Brit) 877-BRIT MILAH (274-8645) E-mail: Daniel@brityy.org שנים לאיחוד ירושלים, 55 בימים אלו כשמציינים חוגגת תחנת הרכבת ירושלים יצחק נבון, עשרה מיליון נוסעים שעברו בה מאז נחנכה לפני כשלוש וחצי שנים. תחנה זו הכי מיוחדת של רכבת ישראל, ממפלס הכניסה על פני הקרקע יורדים למפלס הכירטוס החכם. בהמשך יורדים עמוק מתחת לפני האדמה, שם ממוקמים הרציפים. באזור סטרילי נבלעים בשורה של מסדרונות שבסופם חדר פיקוד ובקרה מתקדם המלא במסכים דיגיטליים, שעונים, מערכות חיווי שונות ומערכות בקרה השולטות על כל היבטי התחנה. זו תחנת הרכבת הראשונה שמוגדרת כתחנה חכמה. המכשור המתקדם בה יודע לאתר ולזהות מראש תקלות ואף לבצע קריאות תיקון. כך חוסכים זמן רב מרגע גילוי התקלה ועד תיקונה. חדר הפיקוד והשליטה מאויש לאורך כל שעות היממה, שישה ימים בשבוע, ממנו ניתן לתפעל את כל המרכיבים המתקדמים בתחנה. תחנה זו הכי גדולה בארץ ואחת הגדולות בעולם. 500 אלף מטרים מרובעים ובה 74 גודלה כחדרים ומשולבות בה מערכות יוצאות דופן כגון הדרגנועים הכי ארוכים במזרח התיכון, באורך מטרים כל אחד, מעליות מהירות 50 של כרבות קיבולת, מערכות אנרגיה, חשמל, סיבים אופטיים, מצלמות, חיישני חום וטמפרטורה, מערכות תקשורת ועוד. זו התחנה העמוקה ביותר בישראל והשנייה העמוקה ביותר בעולם. בהתחשב בעובדה מטרים 800 שירושלים ממוקמת בגובה של כמעל פני הים, המייצר הבדלי גובה בינה לבין מישור החוף. לרכבת יש הגבלה בזווית השיפוע אותו היא יכולה לטפס, על מנת לגשר על פערי הגובה נאלצו לבנות קו רכבת שמורכב ממערכות מטר 80 של גשרים ומנהרות המסתיימים כמתחת לאדמה. מפלס ג'י מנהרת הקישור לרציפים משרת בימי שגרה את הנוסעים לעליה לרכבת, אולם במקרה חירום חלילה, המפלס משמש מקלט אטומי איש ולדאוג לכל צורכיהם 2500 שיכול להכיל כלמשך ימים ארוכים. יש במפלס מרכז אנרגיה ובו 20 שלושה גנרטורים עם מיכלי סולר ענקיים של קוב, 600 אלף ליטר, שלושה מאגרי מים של כתיקי עזרה ראשונה וסיוע רפואי. מידי שעה יוצאת רכבת אל מגוון יעדים באזור המרכז. כל חצי שעה יוצאת רכבת אל נתב"ג, תל אביב והרצליה. לאחרונה נחנך קו חדש בין דקות, 28 ירושלים ומודיעין מרכז, משך הנסיעה כ- קמ"ש. בשלב זה 165- מהירות הרכבת מגיעה ל הקו בין ירושלים למודיעין פועל כל שעה, אולם בעתיד יועלה לרכבת כל חצי שעה. הישיבה בקרונות החדשים נוחה ונעימה ביותר. באשר לתעריף הנסיעה בין מודיעין לירושלים, ניסיוני האישי לימדני שכאזרח וותיק ניתן לרכוש ש"ח, המאפשר 13 כרטיס "חופשי יומי" בעלות נסיעה בכל אמצעי התחבורה הציבורית לאותו יום בלבד, זה כולל אוטובוסים, והרכבת הקלה. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

ד' סיוון ה'תשפ"ב 6/3/2022 10 B&W - 10 מאת: צוות ישראפסט בט’’ו בניסן יצאו עם של עבדים ממצרים מוכים וחבולים פיזית ונפשית, כעת פניהם מועדות אל ארץ לא זרועה, אל מדבר יבש ושומם. אך ליבם פועם בקרבם ועיניהם נשואות אל המעמד הנשגב אשר יתרחש לאחר חמישים ימי הספירה, בשבועות – בו יקבלו את התורה למרגלותיו של הר סיני. מאותו יום ואילך, באשר ילכו ובכל הקורות אותם, משך הגלויות, מסעי הצלב, אינקוזיציות ותקופות רצופות שנאה תהומית מאומות העולם ובקשיי יום יום נושאים בקרבם את רוח התורה. מהו הסוד הגלום בה ומהו הכח אשר היא טומנת בקרב עמנו? שאלה זאת שאל שלמה המלך, החכם מכל אדם, בשיר השירים (ג,ד) ‘’מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו’’ וביאר רש’’י ‘’מה דודך’’ – ‘’כך היו שואלין האומות את ישראל: מה אלוקיכם מכל האלקים שכך אתם נשרפים ונצלבים עליו?’’ מהי סוד דבקות זו, ומאין היא נובעת? שנו חז’’ל במסכת אבות (פרק ו, משנה ב) ‘’והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרי חָרות אלא חֵרות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה’’ וכי עם ישראל - עם התורה בן חורין הוא? הרי כמעט לאורך כל ההיסטוריה היה עם ישראל נרדף ונדכא ורחוק מאד מלהיות בן חורין. נפרש קמעה את דברי חז’’ל: המילה עולם גזורה מלשון הֶעַלם, הוא מעלים מעינינו את תכליתנו האמיתית וכן הגוף החומרי גורם לערפול רב בהרגשיו של האדם לסביבתו ולתפיסת המציאות. ‘’תשת חושך ויהי לילה’’ - זה עולם הזה הדומה ללילה (תלמוד בבא מציעא) כי הרי המציאות בלילה מחמת החושך לא ברורה, דברים נראים בחלקם, כך בעולם הזה. הגוף החומרי שאנו חיים בו כובל אותנו ברעבון תאוותני אל תשוקות והרגשים אשר מקורם בנבכי החומר והחושך, אלה העוצרים את האדם ולא נותנים לו לפרוח, מונעים ממנו מלגלות את האושר הטמון בו. עניין התורה הוא רוחני, מאירה היא את האדם, את חייו ואת ראיית עולמו מהחשכה בה הוא מצוי בכוחה לשחרר אותו מכבלי החומר אל חופש הרוח. מרוממת היא את היבטיו מכל קטנוניות ואפרוריות החיים ומכניסה בהם טעם. ע’’י עסק התורה האדם כמה אל הנשגב והטהור (בז להבלי העולם הזה). ‘’תשוקה’’ היא בנפש ומי לא יחוש ולו לרגעים את טעמה של התשוקה המכלה בשר ונפש? אמנם ירודות הן תשוקותינו, קטנים ונמוכים מאוויינו, עושר וקנין, הנאות גוף, כבוד – ודי לנו בזה. המר המרנו את התשוקה הגדולה, הקדושה הפנימית לאלקים חיים בתשוקות קטנות, רבות ונאבדות. פרטנו את החיות האמיתית הנצחית בפרוטות נלעגות של שמחת רגע. אמנם תשוקת הלב בוערת ומכלה ללא הרף. האדם המשתוקק לעולם החולף מכלה גופו, ממונו וימיו. התורה מכוונת את תשוקות האדם לבורא וע’’י השתוקקות זו מכלה האדם את קטנותו מגבלותיו והבליו. ע’’י התורה האדם נהפך לזך ומטוהר נאצל וקדוש, חופשי מרעבון תאוותני. אמרו חז’’ל – ‘’ישראל אורייתא וקב’’ה חד הוא’’. שפירושו, עם ישראל ע’’י התורה (אורייתא) מתקרבים לבורא ומתאחדים איתו. מורמים הם מכל שאר הבריאה, כי התורה איננה חכמה כשאר החכמות, אלא חכמת חיים היא, יוצרת ומהווה היא את החיים, מֶלַבָה בקרבנו את התשוקה להדבקות, להתאחדות עם הרוח. עתה יובן כיצד דור אחרי דור עמדו היהודים מול אומות גדולות ומאימות כאשר הם נשרפים ומעונים, כאשר הם שורדים את מאורעות ההיסטוריה ולמעשה הם היחידים שנשארים מבין אותן אומות ואם ישאל השואל מדוע אינו חש כמיהה זו (לרוחניות), נענה לו במשל לאדם העומד מול השמש כשעינו האחת סגורה ומול עינו השניה ממש בקירוב מחזיק הוא מטבע, למרות גודלה של השמש וקוטנה של המטבע הוא לא יראה את אור השמש וזאת מכיוון שהמטבע קרובה לעינו, ככל שירחיק את המטבע כך יבחין ביותר אור. הנמשל הוא אורו של הבורא אשר לא ניתן לראותו בעודנו סבוכים בכבלי החומר, בהנאות הגוף וממון, רק כשנרחיק את המטבע ואף בקמעה נוכל ליהנות מהאור הגדול. תפקיד התורה הוא לסייע בידינו במלאכה זאת בעבור נבחין ונדבק בשלמות ועי’’כ נתמלא כח אשר ינחה אותנו להתרומם מכל מאורעות חיינו. אוהבי פלאפל שהטיגון מעורר בקרבם דאגה במידת מה, עשויים להרגע עם גילוי מתכון המאפשר הכנת פלאפל אפוי משודרג שמציעה עדי כהן סימן טוב, בלוגרית אוכל, מנחה קורסים לבישול ומייסדת ביה"ס לבישול בריא וטבעוני. לטענת עדי המתכון שלה קצת יותר מעניין מהפלאפל שקונים ברחוב, מעולה וסופר טעים ובריא למרות שהוא אפוי. כוסות גרגרי חומוס יבש אחרי השרייה 3 המצרכים: שעות. 24 של תפוח אדמה מקולף 1 . בצל מקולף וחתוך לרבעים 1 וחתוך לרבעים. גבעולי סלרי כולל העלים חתוכים למקלות קצרים. 2 חצי צרור כוסברה/ פטרוזיליה ללא גבעולים. כפית כפות טחינה גולמית. 2 וחצי מלח. חותכים את הירקות והעלים לרבעים, אופן ההכנה: מסננים היטב את החומוס, מניחים את כל המצרכים במעבד מזון ומרסקים בפולסים עד לקבלת תערובת פירורית דביקה שאפשר לכדרר לקציצה. שימו לב לא לטחון יותר מידי אחרת מקבלים תערובת רכה ונוזלית מידי. יוצרים קציצות עגולות, מניחים בתבנית על נייר אפיה 20 משומן בעזרת מברשת אן שפריצר ואופים כ- מעלות. 180- דקות בתנור מחומם מראש ל אם הגעתם לתערובת נוזלית ורכה מידי, הוסיפו בהדרגה קמח עדשים או פירורי לחם, כל פעם כפות, לערבב היטב עד שהתערובת מסמיכה. 2 בתיאבון. אומנות היא כלי נהדר שמשמש רבות גננות ומורות. מעבר לעובדה שאומנות נתפסת כפעילות מהנה, היא גם כלי פשוט עבור ביטוי ממשי של העולם הפנימי (רגשות וחוויות), והיא כלי נפלא עבור חיזוק יכולות מוטוריות – כלי שמסייע לשלב בין יכולת להתנסות ממשית. מכאן שאם נכניס למשוואה ילדים בעלי צרכים מיוחדים, נמצא שכלי זה מקבל חשיבות יתרה – מאפשר בדרך פשוטה ומהנה לבצע שתי משימות חשובות: לתקשר ולתגבר יכולות. כלי ביטוי חשוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים נאלצים להתמודד עם שורת קשיים ותסכולים ופה טיפול באומנות מעניק מענה מדויק ועוצמתי. הילד זוכה לבטא באופן חופשי תחושות וצרכים, לשחרר תסכולים ובעיקר להעניק הצצה לאותו עולם פנימי שלא תמיד מצליחים לבטא בדרך רגילה, ועל כן כה חשוב שלצד הפעילות באומנות משולבת הנחיה מקצועית. כיום הביקוש לטיפולים באומנות רק הולך וצובר תאוצה ובמיוחד לאור המגמה לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגנים ובבתי ספר רגילים. אי לכך קיימים קורסים ייעודים שמותאמים לאנשים שמגיעים מתחום החינוך ובמקביל קורסים לאנשים חסרי הכשרה, אך שמחזיקים במטרה חשובה. תחושת שליטה והימנעות מביקורתיות ילדים בעלי צרכים מיוחדים הרבה פעמים יסבלו מפערים בין מגוון יכולות מקבילות. מצד אחד יכולה להיות להם יכולת ציור מפותחת אך מצד שני יכולת דיבור ירודה, ועל כן עיסוק באומנות מאפשר להביע תחושות ומחשבות בדרך חלופית, כך שמושגת תקשורת ובו זמנית תחושת שליטה. עוד חשוב לציין שעולם האומנות לא בא לעורר תחרות או להעניק ציונים, אלא מדובר באחד מהתחומים המעטים שבהם ניתן למצוא יופי בכול יצירה. הילדים נהנים מעצם ההתנסות, ועל כן תפקידו של ההורה (או המורה) אינו רק לקרוא בין השורות ולהנחות, אלא גם לעודד ולהימנע מביקורתיות. מרחב של בחירה ועשייה כאשר הילד חושף באמצעות היצירה את עולמו הפנימי, המדריך זוכה לסייע בצורה נקודתית במגוון מישורים בחיים. פה נציין שתחום האומנות מאוד עשיר וססגוני, ועל כן אפשר לעסוק בציור, בחימר, בפיסול, בקרמיקה, בצביעה, ביצירת קולאז'ים וכדומה. אי לכך תמיד ניתן לחדש ולגוון ותמיד ניתן למצוא את העיסוק שיותר מעניין. יתרון משולש כפי שציינו המטרה של אומנות היא משולשת: להעניק טריטוריה לא שיפוטית בה ניתן פשוט ליהנות, לפתח את הממד ההתפתחותי והקוגניטיבי ולסייע לחשוף תחושות, מחשבות ורצונות. מכאן שמדובר בכלי בעל ערך חשוב, ופה נוסיף שיצירה מאפשרת להתנתק לכמה רגעים מהמציאות ולהתחבר לעולם הדמיון. יכולת זו מאוד יעילה – מסייעת להתמודד עם קשיים ולשאוב כוחות מעולם אחד לשני: מהעולם הפנימי לעולם המציאותי. עוד נציין שעיסוק באומנות מחזק את הביטחון העצמי ולרוב חושף את הילד בפני עיסוק שמסב לו הנאה טהורה. לסיכום נציין שאין זה מפתיע שהיצירה מהווה נדבך משמעותי מטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים – אין זה מפתיע שהיצירה מסייעת רבות בממד הפיזי, הרגשי והחושי. בהחלט מומלץ לנסות! מקור: אתר הידברות מקור: עמי גלעד שבועות חג מתן התורה כל פלאפל והסיפור שלו טיפול באומנות לילדים עם צרכים מיוחדים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0OTE=