IsraPost - 1338

כ"ו אייר ה'תשפ"ב 5/27/2022 3 B&W - 3 ד"בס ז"ל u לעילוי נשמתם של מזל וצבי אמיר לעילוי נשמת שלמה הילל וכל חולי עם ישראל. 954.592.5151 להקדשת העמוד ליקירכם התקשרו "IsraPost Inc.מו״ל: • 954.592.5151 מנכ"ל ועורך אחראי: דורון אמיר... • 954.592.5151 פקידת מערכת:.......................... • 954.909.9130 כתב מערכת: עמי גלעד............... • 954.592.5151 מחלקת פרסום:.......................... • 954.592.5151 עיצוב גרפי, צוות ישראפוסט:....... • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .12 • מועד אחרון להזמנות הוא מידי יום שישי עד השעה • מהדורת האינטרנט מופצת בימי שני. • הזמנות ושינויים שיגיעו לאחר סגירת העיתון יכנסו למהדורה הבאה. • מערכת השבועון ישראפוסט אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות. • המאמרים בשבועון ישראפוסט מבטאים את דעת הכותבים בלבד. Tel: (954) 592.5151 Fax: (954) 241-5505 2851 SW 58th Manor, Fort Lauderdale, Florida, 33312 E-mail: doron@israpost.com Web: http://www.israpost.com פרשת השבוע: בחוקותי לפרסום בשבועון ישראפוסט 954.592.5151 : צלצלו מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש מוגש ע”י הרב מנדי חרותי - 305.219.3353 בית חב”ד לישראלים במיאמי רבי הלל, היה אחד מגדולי החסידים. בהיותו צעיר לימים החליט לנסוע לראות את אדמו"ר הזקן – הרבי הראשון של חב"ד. אך, למגינת ליבו, כל פעם שהוא היגיע לעיר שבה היה האדמו"ר, נאמר לו שהוא כבר נסע. יום אחד, שמע שהרבי יהיה בעיר מסויימת, הוא נסע לשם והתחבא בחדר שבו הרבי היה אמור להיות. באמתחתו, הייתה שאלה שבאותה הוא רצה לשאול את הרבי - במסכת ערכין. [מסכת זו, עוסקת במצוות ערכין וחרמים, אשר עיקר קיומם, היה בזמן שבית המקדש עמד על מקומו. לכן, מעטים העוסקים בה מאז חורבן הבית, וכאשר יש שאלה, מאוד קשה למצוא מישהו שיידע לענות. כאשר מישהו יודע לענות, זה מראה שאכן הוא גדול ובקיא בתורה] עם היכנסו של הרבי לחדר, אמר הרבי במנגינת לימוד: אברך שיש לו שאלה במסכת ערכין צריך לכל לראש לדעת להעריך את עצמו! בשמעו זאת - התעלף רבי הילל ולא זכה לראות את אדמו"ר הזקן. אבל, מאז היה רבי הילל בודק את עצמו ומהדר מאוד בתורה ומצוותיה. הוא אכן למד להעריך ולבחון את עצמו, (כהוראת אדמו"ר הזקן איליו) האם הוא עובד את ה' כדרוש או עדיין לא. פרשת השבוע דנה בדיני "ערכין". אם אדם אומר "ערכי עלי" עליו לתת את ערכו - שוויו -לה' , תרומה לה' לבית המקדש . כל דיני פרשה זו הם דינים הגיוניים אשר מתבססים על הבנת אנוש. אם כן הי צריך להיות שעבודתו של רבי הילל תהיה בעיקר על פי השכל. אך, התוצאה הייתה שונה, עיקר עבודתו של רבי הילל הייתה עבודה בקבלת עול ובמסירות בלתי מוגבלת ולא עבודה על פי ההיגיון. מסביר זאת הרבי, כאשר אדם מתחיל להעריך את עצמו באמת, אזי הוא מבין בשכלו שעיקר עבודת ה' איננה ההבנה וההשגה, את הכוחות האלה נתנו לנו מלמעלה, עיקר העבודה היא עשיית רצון ה' וביטול ה"אני" שלנו. אזי נהיה האדם "עבד השם" במובן האמיתי, כנאמר על משה רבינו "עבד נאמן קראת לו". דבר זה מתבטא בהמשך הפרשה בדיני חרמים. כאשר אדם מחרים משהו להשם, ואומר "הרי זה חרם !". אזי הדין הוא ש"אין להם פדיון". כלשון הכתוב לא יימכר ולא ייגאל. בעבודה הרוחנית של האדם (ששייכת גם בזמננו זה , כאשר המקדש אינו עומד על מכונו), פירושה של מצווה זו היא : כאשר האדם מקדיש – מחרים לה' , לא רק את נכסיו שלא ייהנה מגשמיות העולם [עולם מלשון העלם – שמעלים על הבורא], אלא גם את כוחות נפשו, שכל כוחותיו יהיו שייכים לה'. כלומר: רצונו, חכמתו, וכל שאר הכוחות יהיו "חרם לה", יהיו במצב הרוחני הנעלה ש"אין להם פדיון", אזי כמובן גם יתר הכוחות יהיו באותו מצב, וכל דיבור היוצא מפיו יהיה בו ברכה. כפי שאכן היה אצל רבי הילל, שהיה מברך, וברכותיו היו מתקיימות בשלמות. שנה ולקיים מצוות 08 - 07 אמנם אין חובה להעריך ולהחרים. אדם יכול לחיות ולא להעריך את עצמו, ואף לא להביא את כוחותיו למצב הנעלה של חרם. אך אז, נשאר הוא שקוע ב"עולם" וכמובן שאינו מצליח להתרומם מעל החומריות, ולהדבק בה'. הברירה היא בידינו! מש. הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים הקלק על שם העסק או כותרת כתבה לפרטים נוספים

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0OTE=