תנאי השימוש באתר האינטרנט IsraPost.com

1. השימוש באתר IsraPost.com (להלן "האתר") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות האתר (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.

3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

4. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

5. האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים, קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת ואל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות"). הנהלת האתר אינה אחראית בכל דרך לתוכן הקישורים או המקורות. הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

6. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

7. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים ("לינקים") שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפי שיקול דעתו המוחלט.

8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת או משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות והשירותים המוצעים באתר.

9. הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר פרסום תכנים באתר.

11. האתר לא נושא בכל אחריות לתוכן מודעות פרסום, מידע מסחרי שמפורסם באתר, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה מצד האתר לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים או לעשות בהם שימוש. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

12. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה לא ראויים ו\או מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר.

14. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

15. האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בעצוב, תוכן, במידע ובשירותים המתפרסים בו לרבות הוספה או הסרה של קישורים ותכנים. שינוי מכל סוג כפוף לשיקול הדעת הבלעדי של פרפר, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצידו.

16. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

17. הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

18. האתר משתמש ב "Cookies" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

פרטיות
1. איסוף מידע: אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך וכאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את כתובת האימייל שלך, השם שאיתו נרשמת לאתר והנתונים אותם הזנת לאתר. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

2. שימוש במידע: כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי לשפר את האתר שלנו וליצור אתך קשר באמצעות אימייל.

3. העברת מידע לצד שלישי: אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע העסקים שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה. אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.

4. הסרה מרשימת תפוצה: אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לתזכורות שלך, חדשות חברה מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

5. הסכמה: באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

תיהיה בקשר איתנו

הכתובת שלנו:

 

2851 SW 58 Manor

Fort Lauderdale FL 33312

954.592.5151