פרשת תזריע

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

על המילים בפתיחת פרשתנו: "אשה כי תזריע וילדה זכר" כותב ה"אור החיים" , שהם מרמזות לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אישה – זו כנסת ישראל , כאשר היא מזריעה – מקיימת תורה ומצוות , אזי בטוח שתלד זכר – תבוא הגאולה האמיתית והשלימה.

הקדוש ברוך הוא נקרא איש. עם ישראל המקבל ממנו, נקרא אישה. לכן, שיר השירים העוסק כולו באהבה שבין ה"כלה" ל"דוד" – עוסק כולו באהבה שבין ה' וכנסת ישראל. עד שאמרו עליו: "כל הספרים – קודש ושיר השירים – קודש קודשים"! אם נתבונן בשם זה "אישה" נראה שהיא נקראת כך, על שם "כי מאיש לוקחה זאת". זאת מעלתם של עם ישראל בתואר "אישה", שכל מציאותם היא – שהם נלקחו מה'! עד כדי כך שמצד נשמתם אין להם כל קשר ושייכות לחומריות וגשמיות, כל עניינם הוא – שהם קשורים לה'.

מה הפירוש "כי תזריע"? – זריעה לא מועילה באוויר, היא דווקא בקרקע! קיום רצון ה' הוא לא ברוחניות. לא מספיק להוזיל דמעה על העני, אף לא לרחם עליו, אם המטבע יישאר בכיס, הרי שלא עשינו כלום! קיום התורה והמצוות הוא דווקא באופן מעשי וגשמי, תפילין גשמיות, ציצית גשמית, וצדקה גשמית וכדומה. עלול להיות, שמצד התבוננות האישה במעלותיו של האיש – בה', עלולים בני ישראל , האישה, להסתפק באהבת ה' רוחנית , עד למצב של נדב ואביהו – לשכוח לגמרי מהעולם ולהיכלל בה'.

מצווה אותנו התורה : "תזריע" זריעה בגשמיות. כאשר עבודת ה' נעשית בחומר, או אז הצמיחה תהיה – וילדה זכר. לא כתוב "אים תלד זכר" אז יהיה הדין …. אלא, וילדה ! כלומר, יש פה הבטחה מה' : כאשר העבודה נעשית כדרוש בחומר, אזי בוודאי – תלד זכר! מה המעלה בלידת זכר? אולי עדיף לידת נקבה – בת?

המדרש מסביר את ההבדל בין הנאמר בתהילים שירו לה' "שיר" חדש, לבין "שירה" חדשה שבחו גאולים. הגלות נקראת "עיבור", יש כבר את הכל , אבל תכל'ס יש רק צער ולא רואים כלום !בדומה לכך היא הגלות, בה מושלמת העבודה, אבל תכל'ס הגאולה עוד לא היגיעה. לעומת זאת הגאולה נמשלה ללידה. – סוף סוף מתגלה מה שעבדו והתכוננו איליו.

בלידה עצמה יש שני סוגים – זכר ונקבה. אף אלו משל לשני סוגים של גאולה. גאולה של נקבה, "שירה", מאפשרת אחריה שהיא תיכנס להריון – גאולה שיתאפשר אחריה גלות נוספת. למרות ה"שירה", הניסים והנפלאות והגאולות שעברנו בכל הדורות , אבל אחר כך התאפשרה גלות נוספת. לעומתה גאולה בבחינת זכר, "שיר" , אין אחריה הריון נוסף, זוהי גאולה סופית.

על כך רומז לנו הפסוק , כאשר בני ישראל (אישה) פועלים בקיום התורה והמצוות בארץ בצורה מושלמת (תזריע), אז בוודאי (וילדה זכר) – תבוא הגאולה השלימה. כאשר המצב הוא "זכר", אזי יתקיים גם המשך הפסוק:"וביום השמיני יימול בשר ערלתו" , אז מגיע האדם לשלימות, למצב של "שמונה" מעל לטבע המוגדר ב "שבע". מתבטל היצר הרע – עם כל שבעת השמות שיש לו,ומצליחים להוריד את העורלה המכסה על הקדושה – "יימול בשר ערלתו", ויתקיים בנו "ומל ה' אלוקיך את לבבך – בגאולה האמיתית והשלימה.

שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לעולם אל תפסיד, הרשם לניוזלטר שלנו

כתבות אחרונות

בחירת העורך

תיהיה בקשר איתנו

הכתובת שלנו:

 

2851 SW 58 Manor

Fort Lauderdale FL 33312

954.592.5151